Viac ako 135 študentov sa podieľa na projekte Conservation Leadership Corps spoločnosti Johnson Controls

  01.08.2011

Úvod / Pomoc komunite

Viac ako 135 študentov sa počas tohto leta zúšastňuje dobrovoľníckych táborov na deviatich miestach v Nemecku, Českej republike a na Slovensku, ktoré sú súčasťou programu Conservation Leadership Corps (CLC). Spoločnosť Johnson Controls, globálna diverzifikovaná spoločnosť v oblasti stavebného a automobilového priemyslu, je tvorcom a sponzorom CLC, študentského dobrovoľníckeho programu, organizovaného v siedmich štátoch troch svetadielov. Od roku 2006, kedy spoločnosť Johnson Controls, vytvorila CLC, sa tohto celosvetového programu, ktorý poskytuje významné dobrovoľnícke aktivity zamerané na ekologické služby, možnosti zlepšenia schopnosti profesionálneho vedenia a zlepšenia pracovnej kvalifikácie, zúčastnilo viac ako 2500 študentov.„Spoločnosť Johnson Controls je hrdá na to, že podporuje program Conservation Leadership Corps, pretože tento program odráža naše chápanie sociálnej zodpovednosti a poskytuje mladým ľuďom jedinečné medzinárodné vzdelávacie skúsenosti," povedala Jennifer Mattes, riaditeľka Global Public Affairs, Johnson Controls. „Tešíme sa na ďalšie úspešné leto so študentmi, ktorí získavajú skúsenosti a učia sa o dlhodobej udržateľnosti životného prostredia prostredníctvom praktických projektov pamiatkovej starostlivosti, ktoré majú pozitívne dopady na miestne obce ."

Tímy 10 až 15 stredoškolských a vysokoškolských študentov, vedené partnerskými organizáciami, sa budú podieľať na celom rade rôznych projektov záchrany kultúrnych hodnôt, od prác na údržbe mestskej zelene, obnovovaní a záchrane jedinečných biotopov, a budú pracovať na rekonštrukcii historických pamätných miest. K partnerom CLC patria IJGD (Internationale Jugend-gemeinschaftsdeinste - Medzinárodné mládežnícke spoločenstvá) v Nemecku, INEX-SDA v Českej republike a INEX Slovakia, ako aj mnohé miestne organizácie, ktoré poskytujú pracovnú a vzdelávaciu náplň projektu. Projektové tímy tiež navštívia blízky závod spoločnosti Johnson Controls, kde sa poučia o dlhodobej udržateľnosti, efektívnom využívaní energie, obnoviteľných zdrojoch v oblasti automobilového interiérového dizajnu a inžinierstva, o efektívnosti budov a technológii hybridných batérií. Predstavené budú informácie, ktoré sa týkajú dlhodobej udržateľnosti, zo všetkých obchodných úsekov spoločnosti Johnson Controls – Automotive Experience, Building Efficiency a Power Solutions.

Spoločnosť Johnson Controls podporuje program CLC aj v Spojených štátoch, v mestách Milwaukee, Baltimore a Detroit, a okrem toho podporuje aj programy v Číne, Mexiku a v Anglicku.

Projekt na Slovensku:

Banská Štiavnica - Študenti dostanú možnosť pracovať v historickom banskom meste v srdci Slovenska, podieľať sa na jeho obnovovaní a na ekologických aktivitách. Dobrovoľníci navštívia historické lokality spojené s baníckou minulosťou mesta Banská Štiavnica, zapísaného v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Dobrovoľnící INEXu navštívia tábor mládeže a zorganizujú workshop o Európskom roku dobrovoľnej činnosti . Dobrovoľníci sa zapoja aj do celosvetovej ekologickej kampane Tanabata Action.

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!