ŠKODA investuje do zelenej budúcnosti

  15.02.2013

Úvod / Ochrana životného prostredia

- Aktivity spoločnosti ŠKODA AUTO v oblasti ochrany životného prostredia zastrešuje tím GreenFuture

- Kľúčové oblasti: vozidlá značky ŠKODA s nízkou spotrebou, trvalo udržateľná výroba, predaj a servis vozidiel ohľaduplný k životnému prostrediu

- Už 48 modelov značky ŠKODA dosahuje nižšie hodnoty emisií CO2 než 120 g/km, desať modelov dokonca menej než 100 g CO2/km

- Výroba spoločnosti ŠKODA bude o 25 % šetrnejšia k životnému prostrediu

- GreenFuture je súčasťou cieľov koncernu Volkswagen v oblasti životného prostredia do roku 2018

ŠKODA do ochrany životného prostredia investuje priebežne od roku 1991. Podnik počas tohto obdobia investoval do trvalo udržateľného využívania zdrojov približne 10,3 miliardy Kč, čo je viac ako 410 miliónov eur. Ekologická výroba a vozidlá so zníženou spotrebou majú u značky ŠKODA dlhú tradíciu, čo dokazujú aktuálne modely GreenLine a Green tec. Variant GreenLine novej generácie modelu ŠKODA Octavia bude najekologickejšou Octaviou všetkých čias - so spotrebou iba 3,4 litra nafty na 100 kilometrov, resp. emisiami CO2 89 gramov na kilometer.

Princípy GreenFuture sú súčasťou Rastovej stratégie ŠKODA 2018. Cieľom je zlepšenie hospodárskych výsledkov pri súčasnom znížení vplyvov na životné prostredie. Všetky ekologické aktivity spoločnosti ŠKODA pre ďalšie zníženie spotreby zdrojov sú zahrnuté a koordinované v programe GreenFuture. „Pre dosiahnutie našich cieľov posilníme našu stratégiu trvalo udržateľného rozvoja. Pod názvom GreenFuture sme zostavili tím odborníkov, ktorý bude riadiť ekologické aktivity spoločnosti ŠKODA efektívnejšie,“ hovorí Prof. Dr. h.c. Winfried Vahland, predseda predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO. Tím GreenFuture je podriadený priamo predstavenstvu spoločnosti.

GreenFuture stojí na troch hlavných pilieroch: GreenProduct, GreenFactory a GreenRetail. V rámci celokoncernovej stratégie ochrany životného prostredia bude výroba v spoločnosti ŠKODA do roku 2018 o 25 % šetrnejšia k životnému prostrediu. V rámci piliera GreenFactory sa ŠKODA sústredí najmä na znižovanie spotreby energie a vody, množstvo odpadu vznikajúceho na jedno vozidlo, rovnako ako na emisie CO2 a takzvané VOC (Volatile Organic Compounds), ktoré vznikajú napríklad pri lakovaní karosérií.

Pri výrobe tepla a elektriny je v súčasnej dobe hnedé uhlie nahradzované biomasou vo forme drevených peliet. To citeľne znižuje emisie CO2 v procese výroby o približne 45 000 ton CO2 ročne.

Aktuálnym príkladom výroby šetrnej k prírodným zdrojom je sprevádzkovanie servomechanickej lisovacej linky v závode v Mladej Boleslavi. Toto nové zariadenie pracuje efektívnejšie pri súčasnom znížení spotreby energie a je jedným z najmodernejších zariadení tohto druhu v Európe. Spotrebuje až o 15 % menej energie než porovnateľné staršie linky.

GreenProduct sa zaoberá trvalo udržateľnou mobilitou, ktorú v súčasnej dobe predstavujú hlavne ekologické modely GreenLine a Green tec. Nástup moderných technológií, ktoré prispievajú k úspornej prevádzke a nižšiemu zaťaženiu životného prostredia, sa ale týka celého modelového radu. V súčasnosti je v ponuke značky ŠKODA 48 modelov s hodnotou emisií nižšou ako 120 g CO2/km, desať z nich emituje dokonca menej ako 100 g CO2/km. V prevádzke je tiež testovacia flotila desiatich elektromobilov Octavia Green E Line, ktorá zbiera dáta pre výskum bezemisnej mobility. Všetky nové vozidlá značky ŠKODA sú navyše minimálne z 85 % recyklovateľné.

Tretím pilierom je GreenRetail, ktorý sa týka šetrnosti predajov a servisov k životnému prostrediu. Jeho súčasťou sú napríklad ekologické audity, teda kontroly dodržiavania ekologických štandardov. Ďalej sem môžeme zaradiť oceňovanie predajcov Zelenou pečaťou, alebo akciou ako Jarné upratovanie 2012. Pri nej bolo zo skladov servisných partnerov v Českej republike vyradených približne 95 ton nepotrebného materiálu, z ktorého bolo takmer 90 % ďalej spracovaného.

Aj zamestnanci spoločnosti ŠKODA sa vo svojom voľnom čase podieľajú na ochrane životného prostredia. Od roku 2007 vysádza ŠKODA za každý predaný automobil v Českej republike jeden strom. Doteraz bolo vysadených približne 363 000 stromčekov, v tomto roku pribudne ďalších takmer 60 000 sadeníc.

 

Pre ďalšie informácie, prosím, kontaktujte:

Lucia Busquet, PR manager, ŠKODA AUTO SLOVENSKO s.r.o.

Lucia.busquet@skoda-auto.sk; +421 904 701 345

 

Ďalšie informácie pre média nájdete na: http://mediaportal.skoda-auto.com

prihl. meno: „novinar sk“, heslo: slovensko

 


Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!