UniCredit pomôže opusteným deťom nájsť rodinu

  31.07.2012

Úvod / Pomoc komunite

Na prelome jarných mesiacov mali zamestnanci UniCredit Bank jedinečnú možnosť rozhodnúť svojim hlasom o podpore jedného z troch charitatívnych projektov, týkajúcich sa sociálne najslabších skupín našej spoločnosti – detí, mladých ľudí a migrantov. Slovenská UniCredit Bank je prvou krajinou v rámci skupiny UniCredit, kedy skupinová nadácia UniCredit Fountation presunula zodpovednosť rozhodnúť o podpore projektu na zamestnancov krajiny, kde sa projekt neziskovej organizácie zrealizuje. Víťazom interného hlasovania v programe „Your Choice, Your Project“ (Naša voľba, náš projekt), ktorý UniCredit Foundation, nadácia skupiny UniCredit začiatkom jari vyhlásila, sa stal projekt občianskeho združenia Návrat – Dajme deťom rodinu, ktorý získal viac ako 60 % všetkých zamestnaneckých hlasov. Od 1. mája sa tak  UniCredit Bank v spolupráci so skupinovou nadáciou UniCredit Foundation stane na najbližšie dva roky partnerom občianskeho združenia Návrat, ktoré už viac ako 18 rokov pomáha opusteným deťom z detským domovov získať skutočný domov. Hlavným posolstvom Návratu je podporiť rodinu (biologickú i náhradnú), ako jedinú existujúcu „inštitúciu, ktorá poskytuje optimálne podmienky pre zdravý duševný vývin dieťaťa.

To, čo deťom v domove chýba, je blízky a stabilný vzťah s rodičmi, alebo s niekým, kto plnohodnotne zastáva ich rolu. Deti z detských domovov si často so sebou prinášajú mnoho negatívnych zážitkov, ktoré môžu spôsobiť neočakávané problémy v ich správaní. Takéto ťažkosti dokážu niekedy odradiť aj to najsilnejšie odhodlanie a lásku náhradných rodičov a viesť k zlyhaniu celého projektu adopcie, či pestúnstva. Návrat dlhodobo pracuje na rozvíjaní systému odbornej pomoci a podpory náhradným rodinám s cieľom prekonávať vzniknuté problémy, ktoré môžu počas procesu adopcie vzniknúť.

Vďaka hlasom zamestnancov UniCredit Bank Slovakia a. s. tak prostredníctvom finančnej podpory UniCredit Foundation môže Návrat počas najbližších 2 rokov zintenzívniť svoje aktivity zamerané na úspešný priebeh adopcií a pestúnstiev.

Okrem toho aj zamestnanci UniCredit Bank sa zapoja do podpory aktivít Návrat o. z. a to nielen príspevkami do zbierok športových potrieb či detských kníh, ktoré získajú deti v náhradnej starostlivosti ale i osobnou účasťou zamestnancov na tzv. kluboch náhradných rodín s cieľom poskytnúť rodinám v prípade ich záujmu bezplatné finančné poradenstvo. Aby sme uľahčili život rodinám, ktoré našli odvahu poskytnúť plnohodnotný domov deťom, ktoré doteraz nepoznali skutočný domov, sme pripravení vzájomnú spoluprácu v budúcnosti rozvíjať napr. aj vo forme zvýhodnených bankových produktov a služieb.

Som veľmi rád, že s týmto projektom na Slovensku začíname a prispejeme tak k tomu, aby viac detí mohlo vyrastať priamo v kruhu rodiny, povedal Maurizio Carrara, predseda nadácie UniCredit Foundation. Ako ďalej M. Carrara uviedol, „Slovensko je prvou krajinou, kde sme sa rozhodli zorganizovať hlasovanie zamestnancov, pretože bolo pre nás dôležité spoznať názory ľudí, ktorí tu žijú a umožniť práve im rozhodnúť o podpore toho výnimočného projektu.“

Kontakty na médiá:    Identita a komunikácia

                             Zuzana Ďuďáková

                             Tel.: +421 2 4950 2303

                             zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk

O UniCredit Foundation

UniCredit Foundation je firemná nadácia založená v roku 2003, ktorej hlavným cieľom je prispievať k rozvoju solidarity a filantropie v spoločenstvách a na územiach, kde pôsobí, predovšetkým v tých zemepisných oblastiach, kde UniCredit pôsobí (v 22 krajinách po celej Európe a strednej Ázii). Prenášaním finančných zdrojov a riadiacich zručností bežne používaných vo firemnej sfére, nadácia UniCredit Foundation podporuje významné projekty s cieľom podporiť pozitívny sociálny dopad a zlepšenia, ktoré sú vykonávané miestnymi neziskovými organizáciami.

 O skupine UniCredit

UniCredit je lídrom medzi európskymi bankami so silnými koreňmi v 22 krajinách. Naša celková globálna sieť pokrýva približne 50 trhov, je zastúpená viac než 9 600 pobočkami a zamestnáva viac  ako 162 000 ľudí (údaj k 31. decembru 2010). Cieľom našej profesionálnej angažovanosti je porozumieť jednotlivcom, firmám a reálnym životným situáciám ako aj potrebám miestnych komunít. Sme to my všetci, ktorí našim klientom, čeliacim rozmanitým výzvam a príležitostiam, dávame konkrétne odpovede a poskytujeme reálne prínosy.

V regióne strednej a východnej Európy UniCredit spravuje najväčšiu medzinárodnú bankovú sieť s takmer 3 900 pobočkami. Skupina pôsobí v Azerbajdžane, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Českej republike, Estónsku, Chorvátsku, Kazachstane, Kirgizsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Rakúsku, Rusku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku, Taliansku, Turecku a Ukrajine.

 

 

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!