Projekt spoločnosti Telefónica Think Big sa pripája k iniciatíve Clinton Global Initiative

  26.09.2012

Úvod / Pomoc komunite

New York – 26. septembra 2012 Sociálny program spoločnosti Telefónica– Telefónica Think Big – bol včera oficiálne zaradený do iniciatívy Clinton Global Initiative (CGI) predstavujúcej hnutie, ktoré založil 42. prezident Spojených štátov s cieľom pomôcť premeniť dobré zámery na reálne skutky a výsledky.

Záväzok spoločnosti Telefónica – Program „Telefónica Think Big“: „A More Entrepreneurial Europe“ („Podnikateľsky činnejšia Európa“)– bol prezentovaný počas špeciálneho stretnutia po názvom ‘The Case for Optimism in the 21st Century’ (Dôvod na optimizmus v 21. storočí)  na Výročnej konferencii CGI v New York City. Stretnutie sa zameralo na podporu mládeže a vytváranie udržateľnejšej budúcnosti – otázky, ktoré sú kriticky dôležité v súčasnej spoločensko-ekonomickej klíme Európy.

„V dnešnej dobe keď je v Západnej Európe každý piaty mladý človek nezamestnaný, máme do činenia s potenciálne stratenou generáciou, ktorá nie je dostatočne vybavená na to, aby uspela na modernom digitálnom trhu práce,” uviedol José María Álvarez-Pallete, Chief Operating Officer spoločnosti Telefónica. „Uvedomujeme si, že v stávke je sociálna a ekonomická budúcnosť Európy, a preto program Telefónica Think Big podniká reálne kroky na zlepšenie vzdelávacích príležitostí v rámci tohto regiónu – obzvlášť poskytnutím nevyhnutne potrebných zručností pre oblasť digitálnej technológie a podnikateľského prostredia.”

Telefónica sa zaviazala prispieť ročne sumou 37 miliónov $ na päť programov, ktoré sú obsiahnuté v iniciatíve Think Big, a to vrátane Think Big Youth Movement; Talentum; Wayra a Campus Party. Program Telefónica Think Big má za cieľ do konca roka 2015 priamo ovplyvniť až 250 000 jednotlivcov v Európe.

Záväzok spoločnosti Telefónica voči iniciatíve CGI sa sformalizoval v momente, keď sa včera na Výročnej konferencii CGI José María Sanz Magallon, riaditeľ spoločnosti Telefónica pre oblasť medzinárodnej korporátnej komunikácie, pridal na javisku k Chelsea Clintonovej.

V roku 2012 sa spoločnosť Telefónica zaviazala spustiť sériu progresívnych programov na základe svojej viery v silu mladých nápadov a najlepšiu technológiu za účelom vytvorenia hnacej sily na dosiahnutie pokroku v Európe. Uvedené štyri iniciatívy kolektívne známe ako „Telefonica Think Big“ boli spustené s cieľom priniesť riešenia pre tieto kritické otázky, ktorým európska mládež čelí: nedostatok pracovných príležitostí, zaostávanie európskeho podnikateľského sektora a nedostatok mladých ľudí so zručnosťami v oblasti digitálnych technológií. Každý z programov podporuje inovatívne myslenie, podnikateľského ducha a digitálnu technológiu – čím stimuluje mladé nápady a mladé podniky v rámci celého regiónu.

KONIEC

Kontakt pre ďalšie informácie:

Simon Lloyd  |  Telefónica Europe                                                                  Natalie Homer   | Telefónica Europe
Riaditeľ externej komunikácie pre Európu                                                Manažérka pre styk s médiami
m +44 (0)7912 072777                                                                                     m: +44 (0)7718 188591
simon.lloyd@o2.com                                                                                                           natalie.homer@o2.com

