Coca-Cola venovala 1,4 milióna USD na zmiernenie hladomoru v Keni, Etiópii a Somálsku

  17.08.2011

Úvod / Pomoc komunite

Nadácia Coca-Cola, regionálnezastúpenie spoločnosti Coca-Cola pre strednú, východnú a západnú Afriku, výrobnía distribuční partneri a zamestnanci spoločnosti Coca-Cola sa zaviazali darovaťčiastku 134 miliónov kenských šilingov (Ksh) (približne 1,4 milióna USD) nazmiernenie hladomoru v oblasti Afrického rohu. Dar umožní v Etiópii, Keni aSomálsku poskytnúť naliehavú humanitárnu pomoc prostredníctvom dodávok potravína vody, hygienických opatrení a zdravotnej starostlivosti.

Na stretnutí s Kenským Červeným krížom, Etiópskym Červenýmkrížom a Somálskym Červeným polmesiacom prezident spoločnosti Coca-Cola prestrednú, východnú a západnú Afriku, Nathan Kalumbu, zdôraznil potrebu zámerneja kritickej pozornosti. „Ako podnik s pobočkami v celom Africkom rohu spoločnes našimi výrobnými a distribučnými partnermi pevne veríme, že meradlo a veľkosťtejto krízy si vyžaduje spoločné úsilie všetkých."

Podľa júlovej správy Úradu Organizácie Spojených národovpre koordináciu humanitárnych záležitostí (UN-OCHA), zažíva Africký rohnajhoršiu potravinovú krízu súčasného sveta. Viac ako 12 miliónov ľudí v Keni,Etiópii, Somálsku a Džibuti sú krízou vážne postihnutí a potrebujú neodkladnúpomoc na záchranu života.

Červený kríž vydal v Keni na začiatku roka celoštátnuvýzvu upozorňujúcu na sucho a núdzový stav. Na túto výzvu Coca-Cola odpovedalafinančným darom vo výške 3 miliónov KSH (približne 32 000 USD). SystémCoca-Cola sa od tohto momentu ďalej angažuje v širšej oblasti Afrického rohu scieľom poskytnúť podporu humanitárnym organizáciám.

Nathan Kalumbu a predstavitelia rôznych výrobných adistribučných partnerov spoločnosti Coca-Cola vyzvali štáty, občianskuspoločnosť a súkromný sektor, aby zostali konštruktívne nespokojní v snahenájsť dlhodobé riešenie tohto problému. „Nikto z nás to nedokáže sám. Mali by smekonať rýchlo a spoločne sa snažiť nájsť udržateľné a lokálne riešenie tejtokrízy."

Kalumbu tiež pochválil verejnosť i súkromný sektor v Keniza ich nesmiernu pomoc trpiacim ľuďom v rôznych častiach krajiny. „Naše hodnotya kultúra vždy kládli dôraz na zodpovednosť za spoločenstvo. Uznávame, žepreto, aby naše podnikanie bolo udržateľné, musia byť udržateľné ajspoločenstvá, v ktorých pôsobíme. Veríme, že v dosiahnutí tohto cieľa môžemehrať svoju úlohu," uviedol Nathan Kalumbu.

Viac ako 1 milión USD z daru venovala Nadácia Coca-Colapriamo Americkému Červenému krížu na podporu partnerských organizácií Červenéhokríža a Červeného polmesiaca, ktoré pôsobia v oblasti Afrického rohu.Prostriedky použije Kenský Červený kríž, Etiópsky Červený kríž a Somálsky Červenýpolmesiac na okamžité dodávky vody pomocou nákladných automobilov dopostihnutých oblastí a na zásobenie postihnutých spoločenstiev základnýmipotravinami a nevyhnutnými liekmi s osobitným zameraním na deti. Významná časťprostriedkov sa rozdelí v Keni na riešenie vlastných potravinových ťažkostí a napodporu, ktorú Keňa poskytuje Somálsku.

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!