Epson: Správa o udržateľnosti 2008

  23.10.2008

Úvod / Ochrana životného prostredia

Spoločnosť Seiko Epson Corporation vydala správu Sustainability Report 2008 (Správa o udržateľnosti 2008), ktorá detailne popisuje činnosti týkajúce sa životného prostredia a všeobecne prospešnej činnosti vykonávanej skupinou Epson v minulom roku. Správa je založená na údajoch získaných pomocou nezávislých interných a externých prieskumov a podáva informácie o tom, ako si aktivity spoločnosti Epson stoja v týchto troch kľúčových aspektoch: vytváranie kvality, rozvoj ľudských zdrojov a prevencia globálneho otepľovania.

Medzinárodné spoločenstvo čelí nebývalej hrozbe globálneho otepľovania. Spoločnosť Epson sa zaviazala znížiť emisie CO2 spojené s jej produktmi a podnikateľskými aktivitami o 90 %. Dokument „Environmental Vision 2050“ (Vízia životného prostredia 2050), ktorý vymedzuje nutné kroky spoločnosti Epson do roku 2050, je kľúčovou súčasťou plnenia tohto cieľa spolu so zaznamenávaním správy chemických zlúčenín, systémom monitorovania dopadu činností na životné prostredie a množstvom aktivít „vzdelávania občanov“.  Spoločnosť Epson sa domnieva, že dosiahnutie týchto cieľov bude vyžadovať spoluprácu, a preto vyzvala všetkých investorov a konkurentov, aby jej pomohli dosiahnuť ciele pre rok 2050.

Správa z roku 2008 ukazuje, že emisie zlúčenín podieľajúcich sa na globálnom otepľovaní a produkované spoločnosťou boli oproti roku 1990 znížené o 53 % na jednotku, čo je viac než pôvodný cieľ 50 %. Navyše boli dosiahnuté zásadné vylepšenia v oblasti recyklácie a zachovania zdrojov spolu s úrovňou recyklácie produktov vo výške 69,3 % a znížením emisií o 1 500 ton vo fiškálnom roku 2006.

Spoločnosť Epson je presvedčená, že získanie dôvery investorov spočíva nielen v dodávaní kvalitných produktov a služieb, ale aj v riadení spoločnosti spoločensky zodpovedným spôsobom. Verejné a spoločenské iniciatívy vyzdvihnuté v správe zahŕňajú nedávne ocenenia udelené za spoločensky zodpovedné investície (SRI) a bezpečnosť produktov. V správe sú taktiež zahrnuté nové iniciatívy v správe dodávateľských reťazcov, snahy skupiny Epson o dosiahnutie rovnováhy medzi prácou a životom, zamestnávanie handicapovaných ľudí a zlepšovanie výrobných kontraktov.

Spoločnosť Epson vlastní obsiahle záznamy CSR vďaka publikácii správy Sustainability Report (Správa o udržateľnosti) spolu s výročnou správou vydávanou každý jún od roku 1999. V roku 2003 bol názov správy zmenený z „Environmental Report“ (Správa o životnom prostredí) na „Sustainability Report“ (Správa o udržateľnosti), aby bolo zahnuté pridanie správ zo sociálnej oblasti. Správa odráža filozofiu vedenia skupiny Epson: propagácia otvorenosti a odhalenie veľkého množstva informácií spojených s aktivitami spoločnosti verejnosti.

Správa Sustainability Report 2008 (Správa o udržateľnosti) je dostupná online na adrese

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!