Zástupcovia malých vodných elektrární vyzývajú Ministerstvo životného prostredia SR na užšiu spoluprácu pri podpore výroby energie z obnoviteľných zdrojov

  18.06.2012

Úvod / Ochrana životného prostredia

Vítame všetky kroky, ktoré vedú k podpore výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Zároveň však chceme vyzvať Ministerstvo životného prostredia SR na bližšiu spoluprácu a odbornú diskusiu, ktorá by v tejto oblasti posunula do popredia malé vodné elektrárne ako stabilný a spoľahlivý zdroj energie,“ povedal JUDr. Ľuboš Kamenistý, predseda predstavenstva AQUA-EKO, a.s..

Krajiny Európskej Únie sa zaviazali[1] do roku 2020 zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe na 20 %. Z geografického a ekonomického hľadiska Slovenska sú pre dosiahnutie tohto cieľa vhodné práve malé vodné elektrárne.  Pre Slovensko bol stanovený limit minimálne 14 %. Už v roku 2010 sa obnoviteľné zdroje energie podieľali vo všetkých štátoch EÚ spoločne podielom 12,4 % na celkovej hrubej konečnej spotrebe energie, zatiaľ čo v roku 2009 to bolo 11,5 %.[2]Je pozitívne, že ciele využívania obnoviteľných zdrojov energie napĺňame. Dôležité je zameriavať sa na energiu z vodných zdrojov, keďže ide o najčistejší a najstabilnejších obnoviteľný zdroj energie,“ povedal Prof. Ing. Michal Varchola, PhD.

Stanovený cieľ sa podľa posledných štúdií podarí dosiahnuť a Slovensko sa tak zaradí medzi krajiny EÚ, ktoré obnoviteľné zdroje energie využívajú v potrebnej miere. Podľa Výhľadovej analýzy využívania obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku je možné očakávať splnenie hranice 14 % ešte skôr. Plnenie národných plánov môže znamenať využívanie obnoviteľných zdrojov v roku 2020 na úrovni 15,2 %, pri proaktívnej podpore je možné očakávať podiel 18,5 %.[3]

 Okrem pozitívneho vplyvu na životné prostredie má odvetvie obnoviteľných zdrojov vplyv aj na zvyšovanie zamestnanosti v regióne EÚ. V členských štátoch EÚ v tomto sektore pracovalo 1,114 miliónov ľudí v roku 2010, čo predstavuje 25 % nárast oproti roku 2009.[4]

Slovensko má na výrobu elektrickej energie z vodných zdrojov vhodné podmienky. Realizáciu cieľov v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie umožňujú u nás primárne malé vodné elektrárne. Celkový potenciál vodných zdrojov však zatiaľ využívame len približne na štvrtinu. Tento podiel by bolo vhodné zvýšiť, keďže ide, na rozdiel od solárnej alebo veternej energie, o pomerne stabilný zdroj dodávky elektrickej energie.

Príkladom môže byť malá vodná elektráreň Ružbašská Miľava na rieke Poprad. Tá ideálne skĺbila nielen potenciál prírodných podmienok, ale aj záujem na ochrane prirodzenej ichtyofauny. Unikátny štetinový rybovod podľa nemeckého patentu umožní rybám migrovať v ich prirodzených trasách, a zároveň zabezpečí ich ochranu pred turbulenciami a vírmi.

 

Kontakt pre médiá

Lenka Lendacká                                                         

AMI Communications Slovakia

00 421 908 725 514

lenka.lendacka@amic.sk

 [1] smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie.

[2] Správa o stave Obnoviteľných zdrojov energie v krajinách Európskej únie, február 2012 vyšlo, 11. vydanie správy "The State of renewable energies in Europe 2011“

[3] Výhľadová analýza využívania obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, marec 2010, Program EK REPAP

[4] Správa o stave Obnoviteľných zdrojov energie v krajinách Európskej únie, február 2012 vyšlo, 11. vydanie správy "The State of renewable energies in Europe 2011“

 

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!