Nadácia Orange dáva zelenú užitočným nápadom v oblasti komunitného rozvoja. Pre dobrú vec renovuje svoj grantový program.

  27.04.2016

Úvod / Nadácie firiem

Oživujú miestne rieky i sídliská, vytvárajú oddychové zóny, organizujú športové či kultúrne aktivity. Nadácia Orange motivuje ľudí, začínajúce, ale aj fungujúce neformálne skupiny a mimovládne organizácie k angažovanosti, dobrovoľníctvu, posilňovaniu spolupráce a hľadaniu spoločných riešení na miestne či celospoločenské problémy. Dlhodobo rozvíja oblasť komunitného a regionálneho rozvoja, v rámci ktorej zrealizovala dvanásť ročníkov grantového programu Šanca pre váš región a podporila stovky projektov po celom Slovensku. V roku 2016 tento program otvára s novým názvom a v novom dizajne, v ktorom nekladie dôraz na rozvoj regiónov, ale primárne na podporu aktívnych ľudí, všímavých voči druhým a svojmu okoliu, snažiacich sa prispievať k pozitívnemu dianiu v komunite, utužovaniu dobrých medziľudských a sociálnych vzťahov a podporujúcich vznik alebo udržateľnosť komunitných priestorov.

Nadácia prerozdelí 80 000 eur

Grantový program Spojme sa pre dobrú vec dáva príležitosť získať finančné prostriedky do výšky 3 000 eur na jeden projekt. Celkovo Nadácia Orange na program vyčlenila 80 000 eur.  Uzávierka prijímania projektov je 19. máj 2016 do polnoci. Projekty musia byť predložené prostredníctvom elektronického formulára na https://nadaciaorange.egrant.sk. Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené 31. mája 2016.

 

Rozhodovať bude aj verejnosť

Odborná hodnotiaca komisia vyberie z podporených projektov 10 najzaujímavejších iniciatív do otvoreného online hlasovania. Prebiehať od 6. júna do 20. júna 2016 na facebookovom profile Nadácie Orange a zapojiť sa doň môže široká verejnosť. Trom projektom s najvyšším počtom hlasov vyrobí Nadácia Orange krátke prezentačné video, ktoré bude slúžiť na ich ďalšiu komunikáciu, získanie nových podporovateľov či dobrovoľníkov.

 

Viac informácií nájdete aj na www.nadaciaorange.sk alebo na facebookovom profile Nadácie Orange www.facebook.com/NadaciaOrange

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!