Ľudia v CEE regióne najviac podporujú charitatívne projekty zamerané na deti

  24.07.2011

Úvod / Prieskumy

V regióne CEE  prispieva finančne na dobročinné účely každoročne asi 37 percent ľudí, z toho prevažná väčšina podporuje projekty zamerané na deti. Ďalšou významnou oblasťou, pri ktorej otvárajú  ľudia v našom regióne peňaženky, je pomoc pri prírodných katastrofách a boj proti chudobe. Ľudí  zväčša k týmto činom vedie náboženské
presvedčenie.

Tých, ktorí  v stredneja východnej Európe neprispievajú každý rok finančne na charitatívne účely,je asi polovica. Zväčša preto, že si to nemôžu dovoliť (33 percent), alebo sao tieto veci jednoducho nezaujímajú (15 percent). Ďalších 7 percent ľudísíce neprispieva, avšak namiesto toho daruje na charitatívne účely šatstvoalebo potraviny. Tých, ktorí pracujú v CEE regióne ako dobrovoľníci, jeminimum – necelé 2 percentá. Zvyšných 7 percent ľudí prispieva finančnýmičiastkami nepravidelne – teda nie každý rok. V rámci stredneja východnej Európy sa prieskum uskutočnil v štyroch krajinách –v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a v Rumunsku. Najväčšípodiel populácie prispieva na charitu v Poľsku (45 percent) – čo je nadeurópsky priemer (36 percent), naopak, menej štedrí sú zo skúmaných krajínČesi, kde každoročne prispieva na dobročinnosť 21 percent ľudí a Maďari,kde je to 27 percent ľudí.

V západnejEurópe je percento jednotlivcov, ktorí darujú peniaze na charitu každý rok porovnateľné,ako v CEE regióne. Mimoriadne štedrí sa v tomto smere ukazujúbyť Holanďania, Briti a Švédi: dve tretiny obyvateľov Holandska, polovicaobyvateľov Spojeného kráľovstva a Švédska prispievajú  každoročne na charitu. Na druhej strane percentojednotlivcov, ktorí v západnej Európe (10 percent) a v USA (19percent) venujú svoj čas na aktívnu podporu dobročinnosti ako dobrovoľníci jeoveľa vyššie v porovnaní so CEE regiónom, kde nájdeme iba 2 percentádobrovoľníkov.

Najviac dobrovoľníkov nájdeme v Holandsku (24 percent), Taliansku (15 percent) a v Belgicku (13 percent).

Mnohí podporujú detskú dobročinnosť a kampane zamerané proti chudobe

Európania najviac podporujú charitatívne projekty zamerané na deti – takmer 40% respondentov uviedlo, že podporili projekt pre deti v núdzi. Z celého prieskumu deti v najväčšej miere podporuje práve CEE región (75 %). Nasledujú humanitárne projekty (34 %) a zdravotný výskum (26 %). Iba Rumunsko a USA zaznamenávajú vyššiu úroveň darcovstva v tejto oblasti. Z medzinárodného porovnania dobročinnosť v oblasti vzdelávania a podpory náboženských organizácií je najvýraznejšia v USA a charita spojená so zvieratami má najväčšiu podporu v UK.

Väčšinaľudí každoročne daruje na charitu medzi 1 až 200 eur

Podobne akov ostatných krajinách väčšina ľudí v CEE regióne, ktorí venujúpeniaze na dobročinnosť každoročne, vyberú z vrecka od 1 až 200 eur. Viacpeňazí – teda v rozmedzí 201 až 500 eur dávajú v Spojenom kráľovstve,Švédsku a USA. V týchto krajinách až pätina respondentov uviedla, žena charitu dáva každý rok od 200 do 500 dolárov. Iba malý zlomok Európanovprispieva viac ako 500 euro: 4% v celej Európe, v USA až 17%. V medzinárodnomporovnaní, najvyšší podiel ľudí, ktorí dávajú pomerne vysoké čiastky na charituje v USA.

V Európe, CEE regióne a USApolovicu tých, ktorí prispievajú na charitu motivujú náboženské dôvody, aleboosobné hodnoty. Zhruba tretina podporuje projekty, s ktorými sú nejakýmspôsobom osobne prepojení. Iba malé percento uvádza ako dôvod na podporucharity daňové zvýhodnenie.

O prieskume

Na jar 2011 smekládli otázky 13 950 jednotlivcom vo veku nad 15 rokov v 14 krajináchv rámci medzinárodného prieskumu o charite, ktorý realizovalozdruženie GfK Verein v spolupráci s denníkom Wall Street JournalEurope (WSJE). Prieskum zisťoval, či ľudia darujú každoročne peniaze nadobročinné účely a ak áno, akú sumu, z akých dôvodov a akým organizáciám/projektom.

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!