Výsledkom šiesteho ročníka fotografickej súťaže Ekológia v objektíve bude rekordná fotokniha

  25.10.2011

Úvod / Ochrana životného prostredia

Ešte takmer mesiac majú fotoamatéri ajprofesionálni fotografi možnosť zapojiť sa do šiesteho ročníka fotografickejsúťaže Ekológia v objektíve, ktorej cieľom je hľadať environmentálneriešenia pomocou fotografie. Uzávierka je stanovená na 15. novembra.

Súťaž poskytuje priestorna výpoveď viac či menej skúseným fotografom, ktorých spája potrebaangažovať svoj talent vo verejný prospech. V centre pozornosti jepotenciál fotografiou bezprostredne vyjadriť svoj postoj k otázkeživotného prostredia.

Šiesty ročníkcharakterizuje téma Život v lese. V rámci súťaženeexistujú nijaké obmedzenia ani odporučené spôsoby, ako uchopiť tému, naopak, podporujesa mnohorakosť a odlišné autorské vnímanie. Les ako harmonický celok dokonaleprepojených mikrosvetov sústreďuje množstvo scén a príležitostí, ktoré sú živýmmateriálom pre oko fotografa. Fyzicky aj ako metafora je les nositeľom životaa zdrojom energie, miestom, ktoré očisťuje, prináša znovuzrodeniea inšpiruje našu chuť objavovať. Možností, ako ho skúmať a prerozprávaťjeho príbehy prostredníctvom fotografie, je nekonečné množstvo.

Príležitosťzapojiť sa má široká verejnosť, keďže súťaž je tradične rozdelená na dve vekovékategórie – od 10 do18 rokov a nad 18 rokov. Každý súťažiaci môžeprihlásiť až deväť fotografií. Udelených bude osem cien v celkovej hodnote5-tisíc eur. Najlepšie fotografie budú verejnosti predstavené formou samostatnej putovnej výstavy, ktorá sa z Bratislavy presunie do ďalších miestSlovenska.

Ročník 2011 prinášaneprehliadnuteľné novinky a významne rozširuje dosah súťaže. Prvou z noviniekje Facebook, kde sú priebežneuverejňované snímky s možnosťou hlasovania za najlepšiu fotografiuv rámci Ceny internetu. Pozornosť si zaslúži funkcia geolokáciejednotlivých fotografií. Je základom vznikajúcej interaktívnej fotomapy Slovenska, ktorá rastie s každýmprihlásením ďalšej geolokovanej fotografie. Cieľom mapy je sprístupniťa zosobniť vizuálny zážitok jednotlivých snímok.

Najväčšouodmenou, ale aj prekvapením pre zúčastnených autorov je tvorba nadrozmernej fotoknihy, ktorá je užsvojím konceptom na Slovensku raritou a má ambície rezonovať mimo hraníckrajiny. Sú do nej zaraďované všetky prihlasované fotografie a jejspolutvorcami sa stávajú všetci, ktorí svoje autorské fotografie zašlú dosúťaže. Jej rozsah neustále rastie a finálna podoba bude známa až po uzávierke15. novembra.

Význam šiestehoročníka stúpa aj účasťou svetoznámeho fotografaMartina Vrabka, prezidenta Asociácie profesionálnych fotografov SR ajedného zo štyroch slovenských držiteľov titulu QEP (Qualified EuropeanPhotographer), ktorý v súčasnosti predsedá porote Fine European ArtPhotograph Award 2011. Ako tvár projektu Ekológia v objektíve sa podelí oniektoré svoje fotografie a o ich príbehy. V závere sa bude podieľaťna výbere víťazných fotografií.

Pripojí sa takk odbornej porote, ktorá sa zíde v rovnakom zložení ako minulý rok.Predsedať jej bude prof. MilotaHavránková z katedry fotografie VŠVU. O kvalite súťažných príspevkovbude rozhodovať aj Mgr. Pavol Breier,fotograf, ktorého doménou je dokumentárna a reportážna fotografia a fotografiakrajiny, a doc. RNDr. Peter Fedor, PhD.,uznávaný meteorológ a klimatológ. Za známe osobnosti zasadnú v porote speváčkaa fotografka Misha a moderátorka a priateľka zvierat Janka Hospodárová. Svojhozástupcu v odbornej porote má aj United Nations Environmental Program (UNEP),konkrétne ide o riaditeľa environmentálneho centra UNEP Ing. Vladimíra Hudeka, CSc., a za spoločnosť Bayer, vyhlasovateľa súťaže, bude porotcom jej generálny riaditeľ Dr. Harald Nusser.

O dôležitostisúťaže a presahu vytvorených fotografií Dr. Harald Nusser nepochybuje.Podľa neho len vďaka tomu, že prírode aktívne venujeme pozornosť, dokážeme siintenzívnejšie uvedomiť našu vzájomnú previazanosť. Štúdium prírody a jejzákonitostí je večné a pre ľudí je nevyhnutným prejavom sebazáchovy – užFrancis Bacon v 16. storočí vyhlásil: „Prírodumusíme počúvať, nie jej prikazovať."

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!