Nadácia Volkswagen Slovakia podporí dopravnú výchovu detí na Slovensku sumou 14 000 eur

  29.10.2013

Úvod / Nadácie firiem

„Dopravná výchova je dôležitá pri predchádzaní nehôd a je v záujme nás všetkých, aby bola pre deti čo najatraktívnejšia. Poznatky, ktoré v rámci nej získajú budú totiž využívať každý deň. Zaujímavé projekty aktívnych škôl, učiteľov i rodičov v tejto oblasti si preto podporu Nadácie Volkswagen Slovakia rozhodne zaslúžia,“ vysvetľuje Eric Reuting, nový predseda správnej rady Nadácie VW SK. Projekty, ktoré Nadácia podporila boli realizované v prešovskom, nitrianskom, bratislavskom, trenčianskom, žilinskom a košickom kraji.

V roku 2012, ihneď po vyhlásení prvej výzvy tohto programu Nadácia dostala 47 žiadostí o podporu. Projekty prekvapili vysokou úrovňou spracovania a zaujímavo naplánovanými aktivitami. Úspech iniciatívy a priaznivý ohlas v širokej verejnosti tak vyústil do jeho ďalšieho pokračovania. „V roku 2013 sme vybrali a podporili deväť projektov z 220 žiadostí v celkovej sume 14 000 eur,“ hovorí Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácie VW SK.

Jednotlivé projekty zvyšujú atraktívnosť dopravnej výchovy a získavanie pozitívnych návykov v dopravnej premávke. V rámci projektu „Podolský dopravný viacboj“ sa napríklad žiaci zahrali aj na plánovačov dopravy či záchranárov. Zmerali si tiež schopnosti v jazdách zručnosti a v celoškolskej dopravnej súťaži Dopravná Grand Prix. Tí starší vybudovali s pomocou rodičov a učiteľov v areáli školy nové dopravné ihrisko. Interaktívnym spôsobom výučby a aktívnym zapájaním detí i rodičov do vzdelávacieho procesu zaujal tiež projekt z materkej školy v Záhorskej Vsi. Prostredníctvom motivačnej postavičky policajta Róberta si škôlkari zopakovali a preverili znalosti z dopravnej výchovy v slovenskom i nemeckom jazyku. Využili pritom piesne, hry, riekanky a hádanky.Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!