O spoločnosti Telefónica

Spoločnosť Telefónica je jednou z najväčších telekomunikačných spoločností na svete z hľadiska kapitalizácie trhu a počtu zákazníkov. Vzhľadom na túto vynikajúcu pozíciu v rámci svojho odvetvia a ponuku služieb v oblasti mobilných, pevných a širokopásmových sietí, ktoré predstavujú kľúčové faktory jej rastu, sa spoločnosť Telefónica vo svojej stratégii zameriava na predsavzatie stať sa vedúcou spoločnosťou vo svete digitálnych technológií. Spoločnosť má významné zastúpenie v 25 krajinách a zákaznícku základňu pozostávajúcu z viac ako 309 miliónov zákazníkov po celom svete. Telefónica je silne zastúpená v Španielsku, Európe a Latinskej Amerike, pričom na tieto oblasti sa zameriava aj významná časť jej rastovej stratégie.  Telefónica je spoločnosť 100% obchodovaná na burze cenných papierov, s viac ako 1,5 miliónom priamych akcionárov. Jej základné imanie pozostáva v súčasnosti zo 4 479 787 122 kmeňových akcií, ktoré sú obchodované na Španielskej burze cenných papierov (Madrid, Barcelona, Bilbao a Valencia) a na burzách cenných papierov v Londýne, New Yorku, Lime a Buenos Aires.

O spoločnosti Telefónica Europe

Telefónica Europe je obchodnou divíziou spoločnosti Telefónica, ktorá poskytuje telekomunikačné služby viac ako 103 miliónom zákazníkov v šiestich krajinách (Španielsko, Veľká Británia, Nemecko, Česká republika, Slovensko a Írsko), čo predstavuje viac ako jednu pätinu populácie Európskej únie.

O programe Think Big spoločnosti Telefónica

V marci roku 2012 spoločnosť Telefónica vyhlásila program „Telefónica Think Big“ – záväzok do roku 2015 vo forme série iniciatív zameraných na podporu podnikateľského ducha v mladej Európe. Investovaním do nápadov a vzdelania desiatok tisíc mladých ľudí a podporovaním mladých technologických start-up firiem spoločnosť Telefónica investuje do budúceho rastu svojho podnikania, pričom zohráva dôležitú úlohu v stimulovaní rastu budúcej generácie v Európe. Každá z iniciatív podporuje inovatívne myslenie, podnikateľského ducha a inováciu v digitálnej oblasti – čím stimuluje vznik mladých nápadov a mladých podnikov v rámci celého regiónu.

O iniciatíve Clinton Global Initiative (CGI)

V roku 2005 založil Prezident Bill Clinton iniciatívu pod názvom Clinton Global Initiative (CGI), ktorá zoskupuje globálnych lídrov za účelom vytvárania a implementovania inovatívnych riešení najpálčivejších výziev vo svete. Výročné zasadnutia CGI už poskytli priestor na spoločné stretnutie viac ako 150 hláv štátu, 20 držiteľov Nobelovej ceny a stoviek popredných generálnych riaditeľov, riaditeľov nadácií a neziskových organizácií, významných filantropov ako aj členov médií. K dnešnému dňu urobili členovia iniciatívy CGI viac ako 2 100 záväzkov, ktoré už teraz zlepšujú životy takmer 400 miliónov ľudí vo viac ako 180 krajinách. Pri plnej finančnej podpore a implementácii budú tieto záväzky predstavovať hodnotu 69,2 miliardy $.

Výročné zasadnutie CGI sa koná každoročne v septembri v New York City. Pričom Iniciatíva CGI organizuje aj zhromaždenia CGI America, zasadnutie zamerané na kolaboratívne riešenia hospodárskej obnovy v Spojených štátoch a  CGI University (CGI U), ktoré zhromažďuje vysokoškolských študentov a absolventov s cieľom hľadania riešení pálčivých výziev v ich komunite alebo na celom svete. V prípade záujmu o viac informácií navštívte stránku clintonglobalinitiative.org a sledujte nás na sociálnych sieťach Twitter @ClintonGlobal a Facebook na facebook.com/clintonglobalinitiative


Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!