Henkel: Nová stratégia trvalej udržateľnosti do roku 2030

  15.02.2012

Úvod / Ochrana životného prostredia

Už viac ako dvedesaťročia publikuje spoločnosť Henkel popri svojej Výročnej správe angažovanúSprávu o trvalej udržateľnosti, tzv. Sustainability Report. V jej 21.vydaní, ktoré bolo zverejnené dnes, prezentuje spoločnosť svoju novú Stratégiutrvalej udržateľnosti do roku 2030. Jej jadrom je cieľ dosiahnutia viac zamenej a strojnásobenie jej efektívnosti. Novástratégia udržateľnosti platí pre všetky obchodné odvetvia a pre celýhodnotový reťazec.

Spoločnosť Henkel si stanovila za cieľ používať do roku2030 len jednu tretinu súčasných vstupov na každé EURO, ktoré vygeneruje. Za účelomzníženia svojej ekologickej stopy a umožnenia udržateľnej spotreby sispoločnosť zadefinovala tri hlavné prístupy: produkty, partneri a ľudia. Svojímzanietením a znalosťami všetkých približne 48 000 zamestnancovspoločnosti Henkel po celom svete významnou mierou prispievajúk implementácii novej stratégie trvalej udržateľnosti. Ako nadstavbunad svoju hlavnú obchodnú činnosť, vývoj a výrobu inovatívnychproduktov spoločnosť plánuje zapojiť svojich zákazníkov a spotrebiteľov,ako aj dodávateľov a priemyselných používateľov v ešte väčšej mieredo svojich snáh o podporu trvalej udržateľnosti naprieč celým hodnotovýmreťazcom. Spoločnosť Henkel zároveň pomáha svojim zákazníkom znížiť ich vlastnúenvironmentálnu stopu.

"Musíme nájsťspôsoby ako dosiahnuť viac za menej," zdôrazňuje predseda predstavenstva spoločnostiHenkel Kasper Rorsted. „Smepresvedčení, že máme nielen povinnosť voči budúcim generáciám snažiť sao udržateľný rozvoj, no udržateľnosť nám dáva aj ekonomický zmysela je dôležitým faktorom konkurencieschopnosti. Znižujenáklady, je motorom inovácie a posilňuje našu pozíciu na trhochbudúcnosti."

Líder v trvalejudržateľnosti

Výkonnosť spoločnosti Henkel za posledných desať rokovpoukazuje na to, ako spoločnosť neustále pracuje na zlepšovaní svojejefektívnosti a bezpečnosti: Spotrebu energie a vody sme znížili o 42percent a odpadovú stopu o 50 percent na metrickú tonu výstupu. Za rovnakéobdobie sa počet pracovných úrazov znížil o 85 percent.

Vedúce postavenie spoločnosti Henkel v oblasti trvalejudržateľnosti pravidelne potvrdzujú nezávislé externé hodnotenia, oceneniaa umiestnenia v rebríčkoch. Jedným z príkladov je zahrnutiespoločnosti Henkel do indexu udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index už odjeho vzniku v roku 1999. Minulý rok bola spoločnosť už po piaty raz za sebouvyhlásená za lídra v trvalej udržateľnosti v sektore spotrebnýchvýrobkov pre domácnosti.

Viac informáciío trvalej udržateľnosti v spoločnosti Henkel nájdete na internetovejstránke www.henkel.com/sustainability

Ďalšieinformácie a príklady sú uvedené v aktuálnej Správe o trvalejudržateľnosti. Verzia pre tlač je doplnená online správou na www.henkel.com/sustainabilityreport

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!