Príroda potrebuje rozmanitosť a my potrebujeme prírodu

  00.00.0000

Úvod / Ochrana životného prostredia

Rok 2010 vyhlásila organizácia OSN za Medzinárodnýrok biodiverzity. Preto bola práve téma rozmanitosti života na Zemi zvolená ajako súťažná. Svoj pohľad na túto unikátnu tému môžu fotoamatérii profesionálni fotografi prezentovať v podobe maximálne deviatich svojichfotografií na stránke www.ekologiavobjektive.sk, a tak sa do súťaže zdarma zapojiť.

V roku 2009 sa do fotosúťaže zapojilo takmer 500 autorov, ktorí súťažili s 1 739 fotografiami. Aj vďaka mimoriadne atraktívnej téme organizátorisúťaže veria, že tento rok bude bude dokonca ešte úspešnejší. Zo súťažných práctak môže vzniknúť autentická mozaikapohľadov a názorov na prírodu a jej zraniteľné miesta. Najlepšiediela aktuálneho ročníka budú po slávnostnom vyhlásení výsledkov vystavenév novej budove Slovenského národného divadla a prezentované voviacerých galériách a kultúrnych inštitúciách po celom Slovensku. Autorinajlepších ocenených fotografií získajú peňažné a vecné cenyv celkovej hodnote 5 000 EUR, pričom najlepší budú mať napríkladmožnosť zúčastniť sa víkendového fotografického workshopu, získať notebook,fotoaparáty, peňažnú cenu 1 000 EUR, či prezentovať svoje fotografie v odbornom časopise.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách: mladí fotografi vo veku 10 až 18 rokov, druhou kategóriou bolidospelí nad 18 rokov. Práce posudzovala renomovaná porota zložená z odborníkov na fotografiu, životnéprostredie a populárnych osobností. Nechýbala v nej fotografka sdlhoročnou pôsobnosťou na katedre fotografie VŠVU Prof. Milota Havránková,meteorológ a klimatológ Prof. Milan Lapin, z Katedry astronómie, fyziky Zeme ameteorológie FMFI UK Bratislava, či moderátorka Jana Hospodárová.

Biodiverzita znamená rozmanitosť nevyhnutnú pre život; pre život náš všetkých. Ako povedal Ernest Hemingway:„Nikto nie je ostrovom samým pre seba, každý je kusom pevniny, kusom súše...".Inak povedané, mali by sme si uvedomiť, aký krehký je biosystém, ktorého smesúčasťou a ako potrebná je rovnováha v ňom.  Vyváženosť druhov, vzťahov a systémov je podmienená aj ich prirodzenou rôznorodosťou. Ak ju porušíme, ak dopustímeakékoľvek jej kvalitatívne úbytky, dávame do hry vlastnú existenciu.

Preto by sme mali príroduchrániť a aktívne rešpektovať jej rôznorodosť.

Fotografická súťaž Ekológia v objektíve jejednou z viacerých aktivít spoločnosti Bayer v oblasti spoločenskejzodpovednosti a ochrany životného prostredia. Bayer je v rámci chemických firiem už tretí rok po sebe celosvetovým lídrom v boji protiznečisťovaniu a v oblasti pozitívnych zmien priateľskýchk životnému prostrediu. Plní prísne normy v produkcii emisí a dozmien súvisiacich so životným prostredím a trvalo udržateľným rozvojom plánuje v nasledujúcich piatich rokoch investovať miliardu EUR.

Klaus Mittmann, generálny riaditeľ spoločnostiBayer, k fotosúťaži dodáva: „Známy luxemburský fotograf Edward Steichenraz povedal, že hlavným poslaním fotografie je vysvetľovať človeku človeka a každému jeho samého. Fotografia má úžasnú moc – nastaviť nám zrkadlo,v ktorom okrem seba uvidíme aj všetko, čo nás obklopoje a bez čoho bysme neboli ničím. Preto považujem fotografiu za jednu z najsilnejšíchforiem osobnej výpovede. Som presvedčený, že aj tento rok sa jej prostredníctvom zomkneme v snahe urobiť niečo užitočné pre seba, ale hlavne pre budúce generácie."

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!