Ochrana životného prostredia


Ekohra spoznala svojich víťazov Bratislava - V pondelok 14. apríla spoznala Ekohra mená svojich víťazov, ktorí si rozdelili ceny v celkovej hodnote 210 000 eur. Na nové multifunkčné športové ihriská sa vďaka úspechu v súťaži, ktorú zorganizovala spoločnosť Lidl, môžu tešiť žiaci Základnej školy s materskou školou v Trnave - Modranke, Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach a Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka v Žiline.

14.04.2014 | Ochrana životného prostredia

UniCredit sa pripája k akcii Hodina Zeme 2014 29. marca zhasne UniCredit svetlá vo viac ako 70 zo svojich budov po celej Európe v rámci akcie Hodina Zeme, čím sa Skupina už po siedmy rok za sebou zapojí do globálnej iniciatívy určenej na osvetu v oblasti klimatických zmien.

28.03.2014 | Ochrana životného prostredia

V Ekohre sa vyzbieralo 7 650 000 plastových fliaš! V Ekohre súťažiaci počas štyroch týždňov odovzdali v predajniach Lidl neuveriteľných 7 650 000 plastových fliaš od nápojov. V priebehu posledných siedmich dní sa počet PET fliaš takmer zdvojnásobil. Na najúspešnejšie školy čakajú výhry v celkovej hodnote 210 000 €!

18.03.2014 | Ochrana životného prostredia

Podporujeme riešenia pre udržateľný rozvoj Spoločnosť Henkel zverejnila svoju Správu o udržateľnosti za rok 2013. Správa podrobne popisuje zásadný pokrok, ktorý spoločnosť Henkel dosiahla v minulom roku v oblasti životného prostredia a sociálnej oblasti. Jedným z rozhodujúcich aspektov je aktívne zapájanie a vzdelávanie zamestnancov po celom svete. V poradí 23. správa zdôrazňuje aj udržateľné inovácie výrobkov. Všetky snahy spoločnosti Henkel smerujú k splneniu jej dlhodobého cieľa, ktorým je strojnásobiť efektívnosť vo využívaní zdrojov do roku 2030.

21.02.2014 | Ochrana životného prostredia

Ekohra prekonáva najsmelšie očakávania Počas prvých troch dní trvania „Ekohry“ bolo do súťaže, ktorú pre základné a stredné školy zorganizoval obchodný reťazec Lidl, odovzdaných takmer 600 000 plastových fliaš od nápojov. V „Ekohre“ súťažia školy o ceny v celkovej hodnote 210 000 €!

24.02.2014 | Ochrana životného prostredia

Schneider Electric medzi firmami s najlepším trvalo udržateľným programom na svete Spoločnosť Schneider Electric sa v prestížnom rebríčku „Global 100 Most Sustainable Corporations in the World“ umiestnila na výbornom 10 mieste.

28.01.2014 | Ochrana životného prostredia

Ekoškoly súťažia o multifunkčné ihriská Ochrana životného prostredia a podpora športových aktivít našich detí patria medzi najdôležitejšie výzvy súčasnosti. Postoj, ktorý k týmto témam zaujmeme už dnes totiž určí ako bude vyzerať naša spoločnosť v blízkej budúcnosti. Lidl sa rozhodol prispieť k budovaniu ekologického povedomia žiakov a zároveň ich motivovať k športovaniu, vo februári preto zorganizuje jedinečnú „Ekohru“.

20.01.2014 | Ochrana životného prostredia

BILLA predáva mlieko aj mäso ekologickejšie Uzatvárateľné chladiarenské boxy ušetria za rok emisie CO2 rovnajúce sa takmer spáleniu 240 000 litrov vykurovacieho oleja.

13.11.2013 | Ochrana životného prostredia

ŠKODA investuje do zelenej budúcnosti Bratislava, 15. február 2013 – Cieľom stratégie ŠKODA GreenFuture je podpora trvalo udržateľného rozvoja podniku. Prioritou je najmä výroba efektívnych vozidiel a šetrné nakladanie so zdrojmi v celom podniku. Prostriedkom dosiahnutia týchto cieľov bude najmä znižovanie spotreby energie a vody, nižšie emisie škodlivých látok a vyšší podiel recyklácie do roku 2018. Česká automobilka tak prispeje k splneniu cieľov stratégie ochrany životného prostredia koncernu Volkswagen do roku 2018.

