10 rokov s Deťmi Dunaja

  14.06.2012

Úvod / Pomoc komunite

Včera 13. júna v Galérii SPP oslávilo občianske združenie DETI DUNAJA/LES ENFANTS DU DANUBE svoj vznik a desaťročné pôsobenie koncertom jazzového zoskupenia LSQuartet, ktoré založila a vedie slovenská vibrafonistka Ľudmila Štefánikova (štúdium v Paríži/ FR a Bostone/USA).

Slávnostné podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Jeho Excelencie p. Jean-Marie BRUNOa, francúzskeho veľvyslanca na Slovensku a za partnerskej podpory SPP. Prezentácie histórie a úspechov sa zhostila krstná mama združenia Alena Heribanová.

Francúzsko-slovenské občianske združenie „DETI DUNAJA/LES ENFANTS DU DANUBE“ vzniklo v roku 2002 v Paríži, na Slovensku bolo zaregistrované v roku 2003. Jeho hlavným poslaním je materiálna a humánna pomoc opusteným, týraným, chorým a postihnutým deťom na Slovensku. Združenie úzko spolupracuje s viac ako 40 inštitúciami - detskými domovmi, krízovými centrami, útulkami pre týrané ženy s deťmi, ústavmi pre postihnuté deti i sociálne slabými rodinami.

Od svojho vzniku združenie pomáha rôznymi projektmi viac ako 500 deťom ročne prostredníctvom celoročného projektu štipendií, ako aj organizovaním tvorivých ateliérov a divadelných predstavení. Výsledky prác detí z tvorivých ateliérov, ako aj reportážne fotografie z táborov sú prezentované na výstavách a akciách združenia vo Francúzsku i na Slovensku.

Za posledné dva roky sa rozvinul najmä program štipendií, vďaka ktorým 65 študentov v núdzi dostáva mesačnú finančnú podporu na zaplatenie ubytovania alebo prepravy do miesta ich štúdií. V tomto školskom roku združenie dalo na konkrétnu podporu štipendií 65 tisíc eur. Program je určený mladým dospievajúcim zo znevýhodneného prostredia, ktorí majú potenciál a motiváciu k vyučeniu sa remesla, alebo štúdiu na vysokej škole.

Prvotným cieľom združenia je sprístupnenie kultúry deťom žijúcim v inštitúciách, formou divadelných predstavení a tvorivých dielní. Za 10 rokov bolo odohraných 7 bábkových hier

formou kočovného divadla pre 1 500 detí ročne. Predstavenia videlo spolu viac ako 16 000 detí počas siedmych rokov a uskutočnilo sa viac ako 250 vystúpení. Dve bábkové predstavenia „ZVEDAVÝ SLONÍK“ a „PETRUŠKA“ prekročili hranice slovenskej scény a boli prezentované na svetovom festivale bábkových divadiel vo francúzskom meste Charleville Mezières v roku 2006 a 2009. Projekt bábkových predstavení pre deti v detských domovoch realizuje združenie vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a  Foundation GDF SUEZ.

V nadväznosti na bábkové predstavenie a tvorivé ateliéry  počas letných prázdnin združenie pripravuje už siedmy desaťdňový letný eko-tábor pre 60 detí v rekreačnej oblasti Duchonka. Dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou tábora je vedenie detí k ekológií: šetrenie energiou a prírodnými zdrojmi, klimatické zmeny, obnoviteľné zdroje energie a rešpekt k prírode.

Združenie spolupracuje od svojho vzniku s Francúzskym Inštitútom, ktorý pre deti v Bratislave poskytuje kurzy francúzštiny. Ďalším deťom financuje združenie jazykové kurzy v mieste ich bydliska. Vo Francúzsku si veľkú obľubu získali už tradičné Vianočné a Veľkonočné trhy výrobkov slovenských remeselníkov, ktoré združenie organizuje v centre Paríža a jeho okolí.

Informácie pre médiá:

Zuzana Bojnanská

Zakladateľka a vedúca organizácie

GSM: +33 666 630 687 

E-mail: lesenfantsdudanube@wanadoo.fr

http://www.detidunaja.sk/

 

Petra Hulinová

Koordinátorka štipendistov

GSM: +421 905 729 612

E-mail: petra.hulinova@gmail.com

http://www.detidunaja.sk/

Nadácia SPP (www.nadaciaspp.sk) je neziskovou organizáciou, ktorú v roku 2002 založil SPP na rozvoj občianskej spoločnosti a poskytovanie pomoci ľuďom v ťažkých životných situáciách. Nadácia SPP sa zaujíma o aktívnych ľudí, ktorí majú schopnosť meniť život okolo seba, ale aj o ľudí, ktorí sú znevýhodnení a potrebujú pomoc. Činnosť Nadácie SPP odráža úsilie o skvalitnenie spoločenskej zodpovednosti v podnikaní. Svoju Víziu nadácie napĺňa poskytovaním darov na charitatívne a filantropické aktivity, zahraničné štipendiá a dlhodobé inovatívne projekty. Pre nadáciu je dôležitá otvorenosť, transparentnosť a rovnosť šancí. Finančné prostriedky rozdeľuje prostredníctvom grantov s jasne definovanými podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia. Výsledky našej podpory sú verejne dostupné.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) (www.spp.sk) je nadnárodná energetická spoločnosť a spoľahlivý dodávateľ energií a služieb. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Víziou spoločnosti je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej a východnej Európe so silnou dôverou zákazníkov a obchodných partnerov. SPP poskytuje spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby  na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. Spoločnosť ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj. Akcionármi SPP sú Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku SR (51 %) a spoločnosť  Slovak Gas Holding B.V. (49 %), konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas AG a GDF SUEZ.

 

Kategórie
Vitajte na našej stránke

CSR - alebo Corporate Social Responsibility aktivity sa stali súčasťou core businessu väčšiny veľkých spoločností vo svete. Rozmach týchto aktivít spôsobil, že CSR už nie je pre firmy tzv. aktivita ,,nice to have", ale ,,must". Podobný trend štartuje aj na Slovensku. Pre lepšiu informovanosť sme vytvorili Prvý slovenský komplexný portál o CSR aktivitách firiem na Slovensku. Pravidelne budeme prinášať informácie zo sveta CSR projektov, firemnej charity, dobrovoľníctva a najnovšie prieskumy zo sveta. Veríme, že vás bude náš portál inšpirovať a pomôže vám v profesionálnom úspechu!