Heineken International Graduate Programme (IGP)

  07.09.2011

Úvod / Pomoc komunite

Medzinárodný koncern Heineken prichádzakaždoročne s jedinečnou príležitosťou pre talentovaných absolventovvysokých škôl z Európy a dvoch afrických krajín. Program HeinekenInternational Graduate Programme (IGP) ponúka atraktívnu možnosť absolvovať počasobdobia 1,5 roka pracovnú stáž zapojením sa do troch polročných projektovv troch rôznych zastúpeniach koncernu Heineken v Európe. V júli tohtoroku sa po prvýkrát v histórii, v konkurencii takmer 18 tisíc záujemcov,podarilo do finálnej 15-tky programu prebojovať slovenskému kandidátovi. Čerstvýabsolvent bratislavskej Fakulty Managementu na Univerzite Komenského začínasvoju kariéru v rámci koncernu  Heinekenuž tento september.

ProgramHeineken International Graduates je jedným z programov pre rozvoj mladýchtalentov, ktoré realizuje aj spoločnosť Heineken Slovensko v rámcispoločností v skupine Heineken. Okrem medzinárodného programu IGP medzi nepatrí aj lokálny program Management Trainee, v ktorom Heineken Slovenskopriebežne prijíma mladých absolventov a pripravuje ich na pozíciev nižšom a strednom manažmente. Heineken Slovensko je zároveňpartnerom občianskeho združenia Manageria pôsobiaceho pri Fakulte ManagementuUK, ktorého cieľom je vychovávať a osobnostne rozvíjať mladých manažérovpre prax. Historicky prvý úspešný kandidát medzinárodného programu IGP MichalMargolien je aktívnym členom Managerie a pre prihlásenie sa do programu homotivovalo práve partnerstvo združenia so spoločnosťou Heineken Slovensko.

Úspech v obrovskej konkurencii

Do medzinárodnéhoprogramu IGP sa v tomto roku prihlásilo takmer 18 tisíc absolventovz celého sveta. Do Assessment Centra, ktoré prebiehalo v júni 2011 v Amsterdamesa napokon prebojovalo 48 kandidátov, z ktorých komisia  vybrala „zlatú 15-ku". „Na historický úspech slovenského kandidáta v programe HeinekenInternational Graduate Programme sme nesmierne hrdí. Michal Margolien jeskutočne všestranne nadaný mladý človek, ktorý popri štúdiu na Slovenskua v zahraničí získal mnohé cenné pracovné skúsenosti. Budeme veľmiradi, ak sa po ukončení programu stane členom našej Heineken rodiny naSlovensku," hovorí Hana Šimková, manažérka korporátnych vzťahov spoločnostiHeineken Slovensko.

O svojejmotivácii na zapojenie sa do programu a samotnom priebehu výberu hovoríMichal Margolien: „Mojou najväčšoumotiváciou bolo pracovať v úspešnej medzinárodnej spoločnosti. Možnosťzískať pracovnú skúsenosť participovaním na 3 rôznych projektoch v 3rôznych krajinách počas doby trvania programu považujem za fantastickú výzvu.Verím, že program IGP pozitívne ovplyvní moju budúcnosť."

Podmienkyúčasti na programe

Podmienkou na prihlásenie sa do atraktívneho medzinárodnéhoprogramu IGP je okrem vysokoškolského vzdelania aj  pracovná skúsenosť v zvolenom odbore, z čohominimálne 6 mesiacov má byť prax absolvovaná za hranicami. Uchádzač musí byťochotný pôsobiť v zahraničí a okrem anglického jazyka ovládať aj ďalšie cudziejazyky. Do IGP je možné prihlásiť sa veľmi jednoducho prostredníctvominternetovej stránky http://www.graduates.heinekeninternational.com,kde záujemcovia nájdu  všetky potrebnéinformácie o programe.

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!