Whirlpool oslavuje 100 rokov, predpovedá návrat k prírode

  11.07.2011

Úvod / Ochrana životného prostredia

Ľudia sa začali spamätávať

Ekologická krízaa hospodársky pokles sú skloňované z každej strany už niekoľko rokov.Vnímame ich negatívne, no príčinu ich vzniku hľadáme niekde inde. A aniv tom najhoršom sne by nám nenapadlo, že by sme za tento stav mali aj myniesť zodpovednosť. Našťastie, v duchu hesla „všetko zlé je na niečodobré" zdá sa, že posledné roky stagnácie začínajú ukazovať svoju svetlejšiustránku. Ako totiž vyplynulo z posledných štúdií, kríza nás prinútilauvedomiť si hranice planéty a krehkosť ľudského života. Zároveň odhalilarozsah našej závislosti od životného prostredia.

Zákazník blízkej budúcnosti

Narastajúcatúžba po opätovnom spojení s prírodou je jednoznačnou reakciou na našestresujúce a superprepojené životy. Whirlpool pri príležitosti svojho stéhovýročia povolal skupinu popredných odborníkov z oblasti dizajnu,stravovania a trvalej udržateľnosti. Panelu expertov Whirlpool Living Lab sa sledovaním trendov v oblasti vedya techniky, módy, spoločenského vývoja či spotrebiteľského správaniapodarilo vytvoriť koncepty, ktoré by mali dokonale napĺňať potreby zákazníkablízkej budúcnosti. „Pokúšame sazosúladiť naše životné štýly so životným prostredím, najlepšie zblížením sas prírodou a sledovaním jej správania. Zároveň chceme tento druhvzájomného pôsobenia pretvoriť do každodenného života a predmetov, ktorénás obklopujú," hovorítalianska dizajnérka Miriam Mirri, ktorá bola súčasťou tímu odborníkov.

Kolektívna zodpovednosť a návrat ktradíciám

Často skloňovaná "trvalá udržateľnosť" stále viac a viac ovplyvňuje rôznestránky ľudského a spoločenského vývoja. Predpokladá sa, že už onedlhovyústi do nového, takzvaného „eko-kolektívneho" prístupu, ktorý podnieti vznikekologických susedstiev, ktoré budú zdieľať energetické zdroje a ktoré budúvyužívať takzvané kolektívne služby. V reakcii na neustále pretekanie sana poli inovácií sa preto začalo pátrať po spôsobe, ako v našichdomácnostiach zachovať kultúru a tradície. Hoci by sa to tak mohlo na prvýpohľad zdať, tento trend nie je ani zďaleka konzervatívny. Poukazuje skôr načoraz silnejšiu potrebu ľudí zachovať a obnoviť rituály, ktoré saz domácnosti takmer vytratili, no kreatívnym a moderným spôsobom.

FIREPLACE: Domáce ohnisko

V súčasnejhyperzosieťovanej spoločnosti sú ľudia navzájom vzdialení a jediné, čo ichspája sú rôzne virtuálne svety. Pre aspoň čiastočnú kompenzáciu tohtohektického životného štýlu je potrebné vytvoriť priestor pre odpočinoka zdieľanie skutočných zážitkov a emócií. Neutíchajúca urbanizáciaprostredia v nás vyvoláva túžbu po lepšom odpočinku, bezpečía istote. A práve jedlo a oheň majú jedinečnú moc spájať ľudía vytvoriť im nové centrum domova. Koncept spoločnosti Whirlpools názvom Fireplace sa snaží ľuďom oživiť ich vzťah k skutočnému životua ku skutočným ľuďom, s ktorými žijú.

Predsavte si, že máte uprostred kuchynevybudované ohnisko. Fireplace sa skladá z dvoch hlavných prvkov:multifunkčného stola na varenie a špeciálneho odsávača pár s náladovýmsvetlom. Stôl a odsávač sa dajú výškovo prispôsobiť na rôzne spoločenskéudalosti. Dajú sa osobitne prispôsobiť rôznym atmosféram pomocou rozptylusvetla a vôní. Koncept dopĺňa súprava inteligentného príslušenstva, ktorékomunikuje so stolom aj s odsávačom. Uprostred stola sa nachádza nádoba navarenie, ktorá vyžaruje svetlo s rôznou frekvenciou. Interakcia medzi stolom aodsávačom umožňuje identifikovať použité potraviny a vytvoriť ideálneprostredie pre varenie každého jedla osobitne, podľa jeho vlastností.

