SAP Slovensko pomôže ľuďom bez domova

  12.12.2011

Úvod / Pomoc komunite

Spoločnosť SAP Slovensko sarozhodla finančne podporiť projekt Streetwork – pomoc ľuďom bez domova vuliciach Bratislavy, ktorý spolu so svojimi partnermi zabezpečuje občianskezdruženie Proti prúdu. Jeho riaditeľ Martin Opeta si dnes prevzal symbolickýšek na sumu 10 000 eur z rúk Františka Imreczeho, generálneho riaditeľaSAP Slovensko.

„Tentodar znamená významnú finančnú pomoc predovšetkým všetkým ľuďom bez domova,ktorí sú odkázaní na našu podporu. Streetwork pre nich predstavuje nádej na prežitiea dôstojnejší život. Vďaka podpore spoločnosti SAPbudeme môcť počas zimných mesiacov naďalej v spoluprácis partnermi pokračovať vo výdaji stravy. Občianske združenie Proti prúdubude celú zimu v denných hodinách k dispozícií ľuďom bez domova, abyim pomohlo zvládnuť toto najťažšie obdobie v roku a umožnilo im zabezpečiťsi základné životné potreby. Počas dňa budeme v uliciach Bratislavyvyhľadávať tých ľudí bez domova, ktorí potrebujú pomoc,odvážať chorých k lekárovi, poskytovať im poradenstvo, základné ošetreniea ošatenie. Chcem sa spoločnosti SAP Slovensko poďakovaťv mene našich klientov a pracovníkov nášho združenia, ale ajv mene všetkých dobrovoľníkov, ktorí túto službu poskytujú," skonštatovalMartin Opeta.

„Považujemeza česť prispieť na túto dobrú vec. Hlavne dnes, kedy je pre dobrovoľníckeorganizácie veľmi ťažké získať peniaze potrebné na zabezpečenie ich aktivít.Preto sme sa rozhodli pomôcť nielen finančne, ale sa na projekte Streetworkzúčastníme aj osobne," povedal František Imrecze. V utorok 13. decembra vovečerných hodinách budú zamestnaci SAP Slovensko pomáhať pri rozdávanístravy  ľuďom bez domova na Hlavnejstanici v Bratislave.

SAPAG, svetový líder v oblasti podnikového softvéru, filantropiu vníma akoneodeliteľnú súčasť zodpovedného podnikania. Spoločnosť pravidelne organizujevlastné dobrovoľnícke

aktivity aprispieva na charitatívne akcie. SAP Corporate Social Responsibility Programzastrešuje celú paletu činností  podporyvzdelávania, darcovstva či pomoci charitatívnym organizáciam.ZamestnanciSAP sa aj osobne angažujú vo viacerých dobrovoľníckych projektoch. PriamoSlovenska sa týkajú aktivity Hannesa Liebe, Senior Vice President SAPEMEA & India, ktorý sa u nás osobne angažuje v rámci pomocimenšinovým komunitám a v spolupráci s ďalšími charitatívnymiorganizáciami podporuje aj deti z najchudobnejších oblastí Afriky.

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!