Kampaň plyšových hračiek IKEA 2011 získala 12,4 milióna eur pre organizácie UNICEF a Save the Children

  06.02.2012

Úvod / Pomoc komunite

Organizácie UNICEF a Save the Children ďakujú zákazníkoma pracovníkom IKEA za príspevok na podporu vzdelávania detí vovýške 12,4 milióna eur, získaný počas už tradičnej predvianočnej Kampaneplyšových hračiek IKEA.

Zákazníci apracovníci IKEA spolu s IKEA Foundation prispeli organizáciám UNICEF a Save theChildren finančným darom vo výške 12,4 milióna eur. Tento dar je určený na projekty na podporu práv všetkých detí na kvalitné vzdelanie.

IKEA Foundation venuje 1 euro za každúplyšovú hračku, detskú knihu a detské jedlo, ktoré sa predali vo viac ako 300obchodných domoch IKEA na celom svete v období od 1. novembra do 23.decembra 2011 (v Číne počas januára 2012). Od roku 2003 sa podarilo v každoročnejKampani plyšových hračiek zozbierať celkove 47,5 milióna eur, ktoré pomohli 8miliónom detí v takmer 40 krajinách. Zákazníci obchodného domu IKEAv Bratislave prispeli tento rok sumou €43 162, takže celková doterazvyzbieraná suma zo Slovenska činí €229 742,50.

Podľa IKEA Foundation by malo mať každé dieťaprístup ku kvalitnému vzdelaniu. Vďaka tomuto daru môžu organizácie UNICEF aSave the Children realizovať 18 projektov v 16 krajinách: časť určenáorganizácii UNICEF podporí projekty Školy pre Afriku v siedmich krajinácha dva projekty v Rusku a Číne; časť pre organizáciu Save theChildren podporí vzdelávanie detí najviac diskriminovaných skupín (menšinovéa postihnuté deti) v Ázii (Bangladéš, Kambodža, Čína, Indonézia, Mjanmarsko,Filipíny) a východnej Európe (Litva a Rumunsko).

Tento dar pomôže organizáciám UNICEF a Savethe Children vyškoliť učiteľov v nových metódach výuky priateľských deťom, zásobiťškoly učebnými pomôckami ako sú ceruzky, knihy alebo tašky, opraviť a prebudovaťškoly, aby sa zabezpečilo ich lepšie zásobovanie vodou a vybavenie hygienickýmizariadeniami, a pomôže tiež zamerať sa na celkové zlepšenie školskejdochádzky.

„Za veľký úspech Kampane plyšových hračiek za vzdelanie2011 patrí naše uznanie a veľká vďaka zákazníkom a pracovníkom IKEA nacelom svete. Vďaka vám získa 5,5 milióna detí v Afrike lepšie vzdelanie. Podporoupráce organizácie UNICEF presadzuje IKEA Foundation už viac ako desať rokovpráva detí a dosiahnuté výsledky v prospech detí nás napĺňajúhrdosťou na toto naše partnerstvo," povedala Leila Pakkala, riaditeľka PrivateFundraising and Partnerships, UNICEF.

„Inovatívna Kampaň plyšovýchhračiek pokračuje a rok čo rok dosahuje impozantné výsledky, vďaka čomu saz nej v súčasnosti stáva strategicky najvýznamnejšia globálna kampaňdobročinného marketingu v prospech detí na celom svete. Pozitíva tejtokampane nespočívajú len v samotnej prospešnosti pre deti z rôznychkútov sveta, dávajúc im možnosť chodiť do školy, ale aj vo zvyšovanípovedomia medzi deťmi i dospelými o problematickej situácii, akej dnesmusia mnohé deti čeliť. Rada by som vyjadrila úprimnú vďaku zákazníkom ajpracovníkom v obchodných domoch IKEA na celom svete, ktorí prispelik fantastickému úspechu Kampane plyšových hračiek 2011," povedala Elisabeth Dahlin, predsedníčka Agentúry prespoluprácu s IKEA Foundation a generálna sekretárka Save the Children,Švédsko.

V spolupráci s UNICEF a Savethe Children bolo uskutočnených a podporených aj niekoľko lokálnychcharitatívnych projektov.
Na Slovensku sa v termíne od 10. do 13. decembra 2011 opäť uskutočniloRozprávkové pečenie UNICEF. Pečenie aj v tomto roku podporili slovenskéosobnosti – Lenka Šoóšová, Kristína Svarinská, Mária Čírová, Lucia Hablovičová,Misha, Petra Polnišová, Junior, Dušan Tittel a Martin Pyco Rausch. Úprimne imza ich podporu ďakujeme. Rozprávkové pečenie bolo spojené so zbierkou navýživové programy UNICEF. Celkovo sa podarilo vyzbierať €232,02.Súbežne so zbierkou prebiehala podpora predaja pexesa,ktorého cieľom je získanie prostriedkov na výživové programy UNICEF vovýchodnej Afrike. V termíne od 5. do 10. decembra 2011 prispeli zákazníci IKEAsumou €318,67. Súčasťou pečeniabola aj tvorba novej Vianočnej rozprávky UNICEF, ktorú vymysleli samotné deti.Rozprávka má názov „Rozprávka o losovi Rudolfovi" a tvorí prílohu tejto tlačovejsprávy.

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!