HEINEKEN Slovensko zverejnil svoje záväzky v oblasti trvalo udržateľného rozvoja

  10.11.2011

Úvod / Ochrana životného prostredia

HEINEKEN Slovensko, líder na slovenskom pivnom trhu, sa verejne zaviazal, že do roku 2020 zníži pri výrobe piva spotrebu elektrickej energie na 6,4 kWh/hl, celkovú spotrebu termálnej energie na 67 MJ/hl, spotrebu pitnej vody na 3,7 hl/hl a že zredukuje emisie CO2 pri produkcii 1 hektolitra piva o 40%. Podľa slov Door Plantenga, generálnej riaditeľky spoločnosti, zverejnil HEINEKEN Slovensko tieto svoje záväzky aj preto, že ako líder výroby piva na Slovensku chce ísť v agende trvalo udržateľného rozvoja príkladom. Spoločnosť ju totiž považuje za nástroj na zabezpečenie úspešného a dlhodobého podnikania spoločnosti.

Z dlhodobých skúseností vieme, že zodpovednosť podnikania je jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú nákupné správanie našich zákazníkov. Veríme, že aj spotrebitelia na Slovensku budú v blízkej budúcnosti pri nákupe čoraz viac vyhľadávať tovar, ktorý vyrába zodpovedne podnikajúca spoločnosť,“ uviedla Door Plantenga, generálna riaditeľka HEINEKEN Slovensko. Podľa jej slov zodpovedne podnikajúce spoločnosti zvažujú dopady svojho podnikania v dlhodobých horizontoch. „Investície do znižovania dopadov výroby na životné prostredie, resp. do spoločenskej zodpovednosti firmy majú – vzhľadom na výšku investícií – dlhodobý charakter. V HEINEKEN Slovensko však veríme, že ide o investície do zelenej budúcnosti, a že tieto investície majú zmysel z pohľadu našej spoločnosti a aj z pohľadu obyvateľov a krajiny, v ktorej pôsobíme,“ dodala D. Plantenga.

HEINEKEN Slovensko realizuje opatrenia v oblasti trvalo udržateľného rozvoja už niekoľko rokov. V roku 2010 spustil v Hurbanove do prevádzky čističku odpadových vôd, ktorá vďaka svojmu technologickému procesu umožňuje zužitkovať energiu získanú priamo z procesu čistenia. „V prvom polroku 2011 sme vďaka novej čističke vyprodukovali viac ako 200 000 kWhodín elektrickej energie, čo je ročná spotreba našej administratívnej budovy v Hurbanove,“ uviedla Hana Šimková, manažérka korporátnych vzťahov HEINEKEN Slovensko. Ako ďalší konkrétny príklad uviedla úsporu v oblasti pitnej vody: „V roku 2010 sme realizovali projekt, vďaka ktorému vieme opätovne využiť zbytkovú vodu pri výrobe sladu. Vďaka tomu sme ročne schopní ušetriť približne 36 000 m3 vody, čo je zhruba ročná spotreba vody 250 slovenských domácností.“

Zodpovedný prístup spoločnosti HEINEKEN Slovensko k podnikaniu ocenila aj programová riaditeľka Nadácie Pontis a riaditeľka združenia Business Leaders Forum Beáta Hlavčáková: „Súčasťou vízie firiem, ktoré chcú podnikať dlhšie ako rok, či dva, dnes musia byť aj konkrétne a merateľné ciele firiem v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Záväzky, ktoré dnes zverejnil HEINEKEN Slovensko sú konkrétne a v prípade ich naplnenia môžu výrazne prispieť k znižovaniu dopadov na životné prostredie. Nakoľko sú záväzky HEINEKEN Slovensko merateľné a metodika, ktorú spoločnosť predstavila je verejne prístupná a transparentná, budeme sledovať, či HEINEKEN Slovensko svoje záväzky splní.“

Okrem zverejnených záväzkov predstavila spoločnosť aj ďalšie opatrenia, ktoré majú znížiť dopad jej podnikania na životné prostredie. Ako príklad uviedla projekt rekuperácie CO2, ktoré vznikne pri fermentácii piva. Budúci rok bude v pivovare nainštalovaná technológia, ktorá takto vyprodukované CO2 zachytí a pripraví na ďalšie použitie v procese výroby piva.

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!