Nadácia VÚB rozdelila vlani 600 000 eur

  23.01.2014

Úvod / Nadácie firiem

Nadácia VÚB sa ako jedna z mála slovenských nadácií venuje záchrane kultúrneho dedičstva. V roku 2013 už piatym rokom pokračovala záchrana významnej slovenskej pamiatky – barokovej kalvárie v Banskej Štiavnici. V máji bola slávnostne sprístupnená jedna z jej dominánt - zrekonštruovaný Dolný kostol. V grantovej schéme Poklady môjho srdca získali financie aj ďalšie pamiatky v regiónoch. Medzi nimi najstaršia stojaca predrománska rotunda v Nitrianskej Blatnici, filagória v Martine, či Behrensova synagóga v Žiline. Do rozhodnutia o tom, ktorá pamiatku získa financie na rekonštrukciu, sa zapojila aj verejnosť v online súťaži. Medzi 9 vstupnými portálmi na historických budovách získali najväčšiu podporu verejnosti portály v Košiciach, Levoči a Devíne. Súťaže Maľba a Foto roka podporujú mladé slovenské umenie. Okrem finančných výhier za „obraz roka“ či „fotografiu roka“ umelecké talenty predstavili svoju tvorbu na výstavách, či v exteriéroch na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, alebo v Galérii Nedbalka v historickom centre Bratislavy.

Vzdelávanie
Nadácia tradične pomáha aj pri rozvoji ekonomického vysokého školstva. Už štvrtý rok financuje pôsobenie zahraničných profesorov ekonómie, ktorí prídu na Slovensko na jeden celý semester. Tu okrem prednášok pre študentov spolupracujú s domácimi vedeckými tímami na spoločnom výskumnom projekte. V uplynulom roku bol hosťujúcim profesorom na Ekonomickej univerzite v Bratislave americký ekonóm John Pickles z Univerzity v Severnej Karolíne.

Charita 
Desiate výročie založenia Nadácie VÚB sa nieslo v duchu výnimočného grantového programu pre neziskové organizácie. Na ich projekty, ktoré menia životy ľudí, Nadácia venovala 100-tisíc eur. Podmienkou získania daru bolo, aby neziskovkám prispela aj verejnosť a individuálni darcovia. Takto vyzbierané prostriedky im Nadácia VÚB znásobila v pomere 1 : 1. Vďaka jej podpore sa podarí zrekonštruovať a obnoviť Modranský sirotinec a synagógu v Žiline, vybudovať denný stacionár pre ľudí trpiacich sklerózou multiplex, ale aj priestory pre ľudí bez domova v Bratislave.

Aj v roku 2014 bude Nadácia pokračovať v podpore vybraných oblasti formou tradičných grantových programov. Ich kalendár je zverejnený na www.nadaciavub.sk. Nadácia získava finančné zdroje z asignácie z dane z príjmu a z darov materskej VÚB banky.

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!