15.02.2013 | Ochrana životného prostredia

ŠKODA uvádza do prevádzky energeticky úspornú lisovaciu linku Bratislava, 15. február 2013 – V hlavnom výrobnom závode spoločnosti ŠKODA v Mladej Boleslavi dnes bola do prevádzky uvedená mimoriadne ekologická a efektívna servomechanická lisovacia linka. Toto zariadenie, ktoré kombinuje vysokú efektivitu so šetrnosťou k životnému prostrediu, je jedným z najmodernejších svojho druhu v strednej Európe. Investícia vo výške 66 miliónov eur je súčasťou stratégie trvalo udržateľného rozvoja GreenFuture. Jeden z pilierov tejto stratégie sa nazýva GreenFactory a v rámci neho sú vyvíjané riešenia, ktoré umožňujú zvyšovať ekologickosť výroby v spoločnosti ŠKODA.

15.02.2013 | Ochrana životného prostredia

IKEA a BROZ podporujú prirodzené lesy na Slovensku Rok 2011 bol vyhlásený OSN za Medzinárodný rok lesov. Hlavný slogan: „Forest for People“ – „ Les pre ľudí“ zdôrazňuje prepojenie človeka s lesom, zviditeľňuje dôležitú úlohu človeka pri ochrane a udržateľnom rozvoji lesov. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie a posilniť trvalo udržateľné hospodárenie s lesmi, ochranu prírody a zachovanie všetkých typov lesov tak, aby mohli byť využívané aj budúcimi generáciami.

03.04.2011 | Ochrana životného prostredia

HP uľahčuje optimalizáciu využívania energetických zdrojov vo firmách. Nové riešenie HP pre správu zdrojov energie znižuje prevádzkové náklady Bratislava, 31. marca 2011 – Spoločnosť HP predstavila nový spôsob, ako môžu zákazníci optimalizovať spotrebu energie a obmedzovať emisie využitím stratégie pre dlhodobo udržateľnú prevádzku.

31.03.2011 | Ochrana životného prostredia

Zníženie prevádzkových nákladov vďaka riadeným tlačovým službám o 42 % Bratislava – riadené tlačové služby od HP pomohli spoločnosti Endesa, S.A. výrazne znížiť jej prevádzkové náklady.

02.06.2011 | Ochrana životného prostredia

Na olympijských hrách v Londýne 2012 bude Coca-Cola recyklovať všetok plastový odpad v rámci svojho záväzku prispieť k usporiadaniu doposiaľ najekologickejšej olympiády Spoločnosť Coca-Cola vo Veľkej Británii zverejnila smelý plán na recykláciu všetkých bezfarebných fliaš od nápoja Coca-Cola aj od nápojov iných značiek, ktoré skončia v odpade na olympijských a paraolympijských hrách v Londýne. Tento zámer je súčasťou stratégie dosiahnuť najekologickejšiu sponzorskú účasť.

13.08.2012 | Ochrana životného prostredia

IBM znížila emisie CO2 o 175 tisíc ton a ušetrila milióny ARMONK, N.Y. – Výročná správa o spoločenskej zodpovednosti IBM potvrdila výraznú angažovanosť spoločnosti v oblasti sociálnej a environmentálnej politiky. Dlhodobá stratégia IBM v oblasti trvalej udržateľnosti prináša ovocie aj v podobe interných úspor. Od roku 1990 priniesli špeciálne projekty IBM úsporu 5,8 miliardy kilowatthodín elektrickej energie, takmer 3,8 milióna ton emisií CO2 a firme celkovo ušetrili 442 miliónov dolárov.

09.08.2012 | Ochrana životného prostredia

Zástupcovia malých vodných elektrární vyzývajú Ministerstvo životného prostredia SR na užšiu spoluprácu pri podpore výroby energie z obnoviteľných zdrojov Bratislava – Zástupcovia malých vodných elektrární vítajú pozitívne kroky inštitúcií pre podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Zároveň však vyzývajú Ministerstvo životného prostredia SR na užšiu spoluprácu tak, aby sa do popredia dostala vodná energia. Na rozdiel od iných obnoviteľných zdrojov (napr. vietor, slnko) totiž poskytuje záruku neprerušovanej dodávky elektrickej energie. Slovensko tak môže využívať prírodné podmienky bez väčšieho zásahu do ekológie, ktoré ho predurčujú na efektívne využívanie vodnej energie. Príkladom využívania vodných tokov je aj rieka Poprad, na ktorej sa v súčasnosti stavajú dve malé vodné elektrárne. Unikátnym štetinovým rybovodom podľa nemeckého patentu sa môže pochváliť malá vodná elektráreň Ružbašská Míľava.

