TOP firemným filantropom roka je opäť SPP

  07.10.2011

Úvod / Pomoc komunite

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., (SPP) sa už šiestykrát stal najväčším firemným filantropom roka. V roku 2010 venoval z vlastného rozpočtu na verejnoprospešné a filantropické aktivity takmer 2 milióny eur. Ocenenie „TOP firemný filantrop 2011" získal predovšetkým vďaka aktivitám svojho EkoFondu a programu Obnovme si svoj dom.

V roku 2010 SPP venoval z vlastného rozpočtu na verejnoprospešné a filantropické aktivity 1 931 200 eur. V rámci tejto sumy SPP podporil neinvestičný fond, EkoFond, ktorý využil venované finančné prostriedky na verejnoprospešné aktivity zamerané na úsporu energie a zlepšenie kvality životného prostredia, najmä na ťažiskové projekty – Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a vzdelávací projekt EkoFond pre školy. SPP zároveň podporil aj svoj kľúčový verejnoprospešný program Obnovme si svoj dom, ktorý realizuje v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Nadáciou SPP. Cieľom tohto donorského programu SPP je zachovávať kultúrne dedičstvo na Slovensku. Už od roku 2006 systémovo rieši financovanie záchrany, ochrany, obnovy a využitia národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Vďaka programu Obnovme si svoj dom boli v roku 2010 obnovené mnohé národné kultúrne pamiatky na Slovensku ako napríklad kaštiele s areálom v Haliči a v Pezinku, Židovský cintorín v Bratislave, meštianske domy v Žiline a Brezne, dokonca aj parná lokomotíva (model z roku 1907) v Čiernom Balogu, ktoré tak získali nový reprezentatívny vzhľad.

Na slávnostnom vyhlásení najväčších firemných podporovateľov verejnoprospešných aktivít včera prevzal od zástupcov Fóra donorov cenu „TOP firemný filantrop 2011" člen predstavenstva SPP, Vladimír Klimeš. „V SPP si plne uvedomujeme našu rolu spoločensky zodpovedného subjektu. Chrániť životné prostredie a zachovávať kultúrne dedičstvo na Slovensku pre ďalšie naše generácie patrí k našim dlhodobým kľúčovým posolstvám," dodal v rámci poďakovania za ocenené prvenstvo.

Rebríček TOP firemný filantrop každoročne zostavuje Fórum donorov podľa medzinárodnej metodiky a je jediným rebríčkom svojho druhu na Slovensku, ktorý hodnotí firemných darcov podľa objemu rozdelených prostriedkov na verejnoprospešné aktivity. Do rebríčka TOP firemný filantrop sa môže zapojiť každý podnikateľský subjekt, ktorý podporuje všeobecne prospešné projekty, prostredníctvom finančných príspevkov, vecných darov, produktov či služieb a podobne, akými sú napríklad aktivity v oblasti ekológie, sociálne a humanitárne projekty, podpora kultúry, dodržiavanie ľudských práv, rozvoj vzdelávania, vedy a výskumu, obnova kultúrneho dedičstva či projekty zamerané na ochranu zdravia. Sumy darovaných prostriedkov nezahŕňajú sponzorské príspevky firiem či asignáciu 2 % podielu zaplatenej dane.

SPP je držiteľom ocenenia TOP firemný filantrop za roky 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011.

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!