UniCredit sa pripája k akcii Hodina Zeme 2014

  28.03.2014

Úvod / Ochrana životného prostredia

Dlhodobá podpora spoločnosti UniCredit pre túto kampaň, ktorú organizuje Svetový fond na ochranu prírody (WWF), zdôrazňuje stabilné úsilie UniCredit venovať sa ochrane životného prostredia a podporovať trvalo udržateľný rozvoj. V rámci tejto iniciatívy sa UniCredit zaviazala znížiť produkciu emisií uhlíka do roku 2020 o 30 %.

Tento rok sa ponoria do tmy na jednu hodinu budovy UniCredit v 10 európskych krajinách: v Taliansku, Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, Ukrajine a Srbsku, vrátane budovy centrály UniCredit Bank na Slovensku*. Cieľom tohto symbolického gesta je zvýšiť povedomie o ľudskom vplyve na globálne klimatické zmeny a upriamiť pozornosť ľudí na to, aby sa snažili dôslednejšie šetriť prírodné zdroje pre budúce generácie.

„UniCredit Bank je známa podporou aktivít, ktoré smerujú k ochrane životného prostredia a zavádzaniu energeticky úsporných riešení. Na Slovensku sme zaviedli ešte v roku 2011 systém energetického manažmentu v súlade s certifikačnými normami STN EN 160001 EMS, ktorý nadväzoval na certifikát ISO 14001 zameraný na environmentálny manažment. Symbolickou účasťou na Hodine Zeme chceme potvrdiť našu ekologickú angažovanosť, uvádza Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa banky.

V rámci aktivít v roku 2014 sa po prvýkrát k Hodine Zeme pripojí aj nová budova UniCredit Tower. Nová centrála banky v Miláne, najvyššia budova v Taliansku, získala certifikát LEEDGold od US Green Building Council (Rady US pre zelené budovy ) za svoj dôsledný prístup k šetreniu energie pri stavbe a dizajne. Tak isto ju nemecká realitná spoločnosť Emporis zaradila medzi desať najlepších nových mrakodrapov na svete.

* UniCredit Bank na Slovensku zhasne počas Hodiny Zeme exteriérové osvetlenie budovy centrály.

 


Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!