Úspech slovenských škôl v medzinárodnej súťaži aces

  11.07.2012

Úvod / Pomoc komunite

Slovenské školy zaznamenali výnimočný úspech aj podľa výsledkov hodnotenia medzinárodnej komisie, ktorá zo 174 prihlásených školských partnerstiev zo 415 škôl vybrala 44 najlepších medzinárodných partnerstiev. Až na 12 z nich participujú aj školy zo Slovenska.

Hlavnou témou tohtoročnej výzvy na predkladanie cezhraničných školských projektov pod názvom „Odraz reality – Ako vnímame a vytvárame svet prostredníctvom médií“ bola mediálna gramotnosť. Mediálna gramotnosť je v dnešnej informačnej spoločnosti kľúčovým faktorom aktívneho občianstva: ide o súbor zručností, ktoré ľuďom umožňujú dorozumievať sa prostredníctvom čoraz širšej škály správ s použitím obrazu, textu a zvuku. Mediálne vzdelávanie umožňuje mladým aj starším rozvíjať svoje analytické a komunikačné zručnosti, ktoré sú v dnešnej spoločnosti také potrebné. Iniciatíva aces vyzvala v rámci aktuálneho projektového kola školy, aby svojich žiakov podporovali v posudzovaní mediálneho obsahu a vytváraní a šírení vlastných mediálnych produktov.

 Medzinárodná komisia zložená z odborníkov v oblasti školstva a vzdelávania a zástupcov ministerstiev školstva participujúcich krajín vybrala na základe vopred stanovených kritérií najlepšie projekty, ktoré získajú granty na realizáciu projektových nápadov. S účasťou slovenských škôl budú realizované projekty týkajúce sa pozitívnych ale i negatívnych vplyvov masových médií na náš život,  formovaní názorov verejnosti a vyhodnocovania informácii, ktoré prostredníctvom médií získavame. V druhej polovici septembra sa žiaci a učitelia z 15 krajín Európy, ktorí predložili najlepšie projektové nápady, stretnú na prvom spoločnom podujatí v slovinskom meste Laško.

 

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!