Spoločnosť Epson® prostredníctvom projektu FairMail podporuje mládež v Peru

  16.09.2008

Úvod / Pomoc komunite

Spoločnosť Epson, popredný výrobca technológií na spracovanie obrazu, sa stále výraznejšie angažuje v projekte, ktorý je určený na podporu sociálne znevýhodnenej mládeže v Peru.  Okrem finančnej pomoci, ktorú spoločnosť zaisťuje v rámci svojich aktivít zameraných na zhromažďovanie prostriedkov na dobročinné účely, prispela teraz spoločnosť Epson do projektu FairMail špičkovými produktmi pre tlač a spracovanie obrazu.

Dospievajúci absolvujú v rámci projektu FairMail fotografický kurz, pričom z ich fotografií sa potom vyrobia pohľadnice. V rámci projektu FairMail je dospievajúcim zároveň sprostredkovaná práca na čiastočný úväzok, zdravotné poistenie, odborná pomoc s výberom povolania a navyše získajú 50 % zo zisku z predaje pohľadníc.  Zo zarobených peňazí si potom platia bývanie a štúdium.

Spoločnosť Epson poskytne pre projekt FairMail radu vynikajúcich produktov zo svojej ponuky, vrátane tlačiarne Epson Stylus Pro 3800, dvoch tlačiarní PictureMate, zriadenie EMP-DM1, tlačiareň Stylus DX7000F spolu s kvalitnými atramentmi a médiami. Tieto produkty poslúžia pre tlač všetkých fotografií a sprievodných textov, ktoré budú použité počas propagačnej kampane FairMail, ktorá začne v septembri 2008 v Holandsku, a ktorej súčasťou bude výstava fotografií.

Výstavy fotografií FairMail začnú v septembri 2008, pričom sa fotografie postupne predstavia v najmenej 16 obchodoch, školách, veľtrhoch a festivaloch v Holandsku. Cieľom kampane je zvýšiť predaj pohľadníc, a tak získať viac peňazí pre dospievajúcich, ktorí sú do projektu zapojení. Na výstave bude možné vidieť 44 fotografií (portréty peruánskych detí, obrázky z bežného života i fotografie zobrazujúce zlepšenie životných podmienok), ktoré budú vytlačené na venovanej tlačiarni Epson Stylus Pro 3800 s použitím médií a atramentov spoločnosti Epson, napr. Epson Mat Photo Board. Súčasťou výstavy bude tiež 10minutový dokument, na ktorého prezentáciu bude použitý projektor spoločnosti Epson.

Andrea Koepfer, vedúca Oddelenia pre styk s verejnosťou a finančnú podporu v oblasti EMEA spoločnosti Epson, vysvetľuje: „Spoločnosti Epson veľmi záleží na rozvoji spoločnosti a kultúry na celom svete.  Dúfame, že poskytnutím našich špičkových produktov prispejeme k zviditeľneniu projektu FairMail, a tým umožníme zlepšenie životných podmienok sociálne znevýhodnených detí v Peru tak, aby sa do budúcnosti nemuseli dívať s obavami.

Jednou zo silných stránok projektu FairMail je to, že sú mladí peruánski fotografi školení dobrovoľníkmi z celého sveta. Keďže dobrovoľníci pochádzajú z rôznych prostredí a každý z nich má vlastný spôsob práce, sú dospievajúci neustále nútení reagovať na nové podnety, zoznamovať sa s novými prístupmi a učiť sa novým veciam. Život peruánskych detí môže zmeniť každý. Stačí venovať finančnú čiastku alebo sa zaregistrovať ako dobrovoľník. Viac informácií o finančných príspevkoch a práci dobrovoľníkov nájdete na stránke www.fairmail.info.

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!