EkoVýhra od SPP a EkoFondu alebo ako pri kúpe nového kondenzačného kotla ušetriť až 3-krát

  08.09.2011

Úvod / Ochrana životného prostredia

Po úspešných akciách„Šrotovné na kotly" a „EkoBonus" v rokoch 2009 a 2010 prichádza SPPv spolupráci s vybranými Aliančnými partnermi SPPa neinvestičným fondom EkoFond v tomto roku s ďalšou zaujímavouakciou – EkoVýhra. Je určená exkluzívne pre zákazníkov SPP z radovdomácností, ktorí vďaka nej môžu získať výrazné zľavy na kúpu novéhokondenzačného kotla a zároveň sa zapojiť do celoročnej súťažeo finančnú výhru vo výške až 20 % z obstarávacej ceny kotla.Odberatelia plynu tak pri kúpe nového kotla ušetria až trikrát – získajú kotolza mimoriadne výhodnú cenu, zároveň vysokú šancu vyhrať až 300 € v súťažia nový efektívny kotol im dlhodobo prinesie významné úspory na platbách zaenergie.

„EkoFond podporil prostredníctvom akcií Šrotovné na kotly a EkoBonus zadva roky takmer 2 300 žiadateľov celkovou sumou približne 800 000 €.Podľa našich výpočtov, pri ktorých sme po výmene kotla predpokladali minimálnuúsporu 10 % paliva z priemernej spotreby bežnej domácnosti,sa iba vďaka tomuto opatreniu dosiahla celková úspora energie vo výške3,77 TJ," hovorí správkyňa EkoFondu,Eva Guliková. Táto úspora zodpovedá energii získanej zo 100 000 m3zemného plynu, čo predstavuje napríklad celoročnú spotrebu 70 trojizbovýchbytov s rozlohou 70 m2 so štvorčlennou domácnosťou v zateplenejbytovke v Žiari nad Hronom alebo celoročnú spotrebu 41 rodinných domov srozlohou 150 m2 so štvorčlennou domácnosťou.

„V SPP sa starostlivosť o zákazníkov podpisom zmluvy nekončí –máme záujem na tom, aby naši zákazníci využívali zemný plyn úsporne aekologicky. Potvrdzujú to aj informácie z trhu, podľa ktorých uvedomeniesi potreby efektívnejšieho využívania energií sa u odberateľov neustálezvyšuje. Súťaž EkoVýhra, ktorú sme pripraviliv tomto roku, umožňuje skombinovať výrazné zľavy priamo od Aliančnýchpartnerov SPP, teda výrobcov a distribútorov plynových spotrebičov,s možnosťou výhry ďalšieho finančného príspevku od EkoFondu na už zakúpenýkotol," vysvetľuje podstatu súťaže EkoVýhra, riaditeľka sekciemarketingu a retailu z SPP, Jiřina Repaská.

Vďaka Aliančnýmpartnerom SPP môžu zákazníci SPP z radov domácností, ktorých je takmer1,4 milióna, získať v obdobíod 1. septembra do 11. novembra 2011 moderné kondenzačné kotly 10 značiekso zľavou od 10 do 35 % a tieto zľavy ešte skombinovať s možnosťou tzv. EkoVýhry od EkoFondu vo výške 20 %z obstarávacej ceny kotla, maximálne však do výšky 300 €. EkoFond vyhradil na výhry v súťaži EkoVýhra sumu vovýške 570 000 €, čo znamená, že vyhrať môže viac ako 2 000 súťažiacich – šanca vyhrať EkoVýhru je teda veľmi vysoká. SúťažEkoFondu bude trvať celý rok a prihlásiť do nej sa môžu všetky domácnosti(zákazníci SPP) s ročnou spotrebou plynu viac ako 1 500 m3,ktoré si nový kotol zakúpia a nainštalujú kedykoľvek počas roka, teda ajmimo tejto jesennej akcie. Podmienkou je, že prihlášku s potrebnýmidokladmi odošlú najneskôr do posledného dňa trvania súťaže – do 30. septembra2012. Žrebovanie výhercov sauskutoční za prítomnosti notára 16. októbra 2012.

„Ak si zákazníci SPP „namixujú" obe tietomožnosti, môžu v konečnom dôsledku získať nový kondenzačný kotol zapolovičnú cenu, ktorý im navyše prinesie dlhodobo najmenej 10 % úsporuv bežnej prevádzke," dopĺňa Jiřina Repaská.

Výhody, ktoré prinášainštalácia nového kondenzačného kotla zákazníkovi:

zvýšenieenergetickej efektivity prevádzky domácnosti,zníženiespotreby energie potrebnej na vykurovanie,zvýšenieúspory finančných prostriedkov vynakladaných na energie,zníženiezaťaženia životného prostredia (menšou spotrebou energií a zníženýmiemisiami),zvýšeniebezpečnosti prevádzky plynového spotrebiča,zvýšeniekomfortu obsluhy spotrebiča.

Podmienkyna získanie výhod z kampane EkoVýhra ako aj všetky potrebné formulárenájdete na www.spp.sk a www.EkoFond.sk. Viac informácií získajúzáujemcovia aj na Zákazníckej linke SPP0850 111 363 alebo v Zákazníckychcentrách SPP.

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!