Deväť slovenských škôl je súčasťou najväčšej nadnárodnej triedy v Európe

  02.10.2013

Úvod / Pomoc komunite

Slovensko je jednou z 15 partnerských krajín medzinárodnej siete škôl aces, ktorá každoročne organizuje súťaž cezhraničných školských projektov. Tento rok sa do súťaže na tému „rozmanitosť“ prihlásilo viac ako 500 škôl. Zástupcovia vybraných škôl sa prvýkrát stretnú na úvodnom stretnutí aces, ktoré sa uskutoční 30. septembra – 4. októbra 2013 v Bukurešti.  

Medzinárodná porota zložená z odborníkov v oblasti vzdelávania vybrala 44 projektov, do ktorých je zapojených 105 škôl z 15 krajín. Zo 105 vybraných škôl je deväť zo Slovenska. Na úvodnom stretnutí aces sa účastníci projektu stretnú so svojimi kolegami zo strednej a juhovýchodnej Európy a oboznámia sa s alternatívnymi metódami vzdelávania a učenia sa, ako aj s novými nástrojmi a spôsobmi, ktoré im uľahčia realizáciu ich projektov.

Ako vyzerá Európska trieda?   

„Nie je to ako v normálnej škole, kde učiteľ stojí pred pasívne počúvajúcimi žiakmi usadenými v laviciach,“ vysvetľuje Tadeja Vaupotič, študentka a členka Rady aces. Úvodné stretnutie aces je dynamický vzdelávací priestor, ktorý ponúka rozmanité príležitosti, ako získať nové vedomosti a zručnosti. V najväčšej triede v Európe je realitou rozmanitosť: v Bukurešti sa totiž stretlo viac ako 200 ľudí rôzneho veku, z rôznych krajín a s odlišným kultúrnym zázemím. Žiaci a učitelia sa na workshopoch učia chápať rozmanitosť formou účasti na sociálnych experimentoch, formou hier alebo prostredníctvom verbálnych, neverbálnych, umeleckých a divadelných metód. Účastníci si na vlastnej koži vyskúšajú výhody aj výzvy spojené s rozmanitosťou. Vládne tu veľmi zvláštna atmosféra, kde si žiaci a učitelia miestami môžu vymeniť úlohy. „Každý sa môže zapojiť do diskusie a podeliť sa o svoje názory, skúsenosti a vedomosti,“ objasňuje koncepciu vzdelávania na úvodnom stretnutí aces Darko Marković.

Rast európskej siete škôl 

Vzdelávací program aces – Akadémia stredoeurópskych škôl vznikol v roku 2006 z iniciatívy Nadácie ERSTE. Koordinátormi programu, ktorý podporujú ministerstvá školstva všetkých 15 partnerských krajín, sú neziskové organizácie Interkulturelles Zentrum (Rakúsko) a VČELÍ DOM (Slovenská republika). Slovensko je súčasťou medzinárodnej siete škôl aces od roku 2007. Doteraz sa do programu aces zapojilo viac ako 25 000 žiakov a takmer 4 000 učiteľov.

 

 

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!