TENTO ROK MÔŽE DAROVAŤ VIANOCE ĽUĎOM V NÚDZI NAOZAJ KAŽDÝ

  09.10.2012

Úvod / Pomoc komunite

Hlavným cieľom charitatívneho programu je umožniť ľuďom, ktorým záleží na svojom okolí a majú otvorené oči aj srdcia pomôcť tým, ktorí sú v núdzi a vianočné obdobie nemôžu prežívať v radosti, pohode a spokojnosti. Práve chorým, opusteným, bez domova, trpiacim hmotným nedostatkom, vylúčeným na okraj spoločnosti môžu mnohí ochotní ľudia pomocou programu Darujte Vianoce dopriať chvíle šťastia.

„Najkrajšie sviatky roka tu budú čo nevidieť. Už teraz je dobré zamyslieť sa nad tým, že nie každý ich bude môcť prežiť tak, ako si zaslúži. Som rada, že program  Darujte Vianoce vstupuje do svojej druhej dekády. Po jedenástykrát tak môže prinášať radosť a pohodu tam, kde je to potrebné. Chceme, aby ľudia nenazerali na svet okolo seba povrchne, ale aby skutočne otvorili svoje srdcia. Práve hlas srdca im napovie, kde je ich pomoc najviac potrebná,“ hovorí Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange.

Základným princípom programu je, aby predkladatelia žiadali o finančnú podporu pre niekoho iného, teda nie pre seba a svoju rodinu. Žiadatelia predkladajú svoje nápady a projekty, ktoré sami zrealizujú. Nadácia Orange v tomto roku vyčlenila rekordnú sumu 60 000 eur – v  prvej fáze prerozdelí na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie 50 000 eur. Na druhú fázu, ktorú zrealizuje v spolupráci s portálom www.dakujeme.sk, vyčlení ďalších 10 000 eur.

Darovať Vianoce môže v tomto roku naozaj každý. Najmä ľudia, ktorým hlas srdca napovie, že treba pomôcť, ale doteraz nevideli možnosť, kde je ich pomoc potrebná a užitočná. Vďaka portálu www.dakujeme.sk tak po prvýkrát môžu dať všetci šancu na pekné Vianoce ďalším ľuďom v núdzi. Na tejto stránke bude od 4. decembra zverejnených 100 žiadostí, ktoré splnili podmienky grantového programu Darujte Vianoce, ale neboli kvôli finančnému limitu podporené, no zaslúžia si realizáciu. Na stránke si budú môcť potenciálni darcovia žiadosti prečítať a rozhodnúť sa, komu a či venujú svoj dar v ľubovoľnej výške jednoduchým bankovým prevodom na podporu príbehu, ktorý ich najviac chytí za srdce. Nadácia Orange ocení štedrosť darcov a znásobí tak ich sumu rovným dielom do maximálnej výšky 100 eur na projekt.

Žiadatelia môžu posielať svoje nápady do 13. novembra prostredníctvom web stránky nadácie www.nadaciaorange.sk, kde nájdu aj všetky potrebné informácie o charitatívnom programe.

KONIEC

Nadácia Orange je mimovládna  organizácia, ktorá realizuje filantropické aktivity s cieľom pomôcť riešiť problémy rôznych deficitných skupín spoločnosti na Slovensku. Pod názvom Konto Orange vznikla v roku 2002, pričom nadviazala na aktivity Konta Globtel, ktoré na slovenskom trhu pôsobilo od roku 1999. Aktivity Nadácie Orange sa sústreďujú na tri hlavné oblasti – sociálna inklúzia, vzdelávanie a regionálnya komunitný rozvoj. Svoju podporu realizuje v rámci vlastných grantových programov a partnerstiev s mimovládnymi neziskovými organizáciami. Zakladateľom Nadácie Orange je spoločnosť Orange Slovensko, a.s.

 

Ďalšie informácie:

Richard Fides

Orange Slovensko a.s.

tel. +421 (2) 5851-4878, +421 (905) 014 878                                                                                                                 

e-mail: richard.fides@orange.sk


Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!