Pokrok v trvalej udržateľnosti IKEA

  27.02.2012

Úvod / Ochrana životného prostredia

Správa o trvalej udržateľnosti IKEA2011, predstavuje prehľad práce v oblasti trvalej udržateľnosti, vykonanej naglobálnej úrovni v rámci IKEA Group počas finančného roka 2011*, vrátanekľúčových ukazovateľov na porovnanie plánovaných cieľov s dosiahnutýmivýsledkami.

"VíziaIKEA - vytvárať lepší každodenný život pre mnohých ľudí - má vplyv na rozvojnášho sortimentu i na naše podnikanie. Náš pôvod zo Smålandu nás naučil, akédôležité je hospodárne narábanie so zdrojmi, a je tiež základom našej práce vprospech trvalej udržateľnosti. Chceme našim zákazníkom umožniť jednoduchým,dostupným a cenovo prijateľným spôsobom vylepšovať trvale udržateľný životdoma. Zároveň stále posilňujeme náš pozitívny vplyv v spoločnosti ," povedal Mikael Ohlsson, Prezident a CEO, IKEAGroup.

"Vnímaniedôležitosti riešenia trvalej udržateľnosti sa v IKEA zintenzívnilo a neustálesa snažíme robiť v tejto oblasti ešte viac. Usilovne pracujeme na zabezpečovaníobnoviteľnej energie, ochrane surovinových zdrojov a podpore inovácií naelimináciu odpadu, ktorý tiež využívame ako nový, hodnotný zdroj materiálov. Apokrok je zreteľný,"povedal Steve Howard, vedúci pracovník zodpovedný za oblasť trvalejudržateľnosti v IKEA Group.

IKEAuž dlho pracuje v prospech trvalej udržateľnosti, pričom sa sústreďuje na to,aby získala z menšieho množstva viac, usilujúc o dodržiavanie najvyššíchetických noriem a pozíciu dobrého partnera v rámci spoločnosti. IKEA jezakladajúcim členom Forest Stewardship Council (Rada pre hospodárenie v lesoch)a Better Cotton Initiative (Iniciatíva za lepšiu bavlnu), a viac ako desaťrokov úspešne spolupracuje s organizáciami UNICEF, Save the Children a WWF.Kódex IKEA pre dodávateľov, IWAY, bol zavedený v roku 2000 - do dnešného dňabolo zaznamenaných vyše 165 000 environmentálnych a sociálnych vylepšení, ktorépozitívne ovplyvnili životy ľudí aj životného prostredia na celom svete. Trvaláudržateľnosť je súčasťou kultúry IKEA, základom našich hodnôt a jeneoddeliteľnou súčasťou našej činnosti.

Najdôležitejšie body Správy o trvalejudržateľnosti IKEA 2011:

IKEA investovala výrazne do obnoviteľnej energie, sústreďujúc sa na veternú a solárnu energiu, s úsilím o dosiahnutie dlhodobého cieľa, ktorým je 100% využívanie obnoviteľnej energie. Už viac ako polovica energie potrebnej na prevádzku budov IKEA pochádza z obnoviteľných zdrojov.

Energetická efektívnosť všetkých obchodných domov IKEA sa zvýšila o ďalšie 4%, najmä vďaka vylepšeniu ich vybavenia. Počas finančného roka 2011 to umožnilo IKEA ušetriť 6,2 milióna eur, čo je jasný dôkaz toho, aké výhodné sú vylepšenia v prospech trvalej udržateľnosti aj pre samotné podnikanie. Našim zákazníkom umožňujeme tiež šetriť doma energiou. Počas finančného roka 2011 sme predali 168 000 energeticky efektívnych indukčných varných dosiek, čo je takmer polovica z celkového predaného množstva varných dosiek IKEA.

Podstatne tiež vzrástol podiel trvale udržateľnejšej bavlny v sortimente IKEA – až do 50 000 ton, čo predstavuje 23,8% z použitého množstva bavlny v IKEA. IKEA spolupracuje s organizáciou WWF a ďalšími partnermi, aby spolu pomohli pestovateľom bavlny v Indii, Pakistane, Číne a Turecku zavádzať do bavlnárstva trvale udržateľnejšie metódy. V súčasnosti využíva viac než 100 000 farmárov také postupy, ktoré napomáhajú výraznému zníženiu použitého množstva chemických pesticídov, umelých hnojív a vody. Prispieva to k značnej úspore nákladov a lepším ziskom samotných pestovateľov.

Celkový príspevok zo strany IKEA Foundation vzrástol v roku 2011 na 65 miliónov eur. V súčasnosti podporované programy pod vedením partnerských organizácií UNICEF a Save the Children pomôžu približne 100 miliónom detí na celom svete.

"PostojIKEA k trvalej udržateľnosti – Ako sa staráme o trvalú udržateľnosť v našompodnikaní" je príloha, v ktorej sa popisuje, čo všetko robí IKEA pre trvalúudržateľnosť. Oba dokumenty sú k dispozícii na www.IKEA.com na stránkachjednotlivých krajín (pod O IKEA, Ľudia a životné prostredie).

*Finančný rok 2011 trval od 1. septembra2010 do 31. augusta 2011.

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!