NADÁCIA ORANGE PODPORÍ VZDELÁVANIE O POUŽÍVANÍ KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A ICH RIZIKÁCH

  20.08.2015

Úvod / Granty

Komunikačné technológie sú v súčasnosti bežnou súčasťou života detí. Okrem množstva výhod však so sebou prinášajú aj riziká – zvyšujúci sa výskyt kyberšikanovania, hrozbu závislosti, prehliadanie nevhodného obsahu či hrozby vyplývajúce z virtuálnej komunikácie s neznámymi ľuďmi. Nadácia Orange preto už po druhý raz otvorila grantový program e-Školy pre budúcnosť.

Nadácia Orange si uvedomuje aktuálnosť a závažnosť tejto témy, preto v aktuálnom ročníku grantového programu navyše rozdelí medzi podporené projekty o 10-tisíc eur viac ako v predošlom roku. Celkovo 50-tisíc eur je tak vyčlenených na nápady pedagógov zamerané na vzdelávanie o zodpovednom využívaní komunikačných technológií a ochrany pred ich rizikami.

Projekty grantového programu e-Školy pre budúcnosť pre školský rok 2015/2016 môžu predkladať pedagógovia, ale tiež mimovládne organizácie či inštitúcie, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania a spolupracujú so základnou či strednou školou.

Uzávierka prijímania žiadostí:                                    1. októbra 2015

Zverejnenie podporených projektov:                          27. novembra 2015

Maximálna podpora pre jeden projekt:                       1 500 eur

Do grantového programu budú projekty prijímané výlučne elektronickej forme. Podrobné informácie nájdu uchádzači na stránke Nadácie Orange www.nadaciaorange.sk. Komplexné informácie, rady a tipy týkajúce sa využívania komunikačných technológií a rizík, ktoré s nimi súvisia, nájdete na www.e-deti.sk.

Zámery projektov odporúča Nadácia Orange vopred konzultovať, najmä v otázke ich priechodnosti a oprávnenosti položiek rozpočtu, a to s pracovníkmi Centra pre filantropiu n. o. Kontaktovať ich môžete na tel. čísle 0905 313 313, e-mail: info@nadaciaorange.sk. Osobnú konzultáciu je možné si dohodnúť v Centre pre filantropiu, n. o. na Kozej 11 v Bratislave.

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!