Zníženie prevádzkových nákladov vďaka riadeným tlačovým službám o 42 %

  02.06.2011

Úvod / Ochrana životného prostredia

V januári 2008 podpísali spoločnosti HP a Endesa, S.A., najväčšia energetická spoločnosť v Španielsku, päťročnú zmluvu na poskytovanie riadených tlačových služieb s cieľom znížiť náklady na tlač a zmierniť environmentálny dopad prostredníctvom efektívnej správy jej tlačového prostredia.

Marko Tarkiainen, viceprezident predaja riadených tlačových riešení v Európe, na Blízkom Východe a v Afrike zhodnotil  prínos implementácie riešení pre spoločnosť Endesa:

„Endesa vstúpila do spolupráce so 4.000 tlačiarňami, skenermi, kopírkami a faxmi na 280 miestach v Španielsku. Po prieskume a zhodnotení odborníkmi z HP bol počet jej zariadení znížený o 526, t.j.  o 19,4 %, s následným poklesom  spotreby energie o 39 %. Zodpovedajúce zníženie objemu vytlačených strán je taktiež pôsobivé. Zníženie spotreby papiera o 36 % predstavuje čistú ročnú úsporu 132.234 kg papiera. Vďaka riadeným tlačovým službám bola Endesa schopná dosiahnuť celkové  zníženie nákladov o 42 %.”

Redizajn tlačových zariadení spoločnosti Endesa sa zameral aj na životné prostredie. Osobné tlačiarne boli nahradené skupinovými zariadeniami, a to najmä multifunkčnými zariadeniami (MFP) s hodnotením nemeckej ekologickej značky Blue Angel a HP Energy Star. Inovácia tlačového prostredia priniesla spoločnosti Endesa nasledovné zmeny:

-        Celkovú úsporu nákladov o 42 %.

-        Zvýšenie používania obojstrannej tlače zo 4 na 35 %, resp.  zníženie spotreby papiera o 36 %.

-        Zníženie počtu papierových výtlačkov vďaka digitalizácii, čím  sa ušetrilo 72.000 kg papiera ročne.                (Stĺpec z tohto papiera by bol  2,5 krát vyšší než najvyššia  stavba sveta Burj Dubai. (1) )

-        Len v prvom roku sa  prostredníctvom programu HP Planet Partner odovzdalo na recykláciu 9.231 tonerových náplní.

Najnovším projektom s ekologickým efektom spoločnosti Endesa je implementácia HP Access Control Intelligent Print Management (IPM).

„Veríme, že zavedenie HP IPM prinesie výrazné environmentálne výsledky a dosiahneme dlhodobé úspory nákladov definovaním pravidiel pre tlač, ktoré budú prínosom pre celú firmu,” hovorí Víctor Ruiz Ruiz De Villa, prevádzkový riaditeľ MicroIT, Endesa.

V súčasnosti riadi spoločnosť HP tlačové prostredie vo viac ako 2.700 organizáciách po celom svete, z toho viac ako 1.000 v krajinách Európy, Blízkeho Východu a Afriky. Výsledné  úspory sa pohybujú v rozpätí medzi 28 % až 45 %.

O spoločnosti HP

HP neustále vytvára nové príležitosti k tomu, aby technológie mali zmysluplný prínos pre jednotlivcov, firmy, štátnu správu a celú spoločnosť. Portfólio najväčšej technologickej firmy sveta zahŕňa tlačové riešenia, osobnú výpočtovú techniku, softvér, služby a IT infraštruktúru. Konvergenciou cloudu a konektivity vytvára HP perfektne previazané, bezpečné a kontextovo vysoko senzitívne prostredie pre dokonale prepojený svet. Ďalšie informácie o spoločnosti HP (NYSE: HPQ) sú k dispozícii na webe www.hp.com.

O spoločnosti Endesa

Endesa, S.A. (Empresa Nacional de Electricidad) je najväčšou energetickou spoločnosťou v Španielsku, ktorá dodáva  elektrickú energiu do 10 miliónov domácností, pričom vlastní ďalšie podiely v oblasti zemného plynu a obnoviteľnej energie. Táto organizácia zamestnáva 17.000 ľudí v 280 mestách v Španielsku.

(1)    Na základe výšky budovy Burj Dubai – vysokej 828 metrov alebo 2.717 stôp a výšky 500 strán 5,5 cm.

 

 

Kontakt pre vydavateľov:

 

Želmíra Habalová

HP Slovakia

tel.: +421 2 57 52 51 11

zelmira.habalova@hp.com

 

Hewlett‑Packard Slovakia

s.r.o.

Galvaniho 7

P. O. Box 43

820 02 Bratislava 22

tel.: +421-2-57 52 51 11

fax: +421-2-57 52 52 22

www.hp.sk

 

 

 

 

 

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!