Granty


NADÁCIA ORANGE PODPORÍ VZDELÁVANIE O POUŽÍVANÍ KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A ICH RIZIKÁCH Bratislava – Nadácia Orange otvára druhý ročník grantového programu e-Školy pre budúcnosť. O podporu sa v ňom môžu uchádzať projekty zamerané na inovatívne vzdelávanie v oblasti rozumného a zodpovedného používania komunikačných technológií deťmi.

20.08.2015 | Granty

Nadácia Allianz vyhlasuje grant vo výške 30-tisíc eur Od 1. apríla 2014 vyhlasuje Nadácia Allianz grantový program na zvýšenie bezpečnosti na cestách v slovenských obciach a mestách v celkovom objeme 30-tisíc eur. V rámci grantu nadácia podporí až 30 obcí či miest.

01.04.2014 | Granty

Hurbanovčania majú opäť príležitosť skrášliť si svoje mesto Hurbanovo - Spoločnosť HEINEKEN Slovensko v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou vyhlasuje už šiesty ročník grantového programu Tu sme doma. Cieľom programu je rozvíjať a zlepšovať kvalitu života v meste Hurbanovo. Na realizáciu programu venoval HEINEKEN Slovensko viac ako 33 000 EUR. O grant môžu žiadať jednotlivci i neziskové organizácie do 10. apríla 2014.

19.02.2014 | Granty

UniCredit Foundation podporuje podnikanie so srdcom v Českej republike i na Slovensku Nadácia VIA spolu so slovenskou Nadáciou Provida odštartovala nové programy „Lepší biznis“ a „Môžu ryby lietať?“, ktoré pomôžu vybraným organizáciám rozvinúť alebo výrazne inovovať svoje podnikateľské aktivity v Českej republike i na Slovensku. Medzi podporené subjekty v Českej republike patria napríklad cestovná kancelária pre bezbariérové cestovanie či jedáleň prevádzkovaná ženami, ktoré prišli o strechu nad hlavou. Na Slovensku zaujali hodnotiacu komisiu napr. projekty pexesa pre nevidiacich, mobilné zariadenia pre nepočujúcich a projekty zamerané na ochranu životného prostredia - od ekofariem cez poradenstvo pre inteligentnú energetiku až po výrobu umeleckého dizajnu z recyklovaných materiálov. Vďaka finančnej podpore UniCredit Foundation a grantového programu realizovaného prostredníctvom Nadácie PROVIDA na Slovensku a Nadácie VIA v Českej republike a sa podarilo spojiť princípy filantropie a podnikania v podpore spoločensky prospešných podnikov.

31.01.2014 | Granty

Program Pohoda za mestom podporí oživenie ďalších rekreačných miest Banská Bystrica - Máte nápad, ako upraviť a skrášliť miesto na oddych, šport a stretávanie sa so svojim priateľmi alebo susedmi? Znova máte príležitosť získať prostriedky na jeho realizáciu z programu Pohoda za mestom. Úspešný projekt môže byť podporený sumou do 6 000 eur. V poradí už štvrtý ročník programu Pohoda za mestom vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, ktorá rozdelí na projekty celkom 30 000 eur.

27.11.2013 | Granty

hub:raum Krakov WARP: Akcelerátor aj pre slovenské startupy *Akceleračný program pre začínajúce firmy z oblasti internetového, technologického a mobilného biznisu *Možnosť získať financovanie od 10 000 € až do 50 000 € *Prihlášky možno podávať cez internet až do 17. novembra

24.10.2013 | Granty

Ľudia ľuďom "Ľudia ľuďom" je komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku. Jeho základom je internetový portál s prehľadnou databázou výziev na podporu všeobecne prospešných zámerov predložených príjemcami. Unikátnosť systému spočíva predovšetkým v jeho otvorenosti a samoorganizácii. Na rozdiel od iných systémov podpory kvalitu žiadostí o podporu posudzujú samotní darcovia bez zásahov prevádzkovateľa portálu. Pri rozhodovaní môže darca využiť hodnotenia tzv. overovateľov, ktorí na požiadanie príjemcov overia presnosť a pravdivosť zverejnených informácií v podobe vydaných certifikátov.

12.07.2011 | Granty

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!