Chudobu na Slovensku rieši aj potravinová pomoc, začať však môžete už od seba

  10.12.2013

Úvod / Pomoc komunite

Výberové zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach EU SILC 2012 aj tento rok prinieslo obraz chudoby na Slovensku. Rizikom chudoby je u nás ohrozených 13,2 % obyvateľov, teda približne 715 000 osôb - medziročne narástla miera rizika chudoby o 0,2%. Medzi chudobou najohrozenejšie skupiny obyvateľov patria nezamestnaní (44,6 %), domácnosti s 3 a viac deťmi (35,1 %) a neúplné domácnosti (27,5 %).

„Časť obyvateľov Slovenska, bohužiaľ, deň čo deň rieši tie najzákladnejšie existenčné problémy a neraz čelí otázke, ako pre seba a svoju rodinu s obmedzeným rozpočtom zabezpečiť čo i len základné potraviny,“ hovorí Marko Urdzík, prezident Potravinovej banky Slovenska (PBS). Program potravinovej pomoci sa v EÚ realizuje už od roku 1987, nezávislé občianske združenie Potravinová banka Slovenska funguje od roku 2005. Formou distribúcie prebytkového tovaru, ktorý môže mať napríklad poškodený obal či byť krátko pred dátumom spotreby, umožňuje pomoc ľuďom v núdzi.

Na Slovensku sú chudobou najviac ohrození ľudia v Prešovskom kraji (19,9%), najmenej v Bratislavskom (6,3%). Aj dodávky PBS preto smerujú najmä do najohrozenejších regiónov – Prešovského, Košického či Nitrianskeho kraja.Hranica rizika chudoby je na Slovensku podľa posledných údajov v prípade jednočlennej domácnosti približne 346 eur na mesiac. Pod ňou na základe prieskumu mimovládneho inštitútu IVRA aktuálne žije napríklad celá tretina slovenských dôchodcov a až 82% zdravotne ťažko postihnutých. Bezútešné vyhliadky však má už dnes aj viac ako 50% pracujúcich, ktorých dôchodok podľa očakávaní 346 eur neprekročí.

Myšlienku pomoci napĺňa bez ohľadu na legislatívne nevýhody veľkoobchodná spoločnosť METRO, ktorá je už od roku 2010 jedným z najväčších partnerov Potravinovej banky. Pravidelne zásobuje jej regionálne pobočky potravinami s krátkou dobou spotreby, najmä pekárenskými výrobkami, mliečnymi a mäsovými výrobkami, šalátmi, strúhankou, cukrovinkami a podobne. „Tovar od METRO tvorí takmer pätinu na celkovom objeme darovaných potravín a v uplynulých troch rokoch nám reťazec venoval  potraviny v hodnote až 450 000 eur (viac ako 13,5 mil. Sk). Je to model spolupráce a spoločenskej zodpovednosti, ktorý ak by fungoval aj s inými reťazcami, pomoc ľuďom v núdzi by na Slovensku mohla vyzerať úplne inak,“ hovorí Urdzík.

Martin Jaroš za METRO k aktuálnej aktivite dodáva: „Sme spoločnosť, ktorej obrat tvorí z 90 % predaj potravín. Spolupráca s PBS je pre nás preto logickou a prirodzenou voľbou, zároveň aj pilierom našej stratégie pre oblasť spoločenskej zodpovednosti. Plne sa stotožňujeme s myšlienkou PBS o tom, že potraviny s krátkou dobou spotreby patria primárne ľuďom v núdzi a nie do kafilérie alebo odpadu.“  Práve preto sa METRO v spolupráci s PBS rozhodlo zrealizovať pred Vianocami charitatívnu zbierku pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, do ktorej sa budú môcť zapojiť nielen zamestnanci veľkoobchodu, ale tiež všetci jeho zákazníci.

Sobota 14. decembra 2013 sa v predajniach METRO po celom Slovensku ponesie v znamení predsviatočnej spolupatričnosti a pomoci. V Bratislave, Košiciach, Žiline, Zvolene aj Nitre budú za pokladňami veľkoobchodov od 8.00 do 18.00 hod. pripravení dobrovoľníci Potravinovej banky, ktorí sa v mene sociálne slabších Slovákov potešia každému Vášmu daru. Hodnota ani množstvo pritom nerozhodujú, všetky darované potraviny sa cez regionálne strediská PBS dostanú adresne k ľuďom, ktorým spríjemnia Vianoce najviac.


Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!