Tri slovenské organizácie medzi víťazmi Ceny Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu za rok 2013

  27.06.2013

Úvod / Pomoc komunite

Nadácia ERSTE vyhlásila víťazov Ceny za sociálnu integráciu za rok 2013 na ceremónii, ktorá sa konala 27. júna vo viedenskej Muzeálnej štvrti, Halle E.  Ocenených bolo 35 organizácií, ktoré nezištne venujú svoje úsilie na integráciu marginalizovaných osôb v 13 krajinách strednej a východnej Európy (Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Kosovo, Macedónsko, Modavsko, Čierna Hora, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko).  Celková finančná suma, ktorá bola prerozdelená medzi ocenené organizácie, je 616 000 Eur.

Medzi víťazmi sú aj tri organizácie zo Slovenska.  Vybrané organizácie ukazujú na rozsah, ale najmä kvalitu sociálnej práce pri začleňovaní ohrozených sociálnych skupín do spoločnosti. Odyseus aj pomocou projektu “Druhá šanca” pomáha svojím klientom zmeniť život a začleniť sa do spoločnosti,

Návrat s projektom “Právo dieťaťa na dodržiavanie jeho práv“ pomáha dospievajúcim deťom z pestúnských a adoptívnych rodín nájsť svoju identitu a stotožniť sa s ňou, aby sa zbavili traumy a stali sa z nich sebavedomí mladí dospelí, ktorí dokážu pomôcť nielen sebe, ale aj druhým. Vagus a ich “Streetwork – Terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova“ podchytili a ponúkli pomoc bezdomovcom v Bratislave, ktorí rezignovali na zmenu svojho postavenia.

Slovenskí víťazi spolu s ďalšími 136 finalistami budú mať jedinečnú príležitosť zúčastniť sa tréningov a workshopov, ktoré organizuje Akadémia Nadácie ERSTE na zvýšenie kapacít mimovládnych neziskových organizácií. Súčasťou ocenenia sú aj konzultácie v oblasti PR, ktoré budú poskytované v priebehu dvoch rokov (2013-2015).

“Cenu sme prvýkrát udelili pred šiestimi rokmi, aby sme verejne ocenili skvelé organizácie, ktoré bojujú za sociálnu integráciu marginalizovaných osôb v strednej a východnej Európe. Napriek dosiahnutým výsledkom a odovzdaniu sa veci, situácia v mnohých MNO, najmä tých, ktoré pôsobia v oblasti sociálnej práce,  je stále mimoriadne zložitá.  Hospodárska kríza, vlády a verejná správa, ktoré čelia vážnym výzvam, prispievajú k situácii, kedy mnohí aktéri občianskej spoločnosti žijú v prostredí neustálej neistoty.  Chceme zablahoželať MNO a ľuďom, ktorí v nich pôsobia k tomu, čo dosiahli a zviditeľniť ich výsledky a významnú úlohu v očiach širšej verejnosti.  V čase transformácie totiž všetci potrebujeme pozitívne signály o ľudskej angažovanosti, ktoré nám pomáhajú uveriť, že každý z nás môže pomôcť a že žijeme vo svete, v ktorom stojí za to žiť,” uviedla Doraja Eberle, predsedníčka Správnej rady Nadácie ERSTE.

Výnimočných 35 projektov (30 ocenení, 4 Špeciálne ceny poroty a 1 laureát Ceny za prax) bolo vybraných medzinárodnou porotou spomedzi 136 finalistov vyselektovaných miestnymi expertmi na oblasť sociálnej integrácie z 2000 podaných prihlášok. Prvú cenu  (40 000 Eur) získala organizácia Malí ľudia z Rumunska za projekt Nebojím sa!

Medzi finalistami boli aj ďalšie dve slovenské MNO pôsobiace v oblasti sociálnej integrácie – Člověk v tísni a Drahuška a my.

Viac o Cene Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu na: www.socialintegration.org.Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!