BKS Bank vsadila na zodpovednosť

  04.03.2014

Úvod / Pomoc komunite

Sme veľmi radi, že sme ako finančná inštitúcia mohli podporiť tento veľmi užitočný projekt na Slovensku. Veríme, že touto spoluprácou prispejeme ku kvalitnému vzdelávaniu ľudí s autizmom.“ hovorí Peter Malo, vedúci  BKS Bank na Slovensku.

Neziskovej organizácii "autistické centrum Andreas n.o." sa v roku 2012 podarilo získat grant z EU peňazí z cehraničnej spolupráce, keď našla partnerskú organizáciu vo Viedni a spolu s ňou vytvorila projekt ACE = Autism Competence Exchange. Projekt je naplánovaný na obdobie 07/2012 až 12/2014, jeho realizácia prebieha podľa pôvodného harmonogramu a je naň veľmi dobrá odozva - predovšetkým na workshopy, ktoré organizácia usporiadala pod vedením zahraničných lektorov pre odborníkov z Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja.

Naša spolupráca s BKS Bank je pre nás veľmi výnimočná a veľmi si ju vážime, nakoľko BKS Bank zvolila individuálny prístup ku klientovi a podarilo sa nám ju presvedčiť, že konáme dobro svojou snahou posunúť o krok starostlivosť o autizmom postihnutú populáciu na Slovensku,“ hovorí Kateřina Nakládalová, riaditeľka neziskovej organizácie Andreas.

Získaný grant bude použitý v rámci projektu školení a vzdelávacích aktivít. Organizácia však musí najskôr všetky výdavky financovať sama a preplatené ich dostane späť do 12 mesiacov. Keďže nezisková organizácia Andreas žije iba z dotácií a sponzorov (bez prepojenia na štátne prostriedky), chýbala jej táto požadovaná čiastka. Pomoc našla v BKS Bank, ktorá centru Andreas poskytla potrebné prostriedky vo forme úveru na túto krátku dobu za výhodných podmienok.

Spoluúčasť BKS Bank spočíva v tom, že celý projekt je postavený na refundácii a peniaze sa nám vrátia až po čase. Ako nezisková organizácia neoplývame peniazmi, ktoré by sme mohli do takého projektu investovať - celková suma na našej strane je 100 tis EUR. Preto si veľmi vážime prístupu BKS Bank, ktorá nám schválila preklenovací úver a vďaka nemu sa nám, verím, podarí projekt úspešne zrealizovať,“ dodáva Kateřina Nakládalová.

Medzi základné aktivity organizácie Andreas patrí poskytovanie sociálneho poradenstva, vykonávanie sociálnej prevencie, dom sociálnych služieb, sociálna prevencia, vzdelávanie v špecializovaných ZŠ a MŠ, vzdelávanie a školenie expertov, distribúcia literatúry, výroba pohľadníc a mnohé iné.

Spoľahlivý partner pre charitatívne organizácie

BKS Bank si uvedomuje svoju zodpovednosť za taký spôsob podnikania, ktorého výsledkom je lepší svet z humanitárneho aj ekologického hľadiska. Kontinuita a spoľahlivosť sú jadrom CSR aktivít BKS Bank. Je dôležitým partnerom pre realizáciu projektov pre mnohé kultúrne a spoločenské organizácie. BKS Bank v Rakúsku podporuje napríklad SOS detské mestečko Moosburg, kultúrne centrum Burgenland, Kostol Fresach, Deň nemeckej literatúry, Dom dôchodcov v Lebringu a mnohé iné. Sociálnu zodpovednosť a veľké srdce dokazuje BKS Bank aj ako hlavný sponzor 6. národných letných hier „Špeciálna olympiáda Rakúsko“. Po prvýkrát bude v júni 2014 približne 2000 športovcov v Korutánsku súťažiť o cenné medaily.


Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!