HP uľahčuje optimalizáciu využívania energetických zdrojov vo firmách. Nové riešenie HP pre správu zdrojov energie znižuje prevádzkové náklady

  31.03.2011

Úvod / Ochrana životného prostredia

Riešenie HP Energy and Sustainability Management (ESM) kombinuje stratégiu,

plán vývoja a návrhy implementácie pre transformáciu používania energetických a prírodných

zdrojov v podnikoch, optimalizáciu správy procesov a vyššiu efektivitu obchodných modelov.

„Ak majú byť naše stratégie pre nakladanie s energiou a udržateľnosťou úspešné, potrebujeme

presne identifikovať naše ciele a podnikové procesy potrebné k úspore zdrojov a obmedzovaniu

dopadu na životné prostredie,“ povedal Kevin Gould, viceprezident pre výskum a vývoj a riaditeľ

pre udržateľnosť v spoločnosti Avaya. „Spolupráca so spoločnosťou HP a jej partnerom Hara nám

umožňuje efektívne integrovať všetky zložky plánu energetickej udržateľnosti, ktoré majú pozitívny

dopad na naše finančné výsledky a umožňujú nám rozumne využívať prírodné zdroje.“

Riešenie HP Energy and Sustainability Management

 

Riešenie HP ESM obsahuje nové technológie, ktoré zákazníkom pomôžu:

—  Zvýšiť energetické a finančné úspory: Klienti dostanú vývojový plán s pokynmi pre dosiahnutie

krátkodobej aj dlhodobej úspory energie a nákladov, definujú tiež strategické projekty

pre rozhodovanie o tom kedy, kde a ako každý z projektov implementovať.

—  Transformovať efektivitu nakladania s energiou a zdrojmi: Monitorovanie, meranie a analýza

efektivity nakladania so zdrojmi a emisiami skleníkových plynov presne odhalia, kde a ako klienti

presadzujú udržateľnosť. Vďaka tomu môžu zákazníci dosiahnuť väčšiu efektivity nakladania

so zdrojmi a finančné úspory.

—  Zladiť postupy v oblasti udržateľnosti s podnikateľskými cieľmi: Konzultanti HP pomôžu

zákazníkom prostredníctvom workshopov pochopiť, ako najlepšie zladiť ciele z hľadiska využívania

energie a udržateľnosti s potrebami firmy. To im pomôže dosiahnuť väčšiu efektivitu pri využívaní

energie a zdrojov, a pritom splniť ciele v oblasti emisií a nakladania s odpadmi.

—  Realizovať energetickú účinnosť na celopodnikovej úrovni: Klienti spolupracujú s HP na identifikácii

príležitostí pre energetickú optimalizáciu budov, technológií, dodávateľských reťazcov a ďalších zložiek,

v ktorých možno transparentným sprístupnením dát o využití energie presadiť „kultúrnu“ zmenu.

Prístup k presným informáciám a procesom potrebným na splnenie cieľov pre využitie energie

umožňuje zákazníkom získať väčšiu kontrolu nad využitím energie a zdrojov.

 

„Pre získanie vyššej obchodnej hodnoty potrebujú klienti lepší analytický náhľad do svojich energetických

a prírodných zdrojov. Potrebujú byť schopní nezaujato posúdiť svoju aktuálnu situáciu a ciele, a potom

definovať transformačný plán pre úsporu zdrojov a reinvestovanie do rastu,“ povedal Jay Allardyce,

riaditeľ rastových iniciatív v oblasti energie a udržateľnosti v divízii HP Enterprise Business. „HP pomáha

zákazníkom optimalizovať ich energetické zdroje a identifikovať prípadné riziko spojením odbornosti

v oblasti poradenstva, inovácií a technológií so sieťou partnerov.“

 

Otvorený prístup k partnerstvu

V záujme kvalitnejších riešení spolupracuje HP so sieťou partnerov ESM, ktorí doplňujú ich služby, sú

schopní posúdiť ekologický dopad prevádzok zákazníka a vyvinúť optimálne postupy pre lepšie využitie zdrojov.

„Zákazníci hľadajú riešenie pre optimalizáciu udržateľnosti nakladania s energiou v rámci celej firmy,“

povedal Amit Chatterjee, generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Hara. „Kombinácia našich riešení

pre správu dopadu na životné prostredie s riešeniami spoločnosti HP poskytuje klientom špičkový,

komplexný prístup k identifikácii, prioritizácii a praktickej realizácii stratégií úspory energie a zdrojov,

čo prináša finančnú úsporu a zníženie rizík na minimum.“

Riešenie HP ESM v celosvetovom meradle dodáva divízia HP Technology Services. Ich ceny sa líšia podľa

miesta a implementácie. Ďalšie informácie sú k dispozícii na webe www.hp.com/services/esm.

Riešenie HP ESM pomôže podnikom a štátnym úradom s realizáciou Instant-On Enterprise, ktorá umožňuje

lepšie využívať technológie pri rôznorodej spolupráci so zákazníkmi, zamestnancami, partnermi a občanmi.

 

O spoločnosti HP

HP neustále vytvára nové príležitosti k tomu, aby technológie mali zmysluplný prínos pre jednotlivcov, firmy,

štátnu správu a celú spoločnosť. Portfólio najväčšej technologickej firmy sveta zahŕňa tlačové riešenia,

osobnú výpočtovú techniku, softvér, služby a IT infraštruktúru. Konvergenciou cloudu a konektivity vytvára

HP perfektne previazané, bezpečné a kontextovo vysoko senzitívne prostredie pre dokonale prepojený svet.

Ďalšie informácie o spoločnosti HP (NYSE: HPQ) sú k dispozícii na webe www.hp.com.

Poznámka pre novinárov: Ďalšie novinky spoločnosti HP, vrátane odkazov na RSS kanály, možno nájsť na

webových stránkach http://www8.hp.com/sk/sk/hp-news/newsroom.html, prípadne www.hp.com/hpinfo/newsroom.

 

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tu uvedené informácie podliehajú zmenám bez

upozornenia. Jediné záruky k produktom a službám HP sú výslovne uvedené v záručných prehláseniach, ktoré

sú dodávané s príslušnými produktmi a službami. Žiadne tu uvedené informácie by nemali byť považované za

ďalšiu záruku. HP nezodpovedá za prípadné technické alebo redakčné chyby alebo opomenutia.

 

 

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!