Úspešne ukončený 2. ročník grantového programu Nadácie Slovenskej sporiteľne Futbal to je hra!

  00.00.0000

Úvod / Zdravie a šport

Do ukončenia 2. ročníka grantu bolo doručených 231 žiadostí, ktoré sa týkali najmä prestavby šatní, nákupu tréningových pomôcok a výstroja, či záujmu organizovať športové podujatia a turnaje. V tomto roku sa podpora futbalových klubov orientovala hlavne na pomoc pri vytváraní a renovácii priestoru na športovanie, na finančnú pomoc pri vybavení klubov športovými pomôckami a tiež sa zamerala na minoritné skupiny športovcov, ako napríklad dievčenský futbal. Niektoré projekty boli zamerané aj na obnovu zaplavených hracích plôch a šatní, keďže aj futbalové štadióny postihli povodne.

 Za dva roky úspešného fungovania grantového programu Futbal to je hra! prerozdelila Nadácia Slovenskej sporiteľne v rámci tohto programu spolu viac ako 250 tis. €.

 Kompletný zoznam podporených projektov nájdete na www.nadaciaslsp.sk.

 Jozef Kliment, generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu - "Verím, že pridelené finančné prostriedky pomôžu mladým športovcom napredovať k svojim cieľom, a to najmä skvalitnením tréningových podmienok. Ceníme si grantový program, s ktorým prišla Nadácia Slovenskej sporiteľne a som si istý, že bude úspešne pokračovať aj v budúcnosti."

 Cieľom grantového programu Futbal to je hra! je skvalitniť podmienky fungovania telovýchovných jednôt a futbalových klubov  v obciach a malých mestách na Slovensku. Futbal je často jediná voľno časová aktivita, ktorej sa môžu deti a mládež venovať, ale ihriská, šatne či športové vybavenie sú v mnohých prípadoch v nevyhovujúcom stave.

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!