Institut CEMI chce stipendiem podpořit vzdělávání handicapovaných

  23.04.2014

Úvod / Pomoc komunite

Díky sociálním programům mohou tak dnes absolvovat bezplatně studium MBA i ti, kteří by na něj finančně nedosáhli. Při výběru uchazečů je důležitá motivace i příběh, jak může studium pomoci jiným zdravotně postiženým lidem. „Institut CEMI podporuje organizace a projekty, které se snaží usnadnit život těm, pro které není vzdělání jednoduše dosažitelné. Věřím, že právě vzdělání je nenahraditelné a pomáhá dělat svět lepším,“ říká ředitel institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika.  Institut se proto rozhodl poskytnout jedinečnou šanci zdravotně handicapovaným lidem a vybraným uchazečům umožnit studium MBA a LLM, a to i zcela bezplatně.  Stipendium může být uděleno v plné výši - částce standardního školného, které činí 99 tisíc korun bez DPH  (119.790,- Kč s DPH).

Podle vedení institutu navíc on-line výuka prostřednictvím moderního e-learningového systému Fronter usnadňuje studium. Kupříkladu, pokud se chtějí studia zúčastnit i paraplegici či lidé s roztroušenou sklerózou. Více informací na www.cemi.cz.

Jak se zapojit do stipendijního programu?

Žadatel musí splňovat všeobecné podmínky pro přijetí ke studiu na institutu, tedy mít vysokoškolské vzdělání či středoškolské vzdělání s maturitou a odpovídající manažerskou praxí. Žadatelem o stipendium se rozumí zdravotně handicapovaný člověk vlastnící průkaz TP, ZTP či ZTP/P nebo s jinak doloženým potvrzením o zdravotním postižení. Stipendium je poskytováno na základě individuálního posouzení. „Dle počtu žadatelů a posouzení toho, co jim může MBA či LLM studium na institutu CEMI přinést a to ve výši až 100 procent ceny studia,“ vysvětluje ředitel institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika s tím, že věří, že bude moci vzdělávací institut poskytnout stipendium co největšímu počtu uchazečů, uzná-li, že právě onen kandidát se díky studiu na institutu posune v kariéře dál a v ideálním případě ještě díky získaným znalostem pomůže dalším handicapovaným osobám. Za žádost se považuje konkrétně zaslání vlastního životního příběhu žadatele v rozsahu maximálně jedné strany formátu A4, který bude popisovat vlastní životní situaci a způsob, jak mu získání profesního titulu MBA či LL.M. pomůže k lepšímu uplatnění v životě a proč by právě on měl získat toto stipendium.

Co je studium MBA?

MBA studium je zahraniční vysokoškolský studijní program. Tato forma postgraduálního vzdělání je primárně určena pro všechny, kdo chtějí či potřebují zvýšit svoji kvalifikaci a doplnit vědomosti. Znalosti využijí i pracovníci neziskových organizací, kteří denně čelí ekonomickým otázkám a potřebují získat nezbytné znalosti. Od krátkodobých kurzů se odlišuje intenzitou i délkou studia. V případě CEMI se jedná o dvousemestrální studium. Titul MBA (neboli Master of Business Administration) je v České republice udělován jako neakademický profesní titul, psaný za jménem. Nejedná se tudíž o náhradu vysokoškolského vzdělání (ať již bakalářského, magisterského či doktorského stupně), ale o celoživotní kariérní vzdělávání, které toto vysokoškolské studium vhodně doplňuje a dále rozšiřuje. Jedná se obecně o ideální profesní vzdělávání všech řídících pracovníků, ať již aspirantů na manažerské pozice nebo lidí, kteří již jako manažeři působí. V některých (především mezinárodních) společnostech je dokonce MBA titul podmínkou ke kariérnímu postupu a dosažení vyšších manažerských pozic. Toto vzdělání oceňují také samostatní podnikatelé či pracovníci ve státní správě.

Co je studium LLM?

studijní program Corporate Master of Laws (LLM)  je určen nejen pro právníky, ať již podnikové, samostatně působící, či pracovníky právních kanceláří. Orientovat se v právních otázkách je důležité i pro všechny vedoucí pracovníky firem či neziskových organizací, kteří si tak prohlubují kvalifikaci. Studijní LLM program zahrnuje předměty specializované na danou oblast práva, jako je Korporátní právo, Corporate governance či Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku. Studenti absolvují také předměty jako je Hospodářské a obchodní právo EU, Evropské i mezinárodní právo soukromé či Právo mezinárodního obchodu.

ZKRÁCENÁ VERZE:

Institut CEMI stipendiem podpoří handicapované 

Vzdělávací institut CEMI se rozhodl formou stipendia podpořit vzdělávání zdravotně postižených lidí. V rámci programu mohou vybraní zájemci získat stipendium ve výši od 50 do 100 % ceny studia (až 119.790 korun s DPH) a získat manažerský titul MBA či LL.M. „Žadatel musí být zdravotně handicapovaný člověk vlastnící průkaz TP, ZTP či ZTP/P nebo s jinak doloženým potvrzením o zdravotním postižení,“ říká ředitel institutu CEMI Štěpán Mika. Dále se vyžaduje vysokoškolské vzdělání či středoškolské vzdělání s maturitou a odpovídající manažerskou praxí. Při individuálním výběru uchazečů je důležitá motivace i příběh. Za žádost institut považuje zaslání vlastního životního příběhu v rozsahu jedné strany, kde má žadatel rovněž za úkol popsat, jak mu získání profesního titulu pomůže k lepšímu uplatnění v životě a proč by právě on měl získat toto stipendium. Více informací na www.cemi.cz.


Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!