Spoločnosť Intel oslavuje: 10 miliónov preškolených učiteľov

  08.09.2011

Úvod / Pomoc komunite

Pomocouprofesionálneho rozvojového programu Intel® Teach umožnila spoločnosť Intel 10miliónom učiteľov efektívne integrovať technológie do ich výučbya podporiť u žiakov rozvoj zručností, ako napríklad riešenieproblémov, kritické rozmýšľanie a dôležitosť spolupráce. Učitelia, ktoríabsolvovali program Intel Teach majú dosah na viac ako 300 miliónov študentovpo celom svete. Vďaka tomuto programu sú ich študenti pripravení navzdelávanie, riadenie a úspech v globálnej ekonomike. Intel Teach programje iba časťou zo $100 miliónovej ročnej investície smerujúcej do zlepšeniakvality vzdelávania na celom svete a zásadným prvkom záväzku spoločnostiIntel pre lepšiu budúcnosť nás všetkých.

Spoločnosť Intel dnes oslávila preškolenie 10-milióntehoučiteľa programom Intel® Teach. Ide o profesionálny program, ktorýumožňuje učiteľom efektívne integrovanie technológií do ich prednášok a vyučovacíchhodín. Spolupracujúc s národnými, regionálnymi a lokálnymi autoritamia vládami vo viac ako 70 krajinách sveta, je Intel Teach najväčšíma najúspešnejším programom tohto druhu s dosahom na viac ako 300 miliónovštudentov.

"Riešenie problémovzajtrajška začína v dnešných školských triedach," povedal prezidenta výkonný riaditeľ spoločnosti Intel Paul Otellini. "Investujeme doučiteľov aby tí mohli inšpirovať študentov k inováciám, kreativitea pripraviť ich na kritické rozmýšľanie ako aj riešenie problémov, ktorébudú dôležité v budúcnosti. A tak ako oslavujeme dosiahnutie tohto 10-milióntehomíľnika, neustále sa zameriavame aj na rozvoj budúcich generácií zlepšovanímkvality vzdelávacích príležitostí po celom svete."

Program Intel Teach začalako jednoduchý nápad, v ktorom sa vzdelávanie zameriava na skúsenostiz reálnych projektov namiesto memorovania prednášok. Program zahŕňa technológienielen preto, že sú zábavné a iné, ale pretože počítače a softvérsprávne integrované do vyučovacieho procesu pomáhajú študentom získať zručnostiako spomínané riešenie problémov, kritické rozmýšľanie a významnosť spolupráce.Tieto oblasti sa nazývajú zručnosti 21. storočia.

Ďalej pokračuje správa v originálnom anglickomznení:

"Through my Intel Teachunit, my enthusiasm for teaching has been reborn," said Angie Hillman, an IntelTeach Master Teacher and language arts specialist at Cottonwood Middle Schoolin Arizona. "In this day and age, with all the state testing and other thingsweighing heavy on educators, I had lost my focus on how to make learning fun.In creating my Intel unit, I have been able to bring that fun back into myclassroom with the highest level of instruction possible for my students."

Independent evaluation ofthe Intel Teach program revealed participating teachers reported their studentswere "motivated and involved in the lesson" and that "student projects showedmore in-depth understanding" than other comparable work.

In many countries, IntelTeach is the primary information and communications technology (ICT) trainingprogram for educators, recognized by various governments around the world asessential for teacher and student growth. In Jordan, for example, teachers mustcomplete the Intel Teach program to be eligible for promotion and a 15 percentpay increase.

Now in its second decade,Intel Teach, which relies on a combination of online and face-to-faceinstruction, continues to build more flexible course offerings and trainteachers around the world. To keep Intel Teach on the cutting edge ofprofessional development for teachers, Intel has also created the Intel Engagecommunity and several local language online educator communities to provide aplatform for real-time educator dialogue, learning and idea exchange. To learnmore about the Intel Teach program's impact on teachers, visitwww.intel.com/10millionteachers.

Intel Teach is but oneelement of Intel's commitment to education, which includes extensive efforts byemployee volunteers to help improve education around the world. To get thelatest Intel Education news, visit www.intel.com/newsroom/education, join theFacebook group at http://intel.ly/intel-edu and follow Twitter updates attwitter.com/intel_education. To join Intel's community of people sharing theirstories with the hope of becoming a catalyst for action and a voice for changein global education, visit www.inspiredbyeducation.com.O spoločnosti Intel

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!