SLOVENSKÁ RADA PRE ZELENÉ BUDOVY: EKOLOGICKÁ VÝSTAVBA BY SA MALA STAŤ ŠTANDARDOM

  31.03.2011

Úvod / Ochrana životného prostredia

Naša krajina patrí aj v pokrízovom období medzi pomerne rýchlo sa rozvíjajúce ekonomiky, čo so sebou prináša aj viacero pripravovaných, či rozpracovaných projektov v oblasti výstavby. Mnohé však stále majú rezervy z hľadiska environmentálnej uvedomelosti a ohľaduplnosti k životnému prostrediu a spoločnosti. Alarmujúce je, že aj Európska únia bojuje s termínmi a hrozbou nenaplnených cieľov v rámci stratégie 2020 pre zvýšenie energetických úspor. Zakladatelia SKGBC preto vidia veľký priestor na zvýšenie aktivity, ktorá by mohla podchytiť plánovanú výstavbu, či zastrešiť a usmerniť vzorové projekty a rekonštrukcie verejných budov.

 „Táto problematika je u nás stále pomerne nová a nielen verejnosť, ale ani mnohí odborníci presne nevedia, čo 'zelené' projekty so sebou prinášajú. Alfou a omegou je informovanosť – ľudia musia vedieť, aké sú na trhu možnosti, aby sa odvážili požadovať nejaké nové riešenia. Potenciálny zisk musí prevážiť riziká. Ak nebudú mať investori a developeri dostatočné informácie, mnohí si radšej vyberú tradičné a 'bezpečné' riešenie. Na Slovensku preto treba vytvoriť prostredie, v ktorom by ľudia chápali, prečo sú 'zelené koncepty' z dlhodobého hľadiska výhodnejšie,“ povedala Vladimíra Bukerová, výkonná riaditeľka SKGBC. „Naši členovia nie sú žiadni ideológovia, ale racionálni biznismeni, ktorí vnímajú všetky tri piliere udržateľnosti – ekonomiku, ekológiu aj sociálne aspekty – a uvedomujú si, že všetky tri musia byť v prípade zelených budov v súlade.“

Organizácia plánuje v krátkom čase dosiahnuť:

  • rozšírenie aktivít na celú verejnosť (využiť vhodný čas a medzinárodnú motiváciu na zmenu verejnej mienky v prospech zelenej výstavby);
  • kvalitný prieskum trhu, názorov investorov, developerov a ďalších mienkotvorných subjektov a na základe toho skoncipovať reálnu stratégiu (prieskumy, prípadové štúdie, odporúčania pre vládu a investorov);
  • prípravu a propagáciu vzorových projektov, ktoré pomôžu upevniť „zelené myslenie“ a otestovať konkrétnu spoluprácu;
  • podporu kvality vo výstavbe.

Združenie čerpá z bohatých skúseností sesterských organizácií v zahraničí, najmä však Svetovej rady pre zelené budovy (World Green Building Council) so sídlom v Toronte, ktorá v súčasnosti zastrešuje vyše 80 národných organizácií. Spoločne vyvíjajú stratégie na podporu udržateľného rozvoja a transformáciu svetového stavebného priemyslu.

Medzi zakladajúcich partnerov SKGBC patrí 15 spoločností z rôznych sektorov stavebníctva, ktoré pôsobia na slovenskom trhu: ABB, Arch.Design Slovakia, Bischoff et Compagnons, DNA Slovakia, EHBstav, Elektrodesign Ventilátory, e-Dome, Helika, Knauf Insulation, PBA International, Redesign, SaveEnergy, Schneider Electric, Traficon Slovakia, Velox-Werk a Zumtobel Lighting. Slovenská rada pre zelené budovy je otvorená všetkým firmám a ďalším subjektom, ktoré majú záujem spolupracovať na podpore zelenej výstavby na Slovensku.

Kontakt:

Anna Salvová

Kharisma, s. r. o.

Public Relations & Promotion

Tel.: +421 (0) 948 450 550

e-mail: salvova@kharisma.sk


Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!