18.06.2012 | Ochrana životného prostredia

Henkel zverejňuje Správu o trvalej udržateľnosti za rok 2011 - Nová stratégia trvalej udržateľnosti do roku 2030 Už viac ako dve desaťročia publikuje spoločnosť Henkel popri svojej Výročnej správe angažovanú Správu o trvalej udržateľnosti, tzv. Sustainability Report. V jej 21. vydaní, ktoré bolo zverejnené dnes, prezentuje spoločnosť svoju novú Stratégiu trvalej udržateľnosti do roku 2030. Jej jadrom je cieľ dosiahnutia viac za menej a strojnásobenie jej efektívnosti. Nová stratégia udržateľnosti platí pre všetky obchodné odvetvia a pre celý hodnotový reťazec.

15.03.2012 | Ochrana životného prostredia

Nové riešenia SAP pre udržateľnosť podnikania pomôžu výrobcom chrániť ľudí, zisky a životné prostredie Vďaka funkciám na vyhodnocovanie rizík môžu kapitálovo náročné odvetvia proaktívne riadiť prevádzkové riziko

19.07.2012 | Ochrana životného prostredia

Ecorec investuje do odpadov Dcéra cementárne Holcim Slovensko plánuje modernizáciu drviacej linky

08.07.2011 | Ochrana životného prostredia

ASEKOL SK vyhlasuje súťaž o najstarší vyzbieraný elektrospotrebič Zapojiť sa môžu obce, prevádzkovatelia zberných dvorov a ich obsluha Spoločnosť ASEKOL SK ako organizácia spätného odberu a oddeleného zberu elektroodpadu, vyhlasuje súťaž o najstarší vyzbieraný elektrospotrebič. Cieľom súťaže je zachrániť historicky hodnotné prístroje, ktoré by inak boli rozobraté a zrecyklované. Súťažiť sa bude v štyroch kategóriách a o víťazoch rozhodne komisia špecialistov.

02.06.2011 | Ochrana životného prostredia

Venuj mobil, zachráň ľudoopy - V počte vyzbieraných starých mobilov zatiaľ vedie ZOO v Spišskej Novej Vsi Projekt „Venuj mobil, zachráň ľudoopy“ slávi prvé úspechy. Za posledný mesiac sa v štyroch slovenských ZOO vyzbieralo spolu takmer 600 mobilných telefónov. Organizátori projektu očakávajú, že najviac starých mobilov donesú návštevníci ZOO počas osláv Medzinárodného dňa detí, teda od 1. do 5. júna. Na projekte „Venuj mobil, zachráň ľudoopy“ sa od apríla tohto roka spolupodieľajú všetky slovenské ZOO a spoločnosť ASEKOL SK v rámci kampane na záchranu ľudoopov, ktorú vyhlásila pre tento rok Európska asociácia zoologických záhrad a akvárií (EAZA).

26.05.2011 | Ochrana životného prostredia

Zelené povedomie možno budovať motiváciou Viete si predstaviť zľavu z dane, ktorou Vás odmenia za kilometre najazdené na bicykli?

24.06.2011 | Ochrana životného prostredia

SLOVENSKÁ RADA PRE ZELENÉ BUDOVY: EKOLOGICKÁ VÝSTAVBA BY SA MALA STAŤ ŠTANDARDOM Bratislava, 31. marec 2011 – Na Slovensku vznikla nová organizácia, ktorej cieľom je, aby sa energeticky úsporné budovy a ekologická výstavba stali v našej krajine štandardom. Slovenská rada pre zelené budovy (Slovak Green Building Council – SKGBC) združuje popredné spoločnosti a odborníkov z oblasti stavebníctva; developerov, architektov a projektantov, dodávateľov stavebných systémov, materiálov a technologií, či finančníkov. SKGBC sa po prvýkrát predstavila verejnosti na svojej dnešnej tlačovej konferencii v rámci regionálneho fóra BUILD2GETHER.

31.03.2011 | Ochrana životného prostredia

Tesco ekologicky aj cenovo výhodne O polovicu padli ceny 19 ekovýrobkov a držitelia Clubcard dostanú ešte aj desiatky zelených bodov navyše

30.06.2012 | Ochrana životného prostredia

Henkel: Nová stratégia trvalej udržateľnosti do roku 2030 Už viac ako dve desaťročia publikuje spoločnosť Henkel popri svojej Výročnej správe angažovanú Správu o trvalej udržateľnosti, tzv. Sustainability Report. V jej 21. vydaní, ktoré bolo zverejnené dnes, prezentuje spoločnosť svoju novú Stratégiu trvalej udržateľnosti do roku 2030. Jej jadrom je cieľ dosiahnutia viac za menej a strojnásobenie jej efektívnosti. Nová stratégia udržateľnosti platí pre všetky obchodné odvetvia a pre celý hodnotový reťazec.

