Ericsson získal vysoké hodnotenie v medzinárodnom indexe o ochrane klímy

  17.10.2007

Úvod / Ochrana životného prostredia

Ericsson (NASDAQ:ERIC), popredný svetový dodávateľ telekomunikačnej techniky, bol ocenený ako „Najlepší vo svojej kategórii“ / „Best in Class“ /, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií súvisiacich s klimatickými zmenami podľa správy, ktorú vydala nezávislá organizácia Carbon Disclosure Project (CDP), ktorá je zoskupením viac ako 315 globálnych investorov s celkovými aktívami vyše 41 biliónov USD. Ericsson je jediným dodávateľom v oblasti telekomunikácií a jedinou švédskou spoločnosťou uvedenou v tomto indexe.

Nezávislá organizácia Carbon Disclosure Project (CDP),  Správa CDP poskytuje prieskum zodpovednosti najväčších podnikov v rebríčku Financial Times FT 500, týkajúci sa otázky  klimatických zmien. V tejto správe bol Ericsson zahrnutý do Climate Disclosure Leadership Index, čo je prestížny čestný zoznam globálnych korporácií, ktoré sa zaoberajú výzvami v súvislosti  s klimatickými zmenami.

Elaine Weidman, riaditeľka divízie Corporate Responsibility /zodpovednosť podniku/ v spoločnosti Ericsson k tomu hovorí: „V pozícii lídra v odvetví telekomunikácií vidíme veľké príležitosti ako prispieť k zníženiu emisie skleníkových plynov pri súčasnom využívaní energetickej efektívnosti ako stimulu konkurenčnej schopnosti.“

„Sme hnacím motorom zmien v našom odvetví, pretože propagujeme alternatívne zdroje energie, ako napr. vežový valec a solárne nabíjačky určené pre vidiek a ďalšie energeticky úsporné inovácie. Toto ocenenie potvrdzuje naše úsilie a naďalej budeme stáť v čele odvetvia pokiaľ ide o klimatické  inteligentné riešenia.“

V roku 2006 Ericsson zdokonalil energetickú efektívnosť svojej vysokofrekvenčnej základňovej stanice 3G o 35 percent. Prostredníctvom kontinuálnych zdokonalení energetickej efektívnosti vysokofrekvenčných základňových staníc 3G sa pre úhrnný produktový mix spoločnosti do konca roka 2008 zlepší celková energetická efektívnosť o 80 percent, v porovnaní s rokom 2001.

Všetky spoločnosti vo vzorke FT500 boli posudzované vo vzťahu k rovnocenným spoločnostiam, aby sa zabezpečilo hodnotenie pre investorov prostredníctvom CDLI /Climate Disclosure Leadership Index/, na základe ktorého spoločnosti vypracovali komplexné postupy zverejňovania  informácií o klimatických zmenách. Skupina Innovest klasifikuje podniky na 100 bodovej stupnici a všetky spoločnosti, ktoré dosiahli 85 a viac bodov sú uvedené v CDLI. Ďalšie informácie o CDLI nájdete na internetovej adrese CDP: www.cdproject.net .

Spoločnosti v indexe CDLI sa vyznamenali tým, že zverejnili skutočnosť, že si uvedomujú riziká a príležitosti klimatických zmien, ako aj kvalitu a efektívnosť programov na zníženie celkovej emisie skleníkových plynov.

Paul Dickinson, výkonný riaditeľ CDP k tomu hovorí: „Ericsson sa odlišuje od spoločností rovnakého postavenia v tom, že zverejnil informácie, ktoré investori požadujú na posúdenie pripravenosti na výzvy a príležitosti, aké predstavujú klimatické zmeny.“

O CDP

Organizácia Carbon Disclosure Project je zvláštny projekt neziskovej organizácie Rockefeller Philanthropy Advisors v New Yorku. Táto skupina investorov nie je právnická osoba a Carbon Disclosure Project nedisponuje právomocou robiť ďalšie vyhlásenia v mene účastníkov. Vyčerpávajúce údaje o CDP, správach CDP a reakciách spoločností nájdete na internetovej adrese www.cdpproject.net

Správu CDP5 napísala organizácia Innovest Strategic Value Advisors

www.innovestgroup.com

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!