Čo je CSR?

  28.07.2011

Úvod

CSR – Corporate Social Responsibilty alebo Spoločenská zodpovednosť firiem je plné prebranie zodpovednosti firmy za svoje podnikanie. Cieľom je nasmerovať aktivity firmy nielen na dosiahnutie zisku, ale aj k trvalo udržateľnému rozvoju sveta – k ochrane životného prostredia, k ohľadu na spotrebiteľov, na pomoc a rozvoj komunít, na pozitívne prostredie pre zamestnancov a všetkých zainteresovaných ľudí. Žiadna firma totiž nemôže prosperovať v nefunkčnej spoločnosti a každá spoločnosť potrebuje výkonné hospodárstvo.

V súčasnosti je trendom a snahou firiem začleniť CSR aktivity priamo do core biznisu s ohľadom na úctu k základným 3P: people, planet, profit (ľudia, planéta, zisk).

Aktivity firiem, ktoré patria do CSR:

  • Ochrana životného prostredia, úspora energií
  • Pomoc v boji proti civilizačným chorobám
  • Študijné štipendiá
  • Podpora športu
  • Podpora sociálne slabších skupín obyvateľov
  • Podpora sociálne alebo zdravotne znevýhodnených občanov
  • Podpora rozvoja regiónov
  • Podpora komunít
  • Firemné dobrovoľníctvo

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!