15.02.2012 | Ochrana životného prostredia

Firma TECHO pomohla pri obnove lesa v Malých Karpatoch Až dve generácie ľudí pracujú na tom, aby tretia z toho mala úžitok. Reč je o jednej z najdôležitejších surovín nábytkarského priemyslu – o dreve. Pracovníci medzinárodnej spoločnosti Techo, podnikajúcej v oblasti zariaďovania komerčných interiérov, sa rozhodli prispieť svojím dielom nasledujúcim generáciám výrobcov nábytku a dizajnérov. Koncom minulého roka poskytli finančnú aj aktívnu výpomoc pri obnove lesného porastu Malých Karpát, ktorý v máji 2010 postihla kalamita. Aktivita Techo je vôbec prvou neštátnou výpomocou pre podnik Lesy SR v oblasti Malých Karpát.

14.02.2012 | Ochrana životného prostredia

Pokrok v trvalej udržateľnosti IKEA IKEA Group vydala Správu o trvalej udržateľnosti 2011. Správa o trvalej udržateľnosti IKEA 2011, predstavuje prehľad práce v oblasti trvalej udržateľnosti, vykonanej na globálnej úrovni v rámci IKEA Group počas finančného roka 2011*, vrátane kľúčových ukazovateľov na porovnanie plánovaných cieľov s dosiahnutými výsledkami.

27.02.2012 | Ochrana životného prostredia

Výsledkom šiesteho ročníka fotografickej súťaže Ekológia v objektíve bude rekordná fotokniha Ešte takmer mesiac majú fotoamatéri aj profesionálni fotografi možnosť zapojiť sa do šiesteho ročníka fotografickej súťaže Ekológia v objektíve, ktorej cieľom je hľadať environmentálne riešenia pomocou fotografie. Uzávierka je stanovená na 15. novembra.

25.10.2011 | Ochrana životného prostredia

SPP získal prvé miesto v súťaži o národnú cenu za životné prostredie V súťaži o Národnú cenu za životné prostredie SR 2011, ktorú vyhlasuje Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, sa spoločnosť SPP umiestnila na prvom mieste. SPP prináleží prvenstvo vďaka jeho neinvestičnému EkoFondu, ktorý je v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia mimoriadne aktívny. Na podporu úspešných projektov EkoFond vyčlenil doteraz celkovo viac ako 7,6 mil. eur. Od roku 2008 bolo podporených 157 projektov formou rozličných príspevkov či výhier celkovou sumou 6,3 mil. eur.

09.11.2011 | Ochrana životného prostredia

Zákazníci Tesca spotrebovali od júna o takmer 19 miliónov igelitiek menej Slovákom čoraz viac záleží na ochrane životného prostredia

10.11.2011 | Ochrana životného prostredia

HEINEKEN Slovensko zverejnil svoje záväzky v oblasti trvalo udržateľného rozvoja HEINEKEN Slovensko, líder na slovenskom pivnom trhu, sa verejne zaviazal, že do roku 2020 zníži pri výrobe piva spotrebu elektrickej energie na 6,4 kWh/hl, celkovú spotrebu termálnej energie na 67 MJ/hl, spotrebu pitnej vody na 3,7 hl/hl a že zredukuje emisie CO2 pri produkcii 1 hektolitra piva o 40%. Podľa slov Door Plantenga, generálnej riaditeľky spoločnosti, zverejnil HEINEKEN Slovensko tieto svoje záväzky aj preto, že ako líder výroby piva na Slovensku chce ísť v agende trvalo udržateľného rozvoja príkladom. Spoločnosť ju totiž považuje za nástroj na zabezpečenie úspešného a dlhodobého podnikania spoločnosti.

10.11.2011 | Ochrana životného prostredia

ŠKODA začala s výrobou testovacej flotily vozidiel Octavia Green E Line Značka ŠKODA odštartovala výrobu testovacej flotily desiatich vozidiel Octavia Green E Line. Tie budú v spolupráci s externými partnermi zbierať podrobné informácie o praktickej využiteľnosti, spoľahlivosti a bezpečnosti elektromobilov. Octavia Green E Line je prvé vozidlo ŠKODA s čisto elektrickým pohonom a predstavuje pokračovanie stratégie spoločnosti zameranej na ekologicky priaznivú prevádzku osobných automobilov.

