ASEKOL SK vyhlasuje súťaž o najstarší vyzbieraný elektrospotrebič Zapojiť sa môžu obce, prevádzkovatelia zberných dvorov a ich obsluha

  02.06.2011

Úvod / Ochrana životného prostredia

Spoločnosť ASEKOL SK vyhlasuje súťaž o najstarší vyzbieraný elektrospotrebič, ktorá bude prebiehať od júna do 31. októbra 2011. Cieľom súťaže je zachrániť historicky hodnotné prístroje, ktoré by inak boli zrecyklované. Do súťaže sa môžu zapojiť obce, zberné dvory a pracovníci obsluhy.

 „Súťaž o najstarší vyzbieraný elektrospotrebič slúži predovšetkým k ochrane historicky hodnotných spotrebičov. Zároveň však očakávame, že bude slúžiť aj k zvýšeniu motivácie obcí a prevádzkovateľov zberných dvorov k propagácii triedenia elektroodpadu. Podobnú súťaž spoločnosť ASEKOL zorganizovala aj v susednom Česku, kde sa vo finále hodnotila približne stovka historických spotrebičov. Viac ako polovica spotrebičov pochádzala z 50. a 60. rokov minulého storočia, objavili sa však i prístroje z 30. a 40. rokov. Najstarší elektrospotrebič pochádzal až z roku 1900 a bola to Kinopremietačka, ktorá získala zváštné ocenenie. Veríme že takáto súťaž zaujme aj na Slovensku a tešíme sa na cenné „kúsky“, ktoré takýmto spôsobom vyzbierame,“ uviedla Hana Ansorgová, manažérka marketingu a PR spoločnosti ASEKOL SK.

 Vyhodnotenie súťaže, ktorú organizuje spoločnosť ASEKOL SK, prebehne najneskôr začiatkom budúceho roka. Vyhlásení budú víťazi štyroch kategórií – malé domáce spotrebiče, výpočtová technika a telekomunikačné zariadenia, spotrebná elektronika a elektrické hračky a zariadenia pre voľný čas. Vyhodnotené budú vždy tri najstaršie elektrospotrebiče z každej súťažnej skupiny. Kompletnosť a vek elektrozariadení posúdi odborná komisia, ktorá súťaž vyhodnotí a zároveň vyberie aj víťaza. Ocenené budú obce, prevádzkovatelia zberných dvorov a obsluha zberných dvorov, kde budú elektrospotrebiče nájdené. Súťaží sa o hodnotné finančné ceny a tiež o poukážky na nákup elektrozariadení.

 Viac informácií ako aj pravidlá súťaže nájdete na www.asekol.sk.

ASEKOL SK, s.r.o., je nezisková spoločnosť, ktorá prevádzkuje kolektívny systém spätného odberu elektrozariadení. V auguste 2010 bol ASEKOL SK zapísaný rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky do Registra kolektívnych organizácií. Spoločnosť ASEKOL SK je na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky oprávnená na nakladanie s elektrozariadeniami a elektroodpadom v kategóriách 1 – 10 podľa prílohy č. 1, vyhlášky č. 315/2010 Zbierky zákonov o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom.

Pre viac informácií kontaktujte:

Hana Ansorgová

manažerka marketingu a PR

ASEKOL s.r.o.

Československého exilu 2062 / 8, 143 00 Praha 4 - Modřany, www.asekol.cz

tel.: +420 234 235 266

email: ansorgova@asekol.cz

 

Mgr. Martina Goffová

Account Executive

AMI Communications Slovakia

Grösslingova 7, 811 09 Bratislava

Tel: 02/529 20 948, mob: 0905 897 905

E-mail: martina.goffova@amic.sk

 

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!