Karafa a poháre fungujú nainteligentnom povrchu stola. Ich použitie je založené na signáloch, ktoréurčujú, či sa má obsah príslušenstva udržiavať studený alebo teplý: keď ichotočíte v smere alebo v protismere hodinovýchručičiek, inteligentný povrch pošle príslušenstvu signál, aby udržiavaloobsah teplý alebo studený. Červené svetlo pritom indikuje, či je obsah teplý,pričom intenzita tohto svetla sa prispôsobuje zmenám teploty. Modré svetlo vámzase napovie, aký chladný je obsah.

FreshConnect – skladovanie, ktoré rešpektuje každú potravinu osobitne

Koncepcia FreshConnect pozostáva zosúpravy špeciálnych boxov navrhnutých pre dokonalé uchovávanie rôznych druhovpotravín podľa veľkosti a tvaru. Systém, ktorý zahŕňa aj donáškovú službu,zaručuje neprerušený reťazec čerstvosti potravín od miestnych producentovpriamo k dverám vášho bytu. Inteligentné chladiace boxy majú zabudované senzory,ktoré neustále sledujú ich obsah, a to pomocou RFID čipov, ktoré sú uždnes čoraz populárnejšie.

Majiteľ bytu je tak prostredníctvominternetu informovaný, ktoré potraviny sa minuli alebo sú po záruke. Následnesoftvér automaticky vytvorí objednávku, ktorú majiteľ schváli prostredníctvonotebooku alebo cez smartphone. Po návrate z práce ho už objednanépotraviny čakajú v prechodnej skladovacej stanici, ktorá je spoločná preniekoľko obytných domov v okolí.

Jednotlivé chladiace boxy v bytesú pripojené na jednotný centrálny systém pre celý obytný dom, vďaka čomu sazníži produkcia kompresorov a ostatných chladiacich komponentov, ako jetomu v súčasnosti pri používaní dnešných chladničiek. Systém regulujeteplotu a vlhkosť vo vnútri boxov individuálne a automaticky ju upravujev závislosti od druhu a množstva skladovaných potravín. Ak je boxprázdny, systém ho automaticky vypne, aby ušetril energiu. Veľkosť boxov jeoptimalizovaná, aby sa zamedzilo zbytočnému plytvaniu potravín.

Tento unikátny koncept vytvárakomunitnú sieť, ktorá oceňuje skupinové objednávky. Používatelia si môžuv prípade skupinovej objednávky uplatniť nárok na zľavu a takistozbierajú komunitné body, ktoré prospievajú celému susedstvu. Čerstvosť výrobkovod zdroja ku konečnému spotrebiteľovi je zaručená použitím špeciálnychizolovaných donáškových tašiek, ktoré vo vnútri udržiavajú požadovanú klímupočas trvania celej donášky. V prechodnej skladovacej stanici sa tieto napajajúna centralizovaný chladiaci systém ktorý udržiava nakúpený obsahv optimálnych podmienkach až pokiaľ si ich majiteľ nevyzdvihne.

Medzi špeciálnymi chladiacimi boxamikonceptu FreshConnect nechýbajú ani špeciálne herbária na pestovanie byliniekči rastlín. Okrem ideálnej teploty je v nich vytvorené aj primerané osvetlenie,tak aby sa bylinkám darilo čo najlepšie. Hlavná myšlienka tohto konceptu jepredsa jasná – zamedziť zbytočnému plytvaniu, kupovať alebo objednávať ibatoľko, koľko v skutočnosti spotrebujeme a hlavne, mať vždy po rukepotraviny, ktoré sú čerstvé a majú v sebe zachovaný čo možnonajideálnejší nutričný obsah.

Vízie, ktoré nás posunú vpred

Väčšinakorporácií pri svojich okrúhlych výročiach bilancuje, či oslavuje svojuhistóriu. Komunikujú prierez jednotlivými desaťročiami a dúfajú, žerovnako sa im bude dariť aj v budúcnosti. Whirlpool svoje jubileumoslavuje vlastnou víziou blízkej budúcnosti, na ktorej vytvorenie vynaložilnemalé finančné prostriedky. V záujme spoločenskej zodpovednosti saneustále usiluje vyvíjať technológie, ktoré budú nielen ohľaduplnék životnému prostrediu, ale ktoré ľudí ešte viac spoja nielens prírodou, ale aj navzájom. Hodnotový duch, ktorý sa za posledné rokyz domácností postupne vytrácal, tak môže opäť spojiť rodinu dohromadya postupne tak vytvoriť krajšiu a perspektívnejšiu budúcnosť celejspoločnosti.

www.whirlpool.sk

www.whirlpoolcorp.com

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!