Spoločnosť Kraft Foods Slovakia podporila aktivity OZ za duševné zdravie detí

  18.01.2012

Úvod / Pomoc komunite

Deti s duševnýmiochoreniami na Detskom psychiatrickom oddelení DFNsP v Bratislave majú lepšie podmienky pre liečbu arehabilitáciu. Vďaka finančnej podpore spoločnosti Kraft Foods Slovakia aspolupráci s Občianskym združením Duševné zdravie detí sa podarilooddeleniu skvalitniť podmienky pre liečbu detských pacientov. Na pomoc OZ Duševnézdravie detí venovalaspoločnosť Kraft Foods Slovakia čiastku 11.985,40 €.

„Finančnýdar nám umožnil zabezpečiť klimatizačné zariadenia na oddelenie,ktoré nám najmä v letných mesiacoch veľmi chýbali" hovorí MUDR. Ján Šuba,primár oddelenia detskej psychiatriena Kramároch. Ďalšia časť finančných prostriedkov oddeleniuumožní zaobstarať materiál pre dielne, v ktorých sa realizujú liečebné,doliečovacie a rehabilitačné terapie. „Súčasťou štandardnej liečby je ajartterapia (liečba výtvarným a hudobným umením) a ergoterapia (liečbaprácou), ktoré sa realizujú v drevospracujúcejdielni, vovýtvarnom ateliéri, alebo v keramickej dielni. Spotreba materiálu na tieto, deťmi veľmi dobre prijímané a účinné terapie  je vysoká a preto zvlášť oceňujeme takútoformu pomoci." dodáva primár Ján Šuba.

Ďalšiu časť prostriedkov použiloObčianske združenie Duševné zdravie detí na realizáciu tradičného benefičnéhokoncertu Cesty k sebe, ktorý sa konal 15. januára 2012 v pezinskomKapucínskom kostole. 11. ročník benefície sa stretol s mimoriadnym záujmomdivákov, ktorí si vypočuli dve Mozartove diela: Missa brevis in da najznámejšie Requiem. Výťažok z koncertu bude venovaný Klinikedetskej psychiatrie DFNsP v Bratislave.

„My v Kraft Foods vieme, že činyznamenajú viac ako slová. Snažíme sa, aby sme boli pre iných užitoční apomáhali práve tým, ktorí sa cítia ohrození a našu pomoc potrebujú Jedôležité hovoriť o problematike duševných porúch detí, ktorým sa na verejnosti nevenujeveľa pozornosti, napriek tomu, že postihujú až 15% detí. Ceníme si, že smedostali možnosť podporiť práve toto Občianske združenie, ktoré sa sústreďuje napomoc deťom  ako na svoju prioritu.Víziou spoločnosti Kraft Foods Slovakiaje, aby si ľudia vychutnávali každý deň. Veríme, že vďaka vašejpodpore pomôže OZ duševné zdravie právetým, pre ktorých je vychutnávanie si každého dňa o niečo náročnejšie"uviedla JaroslavaHájková, Corporate Affairs Manager zo spoločnosti Kraft Foods Slovakia.

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!