Jak dosáhnout kariérního růstu? Studiem MBA!

  15.01.2015

Úvod / Pomoc komunite

Pokud je vaším kariérním cílem stát se vrcholovým manažerem, pouhá teorie z vysoké školy nestačí. Potřebujete především praktické zkušenosti a ty vám velmi dobře poskytne MBA studium. Prestižní profesní program připravuje absolventy do manažerských pozic, zdokonaluje je po stránce obchodní a poskytuje cenné informace potřebné pro oblast řízení. Výuka reflektuje reálné požadavky na aktuální znalosti a dovednosti českých a slovenských manažerů, tudíž budete plně připraveni na skutečný pracovní život, získáte dobrou orientaci a potřebný nadhled v daném oboru. Středoškoláci s manažerskou praxí, kteří si chtějí rozšířit obzory o aktuální znalosti z oblasti managementu, se mohou rovněž hlásit do MBA programů za podmínky dodání maturitního vysvědčení a profesního CV. Některé instituce nabízí také dálkové vzdělání s možností online studia a dokončení v kratším časovém úseku, vhodné zejména pro vytížené uchazeče ze všech koutů republiky. Kromě prestižního profesního titulu vám studium MBA přinese konkurenční výhodu na trhu práce, otevřené dveře k lepším pracovním pozicím, větší finanční ohodnocení, podnikatelské sebevědomí, chuť se realizovat, pracovní a osobní kontakty a v neposlední řadě nové příležitosti vedoucí například i do zahraničí, protože MBA titul je u tamějších zaměstnavatelů velmi dobrou vizitkou.

Vzdělávat se mohou hasiči i zdravotníci

Od ekonomických oblastí, přes právní aspekty podnikání až po management pro zdravotníky či hasičské sbory. Říkáte si, že pro hasiče či záchranáře není MBA titul důležitý? Velký omyl! Obě skupiny musí velmi dobře zvládat krizový management, aby mohli spolehlivě vykonávat svá poslání. Obor Bezpečnostní a krizový management je tedy určen například pro zaměstnance policejních, armádních a hasičských sborů či státní úředníky přicházející do kontaktu s krizovým řízením a plánováním. Díky němu nabydou povědomí o bezpečnosti státu a krizovém řízení při mimořádných událostech. Management zdravotnictví je oproti tomu zaměřen na vedoucí pracovníky zdravotnických zařízení, manažery zdravotních pojišťoven či soukromé lékaře, kteří se během výuky dozví nejen informace z managementu zdravotní péče, ale také například její marketingová specifika.

Řada MBA programů nabízí možnost studia v anglickém jazyce. Kupříkladu International Business and Marketing Management je určen převážně manažerům zabývajícím se mezinárodním obchodem a marketingem v nejrůznějších odvětvích po celém světě. Učí se jak rozvíjet a realizovat podnikatelské strategie a dosahovat obchodních cílů. Řeší se otázky ohledně spotřebitelů, segmentace zákazníků, produktů a služeb či cenové strategie.

„Institut CEMI nabízí širokou škálu kvalitních MBA a LLM oborů, které jsou přizpůsobeny potřebám českých a slovenských manažerů. Studium probíhá online a trvá jeden rok. Novým bonusem pro naše studenty je zpřístupnění online knihovny Ebrary. Díky ní získají studenti přístup k více než 17 000 online publikacím z oblasti byznysu a ekonomiky! Uzavírka přihlášek do nových semestrů pro obory v českém jazyce je již 31. 1. 2015. Do anglických oborů je možné se přihlásit nejpozději do 28. 2. 2015. Nečekejte a vrhněte se do studia, které vám přinese mnoho výhod,“ říká ředitel institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika.

Více na www.cemi.cz

 

 

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!