Dobrovoľníci zo Samsungu skrášlili Krízové stredisko v Bošanoch

  01.06.2012

Úvod / Pomoc komunite

Bratislava, Bošany - Zamestnanci slovenskej pobočky spoločnosti Samsung Electronics Czech and Slovak upravili v závere mája areál Krízového strediska v Bošanoch, ktoré je v pôsobnosti neziskovej organizácie Orchidea. 11 dobrovoľníkov, zamestnancov Samsungu, upravilo terén zariadenia núdzového bývania. Vysadili nové stromy a kríky, aby spríjemnili prostredie jeho dočasných obyvateľov. Okrem nemateriálnej pomoci zamestnanci priniesli aj náradie, oblečenie a sladkosti deťom, ktoré v súčasnosti bývajú so svojimi matkami v tomto zariadení. Do prác sa zapojili aj mamičky, ktoré túto pomoc ocenili.

Na sklonku minulého roka podpísali Samsung a Orchidea spoluprácu, v ktorej sa spoločnosť zaviazala neziskovú organizáciu podporovať tri roky. Celková suma podpory je vo výške 52 000 eur. Z tejto sumy poputuje 40 000 eur na účet neziskovej organizácie a 12 000 eur daruje Samsung vo forme svojich produktov. Dobrovoľnícky deň je tak nemateriálnou pomocou nad rámec spolupráce, ktorú však zamestnanci robia nezištne.

Hope for Youth 

Spoločnosť Samsung začala v roku 2011 globálny program Hope for Youth, aby upozornila na celosvetovú potrebu vzdelávania a starostlivosti o deti a mládež. Tento program obhajuje záujmy detí a mládeže prostredníctvom poskytovaných finančných prostriedkov, vlastných výrobkov a technológií Samsung, ale aj znalostí a dobrovoľníckych služieb zamestnancov. Doteraz tvorili CSR programy Samsungu skôr uzavreté, jednotlivé aktivity. Napríklad za rok 2009 realizoval Samsung globálne celkom 143 programov, pričom takmer tri štvrtiny z nich boli jednorazové akcie. Program Hope for Youth tento trend mení. Hope for Youth sa zameriava na problematiku detských ochorení a prístupu detí k zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu. Jeho hlavným poslaním je využiť inovácie, ktoré spoločnosť Samsung vytvára, aby existovala šanca na zmenu pohnutých ľudských osudov, na ochranu planéty a na vytvorenie príležitostí, ktoré zlepšia kvalitu života mnohých ľudí. Na dosiahnutie týchto cieľov nadväzuje Samsung spoluprácu s kľúčovými miestnymi neziskovými organizáciami. V prípade Slovenska ide o neziskovú organizáciu Orchidea. Súčasťou novej koncepcie CSR aktivít Samsung je zapojenie zamestnancov na dobrovoľnej báze. Cieľom je využiť znalosti, jedinečné zručnosti a schopnosti zamestnancov spoločnosti Samsung z rôznych oblastí, či už profesionálnych, športových alebo záujmových, na vyškolenie zamestnancov a detí z Orchidey (ako napríklad MS Office, účtovníctvo, nové technológie), alebo športových aktivít.

Program Hope for Youth prebieha aj v Čechách, kde Samsung spolupracuje a podporuje združenie SOS detské vesničky už od roku 2006. V roku 2011, rovnako ako na Slovensku, podpísali generálne partnerstvo na tri roky.


Orchidea n. o.

Orchidea je nezisková organizácia registrované od roku 2003 a zaoberá sa poskytovaním všeobecne prospešných služieb. Jednotlivé druhy sociálnej služby sú registrované a akreditované príslušným Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako odborne poskytovaná služba. Sociálna služba je vo vybraných druhoch pre klientov celého územia Slovenskej republiky. Orchidea n. o. poskytuje sociálne, psychologické a právne poradenstvo osobám v krízovej životnej situácii, hmotnej a sociálnej núdzi, sociálnu službu Krízového strediska pre maloleté osoby, plní účel diagnostiky výkonom rozhodnutia súdu predbežným a výchovným opatrením, sociálnu službu Krízového strediska pre dospelé osoby v krízovej životnej situácii, sociálnu službu pre osoby v hmotnej a sociálnej núdzi, realizuje opatrenia sociálno-právnej ochrany formou realizácie priorít pobytovým programom, dennou formou alebo ambulantnou formou, výchovnorekreačné skupinové pobytové programy a opatrovateľskú službu pre seniorov v prirodzených rodinách.

 

O spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.

Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. je popredným svetovým výrobcom polovodičov, telekomunikačných zariadení, digitálnych médií a technológií určených pre digitálnu konvergenciu. V roku 2011 dosiahli jej konsolidované tržby výšku 143,1 mld. USD. V 205 pobočkách v 71 krajinách po celom svete zamestnáva približne 222 000 pracovníkov. Je rozdelená do dvoch samostatných organizácií, ktoré koordinujú činnosť deviatich nezávislých divízií: Digital Media & Communications, pod ktorú spadajú Visual Display, Mobile Communications, Telecommunication Systems, Digital Appliances, IT Solutions a Digital Imaging, a Device Solutions, ktorá sa skladá z divízií Memory, System LSI a LCD. Spoločnosť Samsung Electronics si vydobyla uznanie za špičkové výsledky, ktoré dosahuje pri plnení celého radu ekonomických, ekologických a sociálnych kritérií, a bola vyhlásená za najudržateľnejšiu technologickú spoločnosť z Dow Jones indexu udržateľnosti za rok 2011. Ďalšie informácie získate na adrese www.samsung.com.


V prípade záujmu o ďalšie tlačové informácie kontaktujte, prosím:

OMNIPUBLIC CONSULTING a.s., Tomáš Kočí, tel.: 0903 / 430 164, e-mail: tkoci@omnipublic.sk.

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!