Bielokarpatskí ovocinári zachránia vzácne sady výrobou 100 % muštu aj vďaku grantu 4 200 eur od UniCredit Foundation.

  18.11.2014

Úvod / Nadácie firiem

Zánik starých ovocných odrôd, nespracovávanie lokálneho ovocia, znižovanie biodiverzity krajiny - to sú problémy, ktoré trápili zakladateľov organizácie občianskeho združenia Pre Prírodu, ktoré pôsobí v Trenčianskom kraji. Rozhodli sa ich vyriešiť zriadením muštárne, v ktorej budú spracovávať nadbytočné ovocie a mušt ponúkať miestnym odberateľom a zákazníkom.

Svoj podnikateľský zámer predstavili 11. novembra 2014 na vyhodnotení Inkubátora určeného neziskovým organizáciám, ktoré dokážu prepojiť riešenie spoločenského problému s podnikaním. Spomedzi šiestich najúspešnejších projektov získali bielokarpatskí muštári investičný grant vo výške 4.200 EUR od UniCredit Foundation. Inkubátor bol realizovaný v rámci grantového programu „Môžu ryby lietať?,  ktorý zastrešuje Nadácia PROVIDA.

Cesta od peknej myšlienky k podnikateľskému plánu začala pre všetkých zúčastnených v decembri 2013, kedy boli vybraní do Inkubátora, v ktorom sa počas nasledujúcich 10 mesiacov učili ako prepojiť podnikanie a spoločenský prospech. Pod vedením skúsených lektorov, podnikateľov a investorov absolvovali viacero tematických workshopov a odborných konzultácií.

Spomedzi šiestich finalistov sa podarilo muštárom najlepšie splniť hlavné podmienky udelenia investičného grantu, a to: kvalita podnikateľského zámeru, spoločenský dopad a silný tím. Odbornú porotu, ktorá jednotlivé projekty posudzovala, tvorili odborníci z podnikateľského a neziskového sektoru na Slovensku: Ladislav Kossár (Nadácia Provida),  Iwan Hofmans (Orion Nova), Peter Horný (riaditeľ BiznisDomu, UniCredit Bank), Zuzana Kresánková (flexipraca.sk), Richard Tomandl (finančný analytik) a odborní mentori z Nadácie Provida.

„Sme prekvapení, cítime zadosťučinenie za našu prácu v Inkubátore, no cítim, že to, čo sme sa v Inkubátore naučili je viac ako dnešná finančná výhra,“ povedal Drahomír Stano, hlavný predstaviteľ občianskeho združenia Pre Prírodu.

Vo finále Inkubátora odprezentovali svoje podnikateľské nápady aj nezisková organizácia Youth Politics Education, ktorá sa vzdelávaním študentov a zamestnancov vybraných organizácií a firiem usiluje o to, aby veci verejné boli spravované hodnotovo orientovanými ľuďmi, nezisková organizácia Anima, ktorá sa venuje rodinám v kríze, či občianske združenie Relevant zaoberajúce sa integráciou mladých dospelých z detských domovov na pracovný trh. Svoje projekty predstavili aj Dana Vlčková, ktorá tvorí dizajnové produkty z recyklovateľných odpadových materiálov, ale aj dizajnérka Nikoleta Čeligová s projektom Memonik - pexeso pre nevidiacich, ktoré prepája svet nevidiacich a vidiacich.

„Všetci zúčastnení sú živým dôkazom toho, že je možné realizovať svoju víziu, robiť čestne a zodpovedne, aplikovať podnikateľské princípy a zároveň prinášať prospech spoločnosti“, hovorí Ladislav Kossár, zakladateľ Nadácie PROVIDA.

Jedno majú všetky organizácie spoločné – chcú pomáhať a podnikať zároveň. Chcú stáť na vlastných nohách a byť sebestačnými. Podnikanie je pre nich len prostriedkom na dosiahnutie vytýčeného cieľa.

Prvý ročník programu „Môžu ryby lietať?“ realizuje Nadácia PROVIDA v spolupráci s Nadací VIA (Česká republika). Program je financovaný UniCredit Foundation. V rámci tohto programu boli už v marci ocenení  štyria výhercovia investičného grantu spolu vo výške 48.000 eur určených na podporu podnikateľských zámerov, ktorých hlavným motívom je spoločenský prospech.

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!