Neziskové organizácie majú príležitosť získať uznanie za svoju prácu.

  17.09.2012

Úvod / Pomoc komunite

„Cena za sociálnu integráciu je pre neziskové organizácie príležitosťou pochváliť sa výsledkami svojej práce, prezentovať projekty a aktivity, ktoré zrealizovali v oblasti integrácie sociálne znevýhodnených skupín. Všetky organizácie, ktoré sa uchádzajú o Cenu za sociálnu integráciu sa automaticky stávajú súčasťou veľkej siete európskych organizácií, v ktorej môžu nachádzať nové inšpirácie pre svoju ďalšiu prácu, vymieňať si pracovné a odborné skúsenosti, vzdelávať sa v oblastiach fundraisingu, komunikácie a manažmentu organizácie,“ uviedla Tatiana Maková, regionálna koordinátorka Ceny Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu 2013 v Českej republike a na Slovensku.

Prihlásením realizovaných projektov sa neziskové organizácie uchádzajú nielen o medzinárodné uznanie v rámci 13 krajín strednej a juhovýchodnej Európy, ale aj o celkovú finančnú odmenu 610 000 eur.

S cieľom poskytnúť neziskovým organizáciám podrobnejšie informácie o Cene Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu 2013 pripravila Nadácia ERSTE pre zástupcov neziskových organizácií sériu informačných stretnutí v slovenských mestách.

  • zajtra, 18. septembra 2012, od 10,00 do 12,00 hod., v Kaviarni Penziónu Chrysso, Zvonárska 3, Košice
  • vo štvrtok 20. septembra 2012, od 10,00 do 12,00 hod., v priestoroch Mestského divadla – Divadlo z Pasáže, Lazovná 21, Banská Bystrica

Kontakt pre neziskové organizácie:

Tatiana Maková, tel.: 0907 711 171, e-mail: tatiana.makova@socialintegration.org

Kontakt pre médiá:

Katarína Podracká, tel.: 0903 181 615, e-mail: podracka@getclients.sk

Lenka Iľanovská, tel.: 0905 226 952, e-mail: ilanovska@getclients.sk

Nadácia ERSTE 

Nadácia ERSTE vznikla v roku 2003 ako právny nástupca Erste Oesterreichische Spar-Casse, prvej rakúskej sporiteľne. V súčasnosti je hlavným akcionárom Erste Group. Nadácia investuje časť svojich dividend do rozvoja spoločností v Rakúsku a v strednej a juhovýchodnej Európe. Podporuje občiansku participáciu a občiansku angažovanosť, jej cieľom je spájať ľudí a šíriť povedomie o nedávnej histórii regiónu, ktorý po roku 1989 prešiel výraznými zmenami. Nadácia aktívne realizuje vlastné projekty v rámci troch programov: Sociálny rozvoj, Kultúra a Európa. Viac informácií nájdete na www.erstestiftung.org.


Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!