Firma TECHO pomohla pri obnove lesa v Malých Karpatoch

  14.02.2012

Úvod / Ochrana životného prostredia

Až dvegenerácie ľudí pracujú na tom, aby tretia z toho mala úžitok. Reč jeo jednej z najdôležitejších surovín nábytkarského priemyslu – o dreve.Pracovníci medzinárodnej spoločnosti Techo, podnikajúcej v oblastizariaďovania komerčných interiérov, sa rozhodli prispieť svojím dielomnasledujúcim generáciám výrobcov nábytku a dizajnérov. Koncom minulého rokaposkytli finančnú aj aktívnu výpomoc pri obnove lesného porastu Malých Karpát,ktorý v máji 2010 postihla kalamita. Aktivita Techo je vôbec prvou neštátnouvýpomocou pre podnik Lesy SR v oblasti Malých Karpát.

FirmaTecho finančne prispela na kúpu a výsadbu 4 200 kusov sadeníc,ktorými sa zalesnil 1 ha plochy v lokalite Bratislava - Salaš. Zamestnancifirmy so svojimi deťmi pritom sami aktívne vysadili 100 kusov sadeníc smrekaa 150 kusov sadeníc buka.

Holinavznikla pôsobením viacerých škodlivých činiteľov. Pôdny profil bol vplyvomvysokého úhrnu zrážok v máji 2010 presýtený vodou a korene stromovneboli schopné zabezpečiť v premočenej pôde ich stabilitu. Počas silnéhonárazového vetra sa vyvrátili najskôr najmenej stabilné, resp. poškodené stromy,spôsobilo to však reťazovú reakciu a následnú devastáciu porastu vrátane zdravejčasti.

Ajvďaka dobrovoľníckej akcii firmy Techo sa podarilo opäť zalesniť časť územia, ktoré zničila kalamita. Vzhľadom na celkový rozsah zdevastovanej plochy 155 hektárovv rámci Lesnej správy Bratislava, ktorá obhospodaruje viac ako 3300 hektárovlesa prevažne na území Malých Karpát, sa môže zdať 1 hektár obnovenéhoporastu ako zanedbateľné množsvo. „Významtakýchto aktivít, či už sa odohrávajú v menšom alebo väčšom rozsahu, všakv žiadnom prípade netreba podceňovať. Ak sa dejú v spolupráci s odborníkmi,môžu sa dobrovoľníci naučiť množstvo cenných vecí od spôsobu výsadby sadeníc,ich ochrany, pestovania až po obnovu lesa, ktorá sa v Malých Karpatochvykonáva na týchto stanovištiach, keď má porast v priemere 120 rokov.Znamená to, že až dve generácie lesníkov sa musia starať o les tak, aby z nehomala tretia generácia úžitok," vysvetľuje MartinKnurovský zo štátneho podniku Lesy SR.

Pri obnove lesných porastov sa určité percentozregeneruje prirodzenou cestou. Pre zachovanie lesa sa však musí zvyšokkalamitných území zalesniť umelo, čo lesníkom predpisuje aj zákon. Preto sav rámci rozpočtu firmy každý rok vyčleňujú financie na obnovu lesov. Tápritom tvorí podstatnú časť nákladov pestovateľskej činnosti lesnej správy. Každápomoc sa preto veľmi cení. „Vtomto prípade je veľkým prínosom aj to, že spoločnosť Techo aj takouto formou vyjadrilasvoj vzťah k životnému prostrediu a dúfame, že touto aktívnou cestousa vydajú aj iní," dopĺňa Martin Knurovský.

SpoločnosťTecho sa rozhodla pre takýto krok aj preto, že rešpektovanie ekologickýchpravidiel a ochranu životného prostredia považuje za neoddeliteľnú súčasťsvojej environmentálnej politiky. Cítimezodpovednosť k prostrediu, v ktorom žijeme a chceme ho chrániťaj aktívnym spôsobom. Uvedomujeme si, že naša firma nebude z tejtoaktivity v najbližších rokoch vôbec profitovať. Veríme však, že smepomohli prispieť všetkým, ktorí prídu o niekoľko rokov po nás, či už stromyposlúžia ako surovina pre výrobu nábytku alebo budú tvoriť príjemnú kulisu priprechádzkach lesných turistov," dodáva RastislavPekárik, generálny riaditeľ spoločnosti Techo na Slovensku.

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!