Henkel zverejňuje Správu o trvalej udržateľnosti za rok 2011 - Nová stratégia trvalej udržateľnosti do roku 2030

  15.03.2012

Úvod / Ochrana životného prostredia

Spoločnosť Henkel si stanovila za cieľ používať do roku 2030 len jednu tretinu súčasných vstupov na každé EURO, ktoré vygeneruje. Za účelom zníženia svojej ekologickej stopy a umožnenia udržateľnej spotreby si spoločnosť zadefinovala tri hlavné prístupy: produkty, partneri a ľudia. Svojím zanietením a znalosťami všetkých približne 48 000 zamestnancov spoločnosti Henkel po celom svete významnou mierou prispievajú k implementácii novej stratégie trvalej udržateľnosti. Ako nadstavbu nad svoju hlavnú obchodnú činnosť, vývoj a výrobu inovatívnych produktov spoločnosť plánuje zapojiť svojich zákazníkov a spotrebiteľov, ako aj dodávateľov a priemyselných používateľov v ešte väčšej miere do svojich snáh o podporu trvalej udržateľnosti naprieč celým hodnotovým reťazcom. Spoločnosť Henkel zároveň pomáha svojim zákazníkom znížiť ich vlastnú environmentálnu stopu.

“Musíme nájsť spôsoby ako dosiahnuť viac za menej,” zdôrazňuje predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Kasper Rorsted. „Sme presvedčení, že máme nielen povinnosť voči budúcim generáciám snažiť sa o udržateľný rozvoj, no udržateľnosť nám dáva aj ekonomický zmysel a je dôležitým faktorom konkurencieschopnosti. Znižuje náklady, je motorom inovácie a posilňuje našu pozíciu na trhoch budúcnosti.“

 Líder v trvalej udržateľnosti

Výkonnosť spoločnosti Henkel za posledných desať rokov poukazuje na to, ako spoločnosť neustále pracuje na zlepšovaní svojej efektívnosti a bezpečnosti: Spotrebu energie a vody sme znížili o 42 percent a odpadovú stopu o 50 percent na metrickú tonu výstupu. Za rovnaké obdobie sa počet pracovných úrazov znížil o 85 percent.

Vedúce postavenie spoločnosti Henkel v oblasti trvalej udržateľnosti pravidelne potvrdzujú nezávislé externé hodnotenia, ocenenia a umiestnenia v rebríčkoch. Jedným z príkladov je zahrnutie spoločnosti Henkel do indexu udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index už od jeho vzniku v roku 1999. Minulý rok bola spoločnosť už po piaty raz za sebou vyhlásená za lídra v trvalej udržateľnosti v sektore spotrebných výrobkov pre domácnosti.

 Viac informácií o trvalej udržateľnosti v spoločnosti Henkel nájdete na internetovej stránke www.henkel.com/sustainability Ďalšie informácie a príklady sú uvedené v aktuálnej Správe o trvalej udržateľnosti. Verzia pre tlač je doplnená online správou na www.henkel.com/sustainabilityreport 

*  *  *  * 

Spoločnosť Henkel so svojimi vedúcimi značkami a technológiami celosvetovo pôsobí v troch oblastiach podnikania: Starostlivosť o domácnosť, Starostlivosť o telo a Adhesive Technologies (Lepidlá Technológie). Spoločnosť, založená v roku 1876, so svojimi známymi značkami Persil, Schwarzkopf a Loctite globálne zastáva vedúce postavenie na trhu tak v spotrebiteľských ako aj priemyselných odvetviach. Henkel zamestnáva okolo 48 000 pracovníkov a v roku 2011 dosiahol tržby vo výške 15,605 mld. EUR a upravený prevádzkový zisk vo výške 2,029 mld. EUR. Prioritné akcie Henkel sú evidované v indexe DAX a Henkel sa radí medzi 500 obratovo najsilnejší spoločností sveta (Fortune Global 500). Spoločnosť Henkel Slovensko, ako súčasť Henkel Central Eastern Europe, dosiahla v roku 2011 na domácom trhu obrat vo výške 79,2 milióna EUR. Ku koncu roka 2011 spoločnosť zamestnávala 661 pracovníkov.

Pre ďalšie informácie kontaktujte:    

Natálie Lorencová

Tlačová hovorkyňa

---------------------------------------

Henkel Slovensko

Záhradnícka 10

Bratislava 821 08

Tel: +420 220 101 116

Mobil: +420 739 325 116

Fax: +420 220 101 190

E-mail: natalie.lorencova@henkel.com

www.henkel.sk

 

Simona Mištíková

---------------------------------------

Seesame s.r.o.

Prievozská 4/D

Bratislava 821 09

Tel: +421 2 4342 2978

Mobil: +421 907 709 638

Fax: +421 2 4333 0003

E-mail: mistikova@seesame.com

www.seesame.com

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!