30.08.2011 | Ochrana životného prostredia

EkoVýhra od SPP a EkoFondu alebo ako pri kúpe nového kondenzačného kotla ušetriť až 3-krát Po úspešných akciách „Šrotovné na kotly“ a „EkoBonus“ v rokoch 2009 a 2010 prichádza SPP v spolupráci s vybranými Aliančnými partnermi SPP a neinvestičným fondom EkoFond v tomto roku s ďalšou zaujímavou akciou – EkoVýhra. Je určená exkluzívne pre zákazníkov SPP z radov domácností, ktorí vďaka nej môžu získať výrazné zľavy na kúpu nového kondenzačného kotla a zároveň sa zapojiť do celoročnej súťaže o finančnú výhru vo výške až 20 % z obstarávacej ceny kotla.

08.09.2011 | Ochrana životného prostredia

Epson: Správa o udržateľnosti 2008 Emisie skleníkových plynov produkované spoločnosťou Epson sa znížili o 53 % na jednotku oproti úrovni v roku 1990. Viac než dve tretiny produktov spoločnosti sú v súčasnosti recyklované.

23.10.2008 | Ochrana životného prostredia

Ericsson získal vysoké hodnotenie v medzinárodnom indexe o ochrane klímy Ericsson (NASDAQ:ERIC), popredný svetový dodávateľ telekomunikačnej techniky, bol ocenený ako „Najlepší vo svojej kategórii“ / „Best in Class“ /, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií súvisiacich s klimatickými zmenami podľa správy, ktorú vydala nezávislá organizácia Carbon Disclosure Project (CDP), ktorá je zoskupením viac ako 315 globálnych investorov s celkovými aktívami vyše 41 biliónov USD. Ericsson je jediným dodávateľom v oblasti telekomunikácií a jedinou švédskou spoločnosťou uvedenou v tomto indexe.

17.10.2007 | Ochrana životného prostredia

Príroda potrebuje rozmanitosť a my potrebujeme prírodu Rok 2010 vyhlásila organizácia OSN za Medzinárodný rok biodiverzity. Preto bola práve téma rozmanitosti života na Zemi zvolená aj ako súťažná. Svoj pohľad na túto unikátnu tému môžu fotoamatéri i profesionálni fotografi prezentovať v podobe maximálne deviatich svojich fotografií na stránke www.ekologiavobjektive.sk, a tak sa do súťaže zdarma zapojiť.

00.00.0000 | Ochrana životného prostredia

Inter IKEA Centre ČR/SR zvýši investície do úspory energií o 40 % Jeden z najväčších developerov na Slovensku a v Česku Inter IKEA Centre ČR/SR, ktorý stavia a prevádzkuje nákupné centrá Avion Shopping Park, kde je hlavným nájomníkom IKEA, zvýši investície do úspory energií a ochrany životného prostredia v rokoch 2010 až 2012 z plánovaných 600-tisíc eur až na milión eur.

00.00.0000 | Ochrana životného prostredia

Avion podporí Hodinu Zeme Najväčšie nákupné centrum na Slovensku Avion Shopping Park Bratislava sa pripojí v sobotu 26. marca 2011 k miliarde ľudí, ktorí podporia svetovú dobrovoľnícku akciu na ochranu životného prostredia Hodina Zeme. Nákupné centrum v sobotu 26. marca 2011 o 20.30 h stlmí na jednu hodinu všetky svetlá.

00.00.0000 | Ochrana životného prostredia

Zelené body pre zákazníkov aj pre prírodu -Tesco spúšťa jedinečný projekt pre držiteľov vernostného programu Clubcard-

00.00.0000 | Ochrana životného prostredia

Whirlpool oslavuje 100 rokov, predpovedá návrat k prírode Nepotrvá dlho a pozemský život ovplyvnia technológie, ktoré nás po dlhých rokoch opäť spoja s prírodou. Poďte sa spolu s nami pozrieť na to, ako bude vyzerať život v domácnostiach. Spoločnosť Whirlpool na výstave „Sensing the future“, ktorá sa konala minulý mesiac v Paríži, predstavila dva revolučné koncepty, ktoré definitívne menia pohľad na súčasné domáce spotrebiče.

11.07.2011 | Ochrana životného prostredia

AVON predstavuje Nákupnú tašku Hello Green Tomorrow Spoločnosť AVONCosmetics v rámci svojho projektu „HelloGreenTomorrow“ predstavuje Nákupnú tašku ako špeciálny symbol, kúpou ktorého podporíte výsadbu stromov v Atlantickom dažďovom pralese v Južnej Amerike. AVON odštartoval celosvetovú ekologickú mobilizáciu na záchranu Atlantického dažďového pralesa vo viac ako 65 krajinách sveta v roku 2010 a venoval príspevok vo výške 1 milióna USD organizácii The Nature Conservancy. Kampaň 11/2011 (predajné obdobie júl 2011)

11.07.2011 | Ochrana životného prostredia

Kategórie




Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!